Przedawnienie długu - co warto wiedzieć?

Podsumowanie artykułu

W dzisiejszych czasach problemy z długami ma coraz więcej osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, kiedy długi ulegają przedawnieniu, a także jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dług został uznany za nieważny. Niestety, ale im więcej zobowiązań finansowych pojawia się do spłaty, tym ciężej jest wyjść z pętli zadłużenia czy nawet terminowo spłacać raty swoich kredytów lub pożyczek. Temat przedawnienia długu wciąż budzi wiele kontrowersji, a w praktyce do unieważnienia zobowiązania dochodzi naprawdę bardzo rzadko. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat tego, jaki jest termin przedawnienia oraz jak wygląda jego bieg, kiedy wierzyciel nie upomina się o należność już od dłuższego czasu.

Przedawnienie długu to ważne pojęcie prawne, które określa czasu, jaki wierzyciel ma na pozwanie dłużnika za niespłacone długi. Zazwyczaj w razie braku reakcji ze strony wierzyciela dochodzi do przedawnienia długu, co jednak ma miejsce niezwykle rzadko. W praktyce banki, jak i firmy pożyczkowe starają się na bieżąco monitorować regularne płatności swoich klientów, by uniknąć ryzyka przedawnienia się długu.

Ogólnie rzecz biorąc, po upływie okresu przedawnienia wierzyciele nie mogą już wnosić pozwu o spłatę należnej kwoty zobowiązania. Dobra znajomość przepisów w tej kwestii, może pomóc w ochronie przed pozwem o spłatę starych - przedawnionych już zadłużeń.

Warto też wiedzieć, że dług uznany za przedawniony wcale nie musi zostać automatycznie zamknięty. Jako kredyto- lub pożyczkobiorca wciąż możesz otrzymywać powiadomienia windykacyjne, lub telefony i pisma z żądaniem zapłaty. Jeśli wierzyciel próbuje ściągnąć dług po upływie terminu jego przedawnienia, pamiętaj, aby natychmiast zareagować, gdyż takie działanie jest niezgodne z prawem.

Jak sprawdzić przedawnienie długu? Sprawdź bieg przedawnienia

Dłużnikiem możesz zostać zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Co to oznacza? Otóż, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na zaciąganie kolejnych zobowiązań, a mimo to dalej generujesz jeszcze większe zadłużenie - stajesz się świadomym dłużnikiem. Inną sytuacją jest taka, gdzie jako dłużnik nie masz świadomości co do tego, że na Twoim koncie pojawił się niespłacony dług.

W takich sytuacjach warto sprawdzić, kiedy można stwierdzić przedawnienie długu, a więc czas, kiedy wierzyciel nie może generować już żadnych roszczeń z tego tytułu. W Polsce przepisy odnoszące się do terminów przedawnienia są dość proste. Zgodnie z obowiązującymi terminami prawnymi - należy liczyć czas przedawnienia się długu od czasu zakończenia umowy kredytowej. Jeżeli w tym czasie wierzyciel nie rozpocznie procesu ubiegania się o uregulowanie wierzytelności - pojawia się duże prawdopodobieństwo, że dług zostanie unieważniony.

Tak naprawdę, przedawnienie długu może nastąpić tylko wtedy, kiedy wierzyciel całkowicie zapomni o tym, iż powinien ubiegać się o uregulowanie zaległej kwoty - zarówno w postaci wysłania wezwania do zapłaty, jak i na drodze sądowej. Dla przykładu: umowa kredytowa zakończyła swój bieg 10 lipca 2022 roku, a więc bieg przedawnienia rozpoczyna się już od 11 lipca 2022 roku. Po upływie terminu płatności ostatniej raty zobowiązania, przedawnienie roszczeń jest możliwe nawet w ciągu 6 lat od tego terminu. To stosunkowo niedługo, choć w dzisiejszych czasach, kiedy nowe technologie komunikacyjne prężnie się rozwijają, ryzyko, że wierzyciel nie upomni się o uregulowanie zaległego długu. Można powiedzieć, że przedawnienie długów byłoby korzystnym rozwiązaniem dla osób, które wpadły w tzw. pętlę kredytową - lepiej nie liczyć jednak na sytuacje losowe, w jakich mogłoby dojść do unieważnienia zadłużenia.

Przerwanie biegu przedawnienia - na czym to polega i kiedy występuje?

Przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe tylko wtedy, kiedy wierzyciel wykona jedną z czterech czynności:

  1. Wysłanie wezwania do zapłaty do dłużnika.
  2. Skierowanie sprawy związanej z długiem do sądu lub innego organu, wyznaczonego do egzekwowania takich spraw.
  3. Zawarcie obustronnej ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w zakresie ustalenia nowego terminu spłaty lub rozłożenia długu na raty.
  4. Rozpoczęcie mediacji z dłużnikiem.

Powyższe czynności powodują, że roszczenia z tytułu długów wciąż mogą być kontynuowane. Dotyczy to wszelkich możliwych sposobów, dzięki którym można odzyskać należność - zarówno w wyniku egzekucji komorniczej, jak i działania firmy windykacyjnej. Jeśli żadna z wyżej wymienionych czynności nie zostanie wykonana w terminie 6 lat od terminu płatności ostatniej raty zobowiązania, następuje przedawnienie długu.

Uwaga! Kiedy dłużnik zdecyduje się na wpłatę na poczet zadłużenia jakiejkolwiek kwoty (nawet bez upomnienia wierzyciela), wtedy następuje uznanie długu, a więc bieg przedawnienia także zostanie automatycznie przerwany.

Rodzaje roszczeń, które ulegają przedawnieniu

Jeszcze do 2018 roku termin przedawnienia wynosił 10 lat, natomiast w maju 2018 roku wprowadzono nowelizację ustawy, która skróciła termin przedawnienia długów zaledwie do 6 lat. Jeśli chodzi o maksymalny okres przedawnienia, ten przypisywany jest do zobowiązań takich, jak pożyczki oraz długi spadkowe. Co ciekawe, zadłużenia podatkowe ulegają przedawnieniu już po 5 latach. Kredyty bankowe, zadłużenia z tytułu czynszu lub usług telekomunikacyjnych przedawniają się po upływie 3 lat.

Przedawnienie długu - jakie są konsekwencje?

Każdy dłużnik powinien wiedzieć, jakie są ewentualne konsekwencje, kiedy dojdzie do przedawnienia długu. Warto mieć na uwadze fakt, że zarówno długi, które przedawniają się po 5 latach, jak i te, dla których okres przedawnienia wynosi 3 lata, są zawsze odnotowywane w historii kredytowej dłużnika. Oznacza to, że nawet przedawniony dług może mocno rzutować na przyszłość potencjalnego kredytobiorcy. Nawet jeżeli doszło do upływu terminu spłaty długu, wierzyciel wciąż może dokonać wpisu na listę dłużników, co finalnie poskutkuje tym, że zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe będą nieprzychylnie spoglądać na potencjalnego klienta, który chce zaciągnąć kolejne zobowiązanie.

Wniosek o przedawnienie długu do wierzyciela – jak napisać i jak powinien wyglądać?

Zastanawiasz się, jak wyjść z długów? Jest wiele możliwości! Możesz skontaktować się z ekspertem Finaum i poprosić o przedstawienie korzystnej oferty konsolidacji lub innego plany zażegnania problemów finansowych. Jeśli jednak Twój dług uległ już przedawnieniu, konieczne będzie złożenie wniosku do wierzyciela.

Wniosek o przedawnienie długu, powinien być skierowany bezpośrednio do wierzyciela. Sporządzone pismo powinno jasno wyjaśniać zamiar dłużnika odnośnie do powołania się na aktualne przepisy i formę przedawnienie długu. Takie działanie pozwala na ograniczenie zdolności wierzyciela do wniesienia przeciwko niemu roszczenia o pełną należną kwotę. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, kiedy bank lub inny wierzyciel ubiega się o spłatę długu po ustanowieniu terminu przedawnienia zobowiązania, wystarczy wysłać stosowne pismo, a dokładniej sprzeciw przeciw wysłanemu nakazowi zapłaty. Pismo powinno zawierać szczegółowe informacje na temat tego: jaki rodzaj długu jest kwestionowany, jaka jego część pozostaje do spłaty, kiedy ostatnio dokonano płatności lub kiedy zobowiązanie stało się przeterminowane.

Termin przedawnienia zadłużenia a prawo - podsumowanie

Samodzielna walka z piętrzącymi się zadłużeniami wobec banków, firm pożyczkowych czy nawet kontrahentów bywa często skomplikowana. Zawiłości prawne oraz brak specjalistycznej wiedzy skutkuje tym, że samodzielne rozwiązywanie problemów zarówno z aktualnymi, jak i przedawnionymi długami staje się mocno kłopotliwe. Wystarczy skontaktować się z rzetelną firmą, która na co dzień zajmuje się finansami, oddłużaniem oraz proponowaniem korzystnych rozwiązań finansowych.

Podsumowując - wierzyciel od czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu oraz uzyskania klauzuli wykonalności ma maksymalnie 6 lat na wszczęcie procesu egzekucyjnego. Dotyczy to także odsetek od głównej kwoty należności, choć w tym przypadku są one naliczane tylko za okres do 3 lat wstecz. Jeśli już dojdzie do przedawnienia zadłużenia - powody do radości są raczej znikome, gdyż ten fakt zostanie najpewniej odnotowany w rejestrach dłużników, a to rzutuje na późniejsze problemy z zaciąganiem nowych zobowiązań kredytowych i nie tylko.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
Kredyt na flipa - co to znaczy?

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie. Wysoki poziom zainteresowania inwestycją w nieruchomości doprowadził do tego, że coraz więcej osób kupuje mieszkania tylko po to, aby je odsprzedać z zyskiem lub okresowo wynająć w celu wygenerowania dodatkowego zysku pasywnego. Pod pojęciem kredytu na flipa kryje się też metoda działania w ramach house […]

Czytaj wpis
Kredyt na wakacje - a może pożyczka?

Poszukiwanie źródła finansowania na wakacyjny urlop może zająć sporo czasu. Na rynku jest wiele ofert kredytów i pożyczek na wakacje, z których możemy skorzystać. Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem. Dowiesz się, jak wybrać najlepszy kredyt na wakacje dla siebie i na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej. […]

Czytaj wpis
Pożyczka na alimenty i świadczenia rodzinne

W dzisiejszych czasach instytucje pozabankowe robią wszystko, aby pozyskać dodatkowych klientów i udzielić jak największej liczby pożyczek. Pożyczkodawcy często celują w grupy osób, które mają problemy z płynnością finansową i nie posiadają stabilnego źródła dochodu. W takich sytuacjach najczęściej wykorzystywane są pożyczki na alimenty i świadczenia rodzinne, np. 500 plus. Chcesz dowiedzieć się, na jakich […]

Czytaj wpis
Pożyczka na 500 plus

Osoby potrzebujące nagłego zastrzyku dodatkowej gotówki coraz częściej wybierają firmy pozabankowe w celu podpisania umowy pożyczki lub chwilówki. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji musisz poszukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą Ci zbudować, chociażby minimalną zdolność finansową potrzebną do uzyskania pożyczki. Na rynku coraz częściej pojawiają się oferty […]

Czytaj wpis
Jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie kredyt?

Wyłudzenie kredytu i wszelkiego rodzaju oszustwa kredytowe to przestępstwo w rozumieniu Art. 297 Kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami każdy, kto w celu uzyskania dla siebie od banku albo innej jednostki organizacyjnej korzyści finansowych nadużywa dobro osób trzeciej, podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Według raportu InfoDOK Związku Banków Polskich w pierwszym kwartale 2023 […]

Czytaj wpis
Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

W dzisiejszych czasach do zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba spełnić tylko kilka warunków wymaganych przez bank. To podstawa, aby móc ubiegać się o kolejne finansowanie związane z zakupem nieruchomości mieszkalnej. Poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego możesz zrealizować swoje marzenia o własnych czterech ścianach. Zakup wymarzonego domu to często wydatek rzędu od kilkuset do nawet kilku milionów złotych. […]

Czytaj wpis
Kredyt gotówkowy pod hipotekę

W dzisiejszych czasach banki proponują wiele ciekawych produktów finansowych, które umożliwiają pozyskanie dodatkowej gotówki na dowolny cel lub sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia. Coraz popularniejsze są kredyty gotówkowe pod hipotekę, których zasada działania jest podobna jak np. kredytu pod zastaw mieszkania lub kredytu pod zastaw domu. W przypadku kredytów gotówkowych z zabezpieczeniem hipotecznym kwota finansowania nie może […]

Czytaj wpis
Chwilówki w weekend - jak to działa?

Banki komercyjne i większość firm pożyczkowych działa wyłącznie od poniedziałku do piątku. To spore ograniczenie, szczególnie dla osób, które chcą zdobyć dodatkowe pieniądze w nocy, późnym wieczorem lub w dni wolne od pracy. Obecnie na rynku pojawiają się propozycje chwilówek w weekend, które są przyznawane przez instytucje pozabankowe.  Jak to działa? Zasada jest prosta. Wystarczy, […]

Czytaj wpis
Kredyt na remont domu lub mieszkania

Kredyt na remont to dobre rozwiązanie przydatne przede wszystkim na etapie planowania kompleksowego remontu nieruchomości lub wykończenia. Decydując się na zaciągnięcie nowego zobowiązania w banku, koniecznie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje finansowania. Możesz zdecydować się na kredyt hipoteczny na remont domu lub mieszkania, standardowy kredyt lub pożyczkę gotówkową. Możliwości jest mnóstwo. Warto jednak podpisać taką umowę kredytu […]

Czytaj wpis
Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu oznacza całkowite zakończenie egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji sprawa ma swój koniec, ale nie ze względu na pozytywne zakończenie wszczętego postępowania egzekucyjnego. Umorzenie następuje wtedy, kiedy komornik w trakcie realizowanych czynności związanych z odzyskiwaniem należności napotka problemy i przeszkody umożliwiające zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Wtedy następuje przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
1 2 3 8

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL