Wypowiedzenie umowy kredytu

Podsumowanie artykułu

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet pożyczki ratalnej wiąże się z szeregiem formalności. Co w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie dotrzymuje warunków wynikających z podpisanej umowy? Wtedy bank może zdecydować się na wypowiedzenie umowy kredytu. To spory problem, gdyż skutkuje nałożeniem obowiązku spłaty całego zobowiązania przez dłużnika w terminie 30 dni.

Kwestie wypowiedzenia umowy kredytu przez bank są regulowane przez Ustawę Prawo Bankowe. Dokładne informacje na temat tego, kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu są przedstawione w Art. 75 Ustawy Prawo Bankowe. Każdy kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, z jakimi konsekwencjami wiąże się wypowiedzenie umowy kredytu przez bank. Zgodnie z aktualnymi przepisami:

 • Niedotrzymanie warunków kredytu przez kredytobiorcę lub utrata zdolności kredytowej powoduje, że bank może obniżyć kwotę jeszcze nieprzyznanego finansowania lub wypowiedzieć umowę. Oczywiście pod warunkiem, że Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawa restrukturyzacyjnego nie stanowi inaczej.
 • Termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, o ile podpisana umowa nie stanowi inaczej. W przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy stosuje się termin 7 dni okresu wypowiedzenia.
 • Proces wypowiedzenia umowy kredytu może nie dojść do skutku, o ile kredytodawca zgodzi się na wdrożenie tzw. programu naprawczego przez dłużnika.

Warto dodać, że brak zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy wcale nie musi oznaczać automatycznego wypowiedzenia umowy. Bank ma pełne prawo do tego, aby obniżyć kwotę przyznanego kredytu, szczególnie jeśli ten nie został wypłacony w całości, a warunki umowy umożliwiają taką operację.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank - kiedy może nastąpić?

Bank może anulować podpisaną umowę tylko wtedy, kiedy ma podstawy prawne do wypowiedzenia umowy z kredytobiorcą. W takiej sytuacji dłużnik jest zobowiązany praktycznie do natychmiastowej spłaty całego zadłużenia, zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia wynikającym z Prawa bankowego. Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank może nastąpić, jeśli kredytobiorca:

 • złamie prawo lub zapisy ujęte w podpisanej umowy kredytowej,
 • straci zdolność kredytową,
 • przeznaczy otrzymane finansowe niezgodnie z celem wynikającym z umowy kredytowej,
 • wprowadzi bank w błąd na etapie wnioskowania o kredyt, np. poprzez podawanie fałszywych danych dochodowych,
 • nie spłaca regularnie rat kredytu - jeśli windykacja nie przynosi efektów, może dojść do wypowiedzenia umowy, np. kredytu hipotecznego,
 • wartość zabezpieczenia kredytu hipotecznego spadnie poniżej wymaganego poziomu.

To sytuacje, w których wypowiedzenie kredytu jest realnym zagrożeniem dla kredytobiorcy. Zgodnie z Art. 75 Ustawy Prawo Bankowe standardowy termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Warto wiedzieć, że każdy kredytobiorca z wypowiedzianą umową jest zobowiązany do uregulowania całego długu w tym terminie i zwrotu pożyczonych środków.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank

Jeśli dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank, warto wiedzieć, że szybka reakcja to najlepsze, co można zrobić. Wcześniejsze zakończenie biegu umowy kredytowej przez bank to spory problem dla każdego kredytobiorcy. Krótki czas na spłatę kredytu może wygenerować jeszcze większe problemy. 

Formalną konsekwencją zakończenia umowy kredytowej przez bank przed czasem jest konieczność uregulowania zadłużenia w terminie 30 lub 7 dni. Co więcej, w razie braku spłaty zadłużenia, np. ze względu na brak wystarczających środków pieniężnych, mogą wystąpić inne konsekwencje:

 • windykacja przedsądowa,
 • postępowanie sądowe,
 • zajęcie komornicze,
 • pojawienie się negatywnych wpisów w BIK.

Negatywne wpisy w rejestrach dłużników to prawdopodobnie najmniejszy problem, z jakim mierzą się kredytobiorcy z wypowiedzianymi umowami przez bank. Liczne zajęcia komornicze, narastające długi i brak płynności finansowej. To mocne obciążenie dla domowego budżetu, a także psychiki osób zadłużonych. 

Jak bronić się przed wypowiedzeniem umowy kredytowej?

Chcesz uchronić się przed wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank, ale nie wiesz w jaki sposób? W pierwszej kolejności warto podjąć się negocjacji z instytucją. Rozwiązywanie problemów na drodze sądowej bywa nie tylko czasochłonne, ale i generuje sporo dodatkowych kosztów.

Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza konieczność natychmiastowego uregulowania zadłużenia. Najlepsza będzie szybka reakcja na decyzję banku. Aby uniknąć naprawdę dotkliwych konsekwencji, warto złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu. To najrozsądniejsze wyjście z trudnej sytuacji. Możesz też zdecydować się na: wakacje kredytowe, zawieszenie spłaty rat kapitałowych (o ile bank na to pozwala) oraz negocjację warunków spłaty dotychczasowego zadłużenia. W ramach kredytu lub pożyczki możesz też skorzystać z rządowych form pomocy, np. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Restrukturyzacja kredytu a wypowiedzenie umowy przez bank

Złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu to dobra reakcja na wezwanie do uregulowania zadłużenia w ramach wypowiedzenia umowy. Wówczas bank może zgodzić się na zmianę warunków finansowania poprzez:

 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • czasowe zawieszenie spłaty kredytu,
 • zmianę wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, np. poprzez redukcję prowizji lub oprocentowania.

Warto wiedzieć, że jeśli bank wypowie umowę kredytu, wniosek o restrukturyzację trzeba złożyć do instytucji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli kredytodawca zgodzi się na realizację planu naprawczego, czyli restrukturyzacji, możesz realnie uniknąć wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy kredytu - różnice

Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej ma zarówno bank, jak i kredytobiorca. Warto jednak poznać podstawowe różnice pomiędzy wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy. To dwa zupełnie odmienne procesy. Prawo do odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki przysługuje każdemu kredytobiorcy w terminie 14 dni od czasu podpisania dokumentów. W tym przypadku nie trzeba podawać przyczyny odstąpienia. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie do banku w wyznaczonym terminie.

Uwaga! Konsekwencje dobrowolnego wycofania się z umowy kredytu są identyczne, jak w przypadku wypowiedzenia. Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty w terminie do 30 dni od czasu zaakceptowania wniosku z odstąpieniem od umowy.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

Kredytobiorca również ma pełne prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej, o ile są do tego jakiekolwiek przesłanki. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Bankowe, jeśli termin na spłatę zobowiązania jest dłuższy niż rok, klient instytucji finansowej może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Skutkuje to także koniecznością uregulowania zadłużenia w całości.

Czym skutkuje wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

Wypowiedzenie umowy kredytowej skutkuje koniecznością spłaty długu w terminie 30 dni od czasu wysłania zawiadomienia do klienta. Warto zaznaczyć, że kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacić kredytu w ramach wypowiedzianej umowy, są narażeni na postępowanie sądowe i czynności komornicze.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Czym jest wkład własny przy kredycie hipotecznym? Ile wynosi minimalny wkład własny?

Planując zakup mieszkania lub domu na kredyt, warto zapoznać się z terminem wkład własny. Jest to określona suma pieniędzy, którą jako potencjalny kredytobiorca będziesz musiał zainwestować na poczet zakupu nieruchomości. Najczęściej to decydujący element o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Jednak wokół udziału własnego krąży wiele mitów, z którymi chcemy się rozprawić. Jedną z najczęściej powtarzanych półprawd […]

Czytaj wpis
Czym jest wiarygodność kredytowa i czym różni się od zdolności kredytowej?

Bardzo prawdopodobne, że znasz osoby, którym pożyczyłbyś nawet spore pieniądze bez obaw, że do Ciebie wrócą. Jednocześnie są też takie, które w żaden sposób nie przekonają Cię do udzielenia pożyczki. Ten zbiór opinii, doświadczeń i własnych przekonań wpływają na czyjąś wiarygodność. Banki podchodzą do analizy wniosku nie tylko przez pryzmat zdolności kredytowej, ale także innych […]

Czytaj wpis
Kredyt a umowa zlecenie. Czy dostanę kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie?

Jeśli planujesz zawnioskować o kredyt hipoteczny lub potrzebujesz środków na dowolny cel, to jednym z miejsc, gdzie możesz je pożyczyć, jest bank lub instytucja pożyczkowa. Co w przypadku umowy zlecenia? Nie stanowi ona przeszkody w staraniach o pieniądze. Istnieją jednak pewne wymagania, które trzeba spełnić. Pracując na umowę zlecenie, konieczne jest posiadanie dłuższego stażu pracy […]

Czytaj wpis
Pożyczka i kredyt gotówkowy na wkład własny. Czy możesz wziąć kredyt, żeby wziąć kredyt?

Zakup mieszkania za gotówkę to duży jednorazowy wydatek, na który nie wszystkich stać. Ponadto pozbycie się takiej gotówki nie zawsze jest potrzebne, gdyż środki mogą pracować w inny sposób. Niemniej jednak spora grupa osób kupuje nieruchomości przy użyciu kredytu hipotecznego, a do niego potrzebny jest udział własny. Czy pożycza lub kredyt gotówkowy na wkład własny […]

Czytaj wpis
Płatności zbliżeniowe kartą i telefonem. Jak działają płatności zbliżeniowe i jak ich używać na co dzień?

Narodowy Bank Polski podał, że liczba kart płatniczych wzrosła z 42,2 mln w 2019 r. do 44,9 mln w 2023 roku. Charakterystyką polskiego rynku, jak zaznaczył NBP, jest dominujący udział kart, które umożliwiają płatności zbliżeniowe. Na koniec czerwca 2023 r. było ich 43,2 milionów, co daje 96,3% w ogólnej liczbie kart. Jak efektywnie korzystać z […]

Czytaj wpis
Czyszczenie BIK. Sprawdź, co możesz zrobić, aby poprawić scoring BIK

Przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, ale miałeś poślizgi w spłacaniu zobowiązań i Twój raport w Biurze Informacji Kredytowej nie wygląd najlepiej? Czy możliwe jest czyszczenie BIK? Tak, jest to możliwe, ale nie w każdej sytuacji. Sprawdziliśmy, co można zrobić, aby usunąć niektóre wpisy i dzięki temu poprawić scoring BIK.  Czyszczenie BIK to temat bardzo popularny, […]

Czytaj wpis
Najlepsze konta oszczędnościowe, czyli jak sprawić, żeby Twoje pieniądze zaczęły pracować

Powiedzenie „pieniądz robi pieniądz” jest jak najbardziej prawdziwe. Ktoś inwestuje środki finansowe w rozwój firmy, ktoś inny stawia na akcje, a jeszcze inny zdecyduje się na konto oszczędnościowe. W tym artykule skupimy się na tym ostatnim rozwiązaniu. Czy warto odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym? Zdecydowanie tak. Warto pomyśleć o rachunku oszczędnościowym, jeśli np. nie chcesz […]

Czytaj wpis
Czym jest ryzyko kredytowe?

Dynamiczna, zmienna i często nieprzewidywalna sytuacja w gospodarce sprawia, że banki muszą minimalizować swoje ryzyko finansowe. Głównym elementem, który wpływa na równowagę, jest obszar związany z ryzykiem kredytowym. Jest to istotny czynnik z punktu widzenia analizy i zarządzania ryzykiem w całym sektorze finansowym. W artykule przyjrzymy się naturze ryzyka kredytowego, tym co wpływa na jego […]

Czytaj wpis
Jak naliczane są odsetki na karcie kredytowej?

Jeszcze dwie dekady temu karta kredytowa, najlepiej złota lub platynowa, były symbolem statusu. Dzisiaj tego typu produktu dostępne są praktycznie dla wszystkich. Zamożne osoby mogą liczyć na wysokie limity sięgające miliona złotych i prestiżowe usługi concierge. Patrząc bardziej przyziemnie, karty kredytowe dostępne są dla szerokiego grona klientów banków. Co warto o nich wiedzieć? Karty kredytowe […]

Czytaj wpis
Na czym polega kredyt ratalny i co o nim warto wiedzieć? 

Nie za wszystkie zakupy trzeba płacić z bieżących środków lub z oszczędności. Zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje, w których potrzebujesz większej sumy pieniędzy. Zepsuta lodówka, zgubiony laptop czy zalany telefon to przedmioty, bez których ciężko się obejść w dzisiejszych czasach. Jeśli brakuje Ci gotówki i potrzebujesz szybko nowego sprzętu, to z pomocą przychodzi kredyt ratalny. […]

Czytaj wpis
Kredyt na samochód używany – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Dane urzędowe pokazują, że w 2020 roku tylko 14% zarejestrowanych pojazdów stanowiły nowe auta. Większość Polaków kupuje używane pojazdy. Dlaczego wybieramy auta z drugiej ręki? Jest wiele powodów, a głównym z nich jest cena. Samochody używane są tańsze od nowych odpowiedników i część właścicieli nie chce inwestować w coś, co szybko traci na wartości. Ceny […]

Czytaj wpis
Pożyczka na dowód osobisty bez zaświadczeń o dochodach

Zdarza się, że szybko potrzebujesz gotówki. Czasami bank, z którym współpracujesz, jest skory pożyczyć Ci pieniądze bez większych formalności. Jednak bywa i tak, że potrzebne są dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o dochodach. Przeważnie trzeba na nie zaczekać, a ponadto bank lubi zweryfikować jego wiarygodność w miejscu Twojej pracy, co trwa. Jeśli nie masz czasu […]

Czytaj wpis
1 2 3 10

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL