Regulamin serwisu Finaum.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2022.

§ 1 Definicje

 1. Administrator – KNC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, NIP: 5252929904, REGON: 523537459, KRS: 0000999560, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://finaum.pl.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Serwis zarządzany jest przez Administratora.
 2. Ilekroć posługuję się sformułowaniami typu „my”, „nasze”, „nas”, mamy na myśli Administratora.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z Serwisu, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Jeżeli stwierdzisz jakieś nieprawidłowości, napisz do nas na adres kontakt@finaum.pl. Również pod ten adres możesz kierować reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu. Każdą reklamację rozpatrujemy w terminie do 30 dni od jej doręczenia.
 5. Serwis ma wyłącznie charakter informacyjny i umożliwia nawiązanie z nami wstępnego kontaktu. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

§ 3 Zapytanie o możliwość uzyskania kredytu

 1. Za pośrednictwem Serwisu możesz przesłać do nas zapytanie o możliwość uzyskania kredytu, korzystając w tym zakresie z formularza kontaktowego widocznego w Serwisie.
 2. Przesłanie formularza nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem i wymaga podania określonych w formularzu danych osobowych. Zasady przetwarzania tych danych opisane są w § 4 regulaminu.
 3. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych.
 4. W ciągu 2 dni roboczych od przesłania formularza skontaktujemy się z Tobą, określając dalsze kroki związane z Twoim zapytaniem o możliwość uzyskania kredytu.
 5. Przesłanie formularza i obsługa przez nas złożonego w ten sposób zapytania są nieodpłatne.
 6. Za pośrednictwem Serwisu możesz również zamówić rozmowę telefoniczną z naszym ekspertem, wypełniając skrócony formularz widoczny w Serwisie. Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 2 dni roboczych.
 7. W wyniku obsługi Twojego zapytania, otrzymasz od nas informację o możliwości uzyskania kredytu w wybranych przez nas instytucjach. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z zaproponowanej przez nas możliwości, samodzielnie kontaktujesz się z wybraną instytucją i samodzielnie zawierasz z nią umowę. Nie jesteśmy stroną tej umowy.
 8. W ramach obsługi Twojego zapytania lub zamówienia rozmowy telefonicznej, podejmiemy do dwóch prób kontaktu telefonicznego. Jeżeli te próby kontaktu nie zakończą się powodzeniem, w szczególności dostarczeniem nam informacji pozwalających na przygotowanie informacji, o której mowa powyżej, obsługę zapytania uznamy za zakończoną.

§ 4 Dane osobowe

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu, o którym mowa w § 3 regulaminu. Możesz kontaktować się z nami pod adresem kontakt@finaum.pl.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi przesłanego zapytania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, co uniemożliwi jednak dalszą obsługę zapytania.
 3. Twoje zapytanie, wraz z towarzyszącymi mu danymi osobowymi, usuwane jest po zakończeniu procesu jego obsługi.
 4. Dane osobowe przetwarzane są, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez podmioty przetwarzające, z których usług korzystamy:

 1. podmiot świadczący usługi związane z opieką nad Serwisem, w tym usługi marketingowe,
 2. hostingodawca,
 3. dostawca poczty elektronicznej,
 4. dostawcy oprogramowania chmurowego, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane radcom prawnym lub adwokatom objętym tajemnicą zawodową, jeżeli zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom lub instytucjom państwowym na ich uzasadniony wniosek, w szczególności służbom policyjnym, mundurowym, sądom, prokuraturom itp.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest niezbędne do przesłania i obsługi zapytania.

§ 5 Pliki cookies

 1. Pewne informacje na Twój temat gromadzone są bez Twojego udziału, w sposób automatyczny z wykorzystaniem technologii plików cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
 3. Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
 5. Jeżeli chodzi o pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, to podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. W zakresie zgody na cookies, opieramy się o konstrukcję, zgodnie z którą stosowną zgodę wyrażasz poprzez ustawienia przeglądarki lub dodatkowe wtyczki zarządzające cookies. Jeżeli Twoja przeglądarka lub dodatkowe wtyczki nie blokują plików cookies wykorzystywanych przez naszą stronę, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 6. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.
 7. Korzystamy z następujących narzędzi, które wykorzystują pliki cookies podmiotów trzecich: Facebook Custom Audiences, Google Analytics, Google Ads, Google Adsense, Hotjar, Microstoft Clarity.
 8. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin udostępniany jest w Serwisie i akceptowany poprzez zaznaczenie checkboxa przy przesyłaniu formularza.
 2. Regulamin może podlegać modyfikacjom z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, biznesowe, technologiczne. Do zapytań przesłanych przed zmianą regulaminu, znajduje zastosowanie regulamin obowiązujący w chwili przesyłania zapytania. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do wglądu w Serwisie.

PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL