Wypowiedzenie umowy kredytu

Podsumowanie artykułu

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet pożyczki ratalnej wiąże się z szeregiem formalności. Co w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie dotrzymuje warunków wynikających z podpisanej umowy? Wtedy bank może zdecydować się na wypowiedzenie umowy kredytu. To spory problem, gdyż skutkuje nałożeniem obowiązku spłaty całego zobowiązania przez dłużnika w terminie 30 dni.

Kwestie wypowiedzenia umowy kredytu przez bank są regulowane przez Ustawę Prawo Bankowe. Dokładne informacje na temat tego, kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu są przedstawione w Art. 75 Ustawy Prawo Bankowe. Każdy kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, z jakimi konsekwencjami wiąże się wypowiedzenie umowy kredytu przez bank. Zgodnie z aktualnymi przepisami:

 • Niedotrzymanie warunków kredytu przez kredytobiorcę lub utrata zdolności kredytowej powoduje, że bank może obniżyć kwotę jeszcze nieprzyznanego finansowania lub wypowiedzieć umowę. Oczywiście pod warunkiem, że Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawa restrukturyzacyjnego nie stanowi inaczej.
 • Termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, o ile podpisana umowa nie stanowi inaczej. W przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy stosuje się termin 7 dni okresu wypowiedzenia.
 • Proces wypowiedzenia umowy kredytu może nie dojść do skutku, o ile kredytodawca zgodzi się na wdrożenie tzw. programu naprawczego przez dłużnika.

Warto dodać, że brak zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy wcale nie musi oznaczać automatycznego wypowiedzenia umowy. Bank ma pełne prawo do tego, aby obniżyć kwotę przyznanego kredytu, szczególnie jeśli ten nie został wypłacony w całości, a warunki umowy umożliwiają taką operację.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank - kiedy może nastąpić?

Bank może anulować podpisaną umowę tylko wtedy, kiedy ma podstawy prawne do wypowiedzenia umowy z kredytobiorcą. W takiej sytuacji dłużnik jest zobowiązany praktycznie do natychmiastowej spłaty całego zadłużenia, zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia wynikającym z Prawa bankowego. Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank może nastąpić, jeśli kredytobiorca:

 • złamie prawo lub zapisy ujęte w podpisanej umowy kredytowej,
 • straci zdolność kredytową,
 • przeznaczy otrzymane finansowe niezgodnie z celem wynikającym z umowy kredytowej,
 • wprowadzi bank w błąd na etapie wnioskowania o kredyt, np. poprzez podawanie fałszywych danych dochodowych,
 • nie spłaca regularnie rat kredytu - jeśli windykacja nie przynosi efektów, może dojść do wypowiedzenia umowy, np. kredytu hipotecznego,
 • wartość zabezpieczenia kredytu hipotecznego spadnie poniżej wymaganego poziomu.

To sytuacje, w których wypowiedzenie kredytu jest realnym zagrożeniem dla kredytobiorcy. Zgodnie z Art. 75 Ustawy Prawo Bankowe standardowy termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Warto wiedzieć, że każdy kredytobiorca z wypowiedzianą umową jest zobowiązany do uregulowania całego długu w tym terminie i zwrotu pożyczonych środków.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank

Jeśli dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank, warto wiedzieć, że szybka reakcja to najlepsze, co można zrobić. Wcześniejsze zakończenie biegu umowy kredytowej przez bank to spory problem dla każdego kredytobiorcy. Krótki czas na spłatę kredytu może wygenerować jeszcze większe problemy. 

Formalną konsekwencją zakończenia umowy kredytowej przez bank przed czasem jest konieczność uregulowania zadłużenia w terminie 30 lub 7 dni. Co więcej, w razie braku spłaty zadłużenia, np. ze względu na brak wystarczających środków pieniężnych, mogą wystąpić inne konsekwencje:

 • windykacja przedsądowa,
 • postępowanie sądowe,
 • zajęcie komornicze,
 • pojawienie się negatywnych wpisów w BIK.

Negatywne wpisy w rejestrach dłużników to prawdopodobnie najmniejszy problem, z jakim mierzą się kredytobiorcy z wypowiedzianymi umowami przez bank. Liczne zajęcia komornicze, narastające długi i brak płynności finansowej. To mocne obciążenie dla domowego budżetu, a także psychiki osób zadłużonych. 

Jak bronić się przed wypowiedzeniem umowy kredytowej?

Chcesz uchronić się przed wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank, ale nie wiesz w jaki sposób? W pierwszej kolejności warto podjąć się negocjacji z instytucją. Rozwiązywanie problemów na drodze sądowej bywa nie tylko czasochłonne, ale i generuje sporo dodatkowych kosztów.

Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza konieczność natychmiastowego uregulowania zadłużenia. Najlepsza będzie szybka reakcja na decyzję banku. Aby uniknąć naprawdę dotkliwych konsekwencji, warto złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu. To najrozsądniejsze wyjście z trudnej sytuacji. Możesz też zdecydować się na: wakacje kredytowe, zawieszenie spłaty rat kapitałowych (o ile bank na to pozwala) oraz negocjację warunków spłaty dotychczasowego zadłużenia. W ramach kredytu lub pożyczki możesz też skorzystać z rządowych form pomocy, np. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Restrukturyzacja kredytu a wypowiedzenie umowy przez bank

Złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu to dobra reakcja na wezwanie do uregulowania zadłużenia w ramach wypowiedzenia umowy. Wówczas bank może zgodzić się na zmianę warunków finansowania poprzez:

 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • czasowe zawieszenie spłaty kredytu,
 • zmianę wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, np. poprzez redukcję prowizji lub oprocentowania.

Warto wiedzieć, że jeśli bank wypowie umowę kredytu, wniosek o restrukturyzację trzeba złożyć do instytucji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli kredytodawca zgodzi się na realizację planu naprawczego, czyli restrukturyzacji, możesz realnie uniknąć wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy kredytu - różnice

Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej ma zarówno bank, jak i kredytobiorca. Warto jednak poznać podstawowe różnice pomiędzy wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy. To dwa zupełnie odmienne procesy. Prawo do odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki przysługuje każdemu kredytobiorcy w terminie 14 dni od czasu podpisania dokumentów. W tym przypadku nie trzeba podawać przyczyny odstąpienia. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie do banku w wyznaczonym terminie.

Uwaga! Konsekwencje dobrowolnego wycofania się z umowy kredytu są identyczne, jak w przypadku wypowiedzenia. Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty w terminie do 30 dni od czasu zaakceptowania wniosku z odstąpieniem od umowy.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

Kredytobiorca również ma pełne prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej, o ile są do tego jakiekolwiek przesłanki. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Bankowe, jeśli termin na spłatę zobowiązania jest dłuższy niż rok, klient instytucji finansowej może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Skutkuje to także koniecznością uregulowania zadłużenia w całości.

Czym skutkuje wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank?

Wypowiedzenie umowy kredytowej skutkuje koniecznością spłaty długu w terminie 30 dni od czasu wysłania zawiadomienia do klienta. Warto zaznaczyć, że kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacić kredytu w ramach wypowiedzianej umowy, są narażeni na postępowanie sądowe i czynności komornicze.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL