Przedawnienie długu - co warto wiedzieć?

Podsumowanie artykułu

W dzisiejszych czasach problemy z długami ma coraz więcej osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, kiedy długi ulegają przedawnieniu, a także jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dług został uznany za nieważny. Niestety, ale im więcej zobowiązań finansowych pojawia się do spłaty, tym ciężej jest wyjść z pętli zadłużenia czy nawet terminowo spłacać raty swoich kredytów lub pożyczek. Temat przedawnienia długu wciąż budzi wiele kontrowersji, a w praktyce do unieważnienia zobowiązania dochodzi naprawdę bardzo rzadko. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat tego, jaki jest termin przedawnienia oraz jak wygląda jego bieg, kiedy wierzyciel nie upomina się o należność już od dłuższego czasu.

Przedawnienie długu to ważne pojęcie prawne, które określa czasu, jaki wierzyciel ma na pozwanie dłużnika za niespłacone długi. Zazwyczaj w razie braku reakcji ze strony wierzyciela dochodzi do przedawnienia długu, co jednak ma miejsce niezwykle rzadko. W praktyce banki, jak i firmy pożyczkowe starają się na bieżąco monitorować regularne płatności swoich klientów, by uniknąć ryzyka przedawnienia się długu.

Ogólnie rzecz biorąc, po upływie okresu przedawnienia wierzyciele nie mogą już wnosić pozwu o spłatę należnej kwoty zobowiązania. Dobra znajomość przepisów w tej kwestii, może pomóc w ochronie przed pozwem o spłatę starych - przedawnionych już zadłużeń.

Warto też wiedzieć, że dług uznany za przedawniony wcale nie musi zostać automatycznie zamknięty. Jako kredyto- lub pożyczkobiorca wciąż możesz otrzymywać powiadomienia windykacyjne, lub telefony i pisma z żądaniem zapłaty. Jeśli wierzyciel próbuje ściągnąć dług po upływie terminu jego przedawnienia, pamiętaj, aby natychmiast zareagować, gdyż takie działanie jest niezgodne z prawem.

Jak sprawdzić przedawnienie długu? Sprawdź bieg przedawnienia

Dłużnikiem możesz zostać zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Co to oznacza? Otóż, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na zaciąganie kolejnych zobowiązań, a mimo to dalej generujesz jeszcze większe zadłużenie - stajesz się świadomym dłużnikiem. Inną sytuacją jest taka, gdzie jako dłużnik nie masz świadomości co do tego, że na Twoim koncie pojawił się niespłacony dług.

W takich sytuacjach warto sprawdzić, kiedy można stwierdzić przedawnienie długu, a więc czas, kiedy wierzyciel nie może generować już żadnych roszczeń z tego tytułu. W Polsce przepisy odnoszące się do terminów przedawnienia są dość proste. Zgodnie z obowiązującymi terminami prawnymi - należy liczyć czas przedawnienia się długu od czasu zakończenia umowy kredytowej. Jeżeli w tym czasie wierzyciel nie rozpocznie procesu ubiegania się o uregulowanie wierzytelności - pojawia się duże prawdopodobieństwo, że dług zostanie unieważniony.

Tak naprawdę, przedawnienie długu może nastąpić tylko wtedy, kiedy wierzyciel całkowicie zapomni o tym, iż powinien ubiegać się o uregulowanie zaległej kwoty - zarówno w postaci wysłania wezwania do zapłaty, jak i na drodze sądowej. Dla przykładu: umowa kredytowa zakończyła swój bieg 10 lipca 2022 roku, a więc bieg przedawnienia rozpoczyna się już od 11 lipca 2022 roku. Po upływie terminu płatności ostatniej raty zobowiązania, przedawnienie roszczeń jest możliwe nawet w ciągu 6 lat od tego terminu. To stosunkowo niedługo, choć w dzisiejszych czasach, kiedy nowe technologie komunikacyjne prężnie się rozwijają, ryzyko, że wierzyciel nie upomni się o uregulowanie zaległego długu. Można powiedzieć, że przedawnienie długów byłoby korzystnym rozwiązaniem dla osób, które wpadły w tzw. pętlę kredytową - lepiej nie liczyć jednak na sytuacje losowe, w jakich mogłoby dojść do unieważnienia zadłużenia.

Przerwanie biegu przedawnienia - na czym to polega i kiedy występuje?

Przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe tylko wtedy, kiedy wierzyciel wykona jedną z czterech czynności:

  1. Wysłanie wezwania do zapłaty do dłużnika.
  2. Skierowanie sprawy związanej z długiem do sądu lub innego organu, wyznaczonego do egzekwowania takich spraw.
  3. Zawarcie obustronnej ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w zakresie ustalenia nowego terminu spłaty lub rozłożenia długu na raty.
  4. Rozpoczęcie mediacji z dłużnikiem.

Powyższe czynności powodują, że roszczenia z tytułu długów wciąż mogą być kontynuowane. Dotyczy to wszelkich możliwych sposobów, dzięki którym można odzyskać należność - zarówno w wyniku egzekucji komorniczej, jak i działania firmy windykacyjnej. Jeśli żadna z wyżej wymienionych czynności nie zostanie wykonana w terminie 6 lat od terminu płatności ostatniej raty zobowiązania, następuje przedawnienie długu.

Uwaga! Kiedy dłużnik zdecyduje się na wpłatę na poczet zadłużenia jakiejkolwiek kwoty (nawet bez upomnienia wierzyciela), wtedy następuje uznanie długu, a więc bieg przedawnienia także zostanie automatycznie przerwany.

Rodzaje roszczeń, które ulegają przedawnieniu

Jeszcze do 2018 roku termin przedawnienia wynosił 10 lat, natomiast w maju 2018 roku wprowadzono nowelizację ustawy, która skróciła termin przedawnienia długów zaledwie do 6 lat. Jeśli chodzi o maksymalny okres przedawnienia, ten przypisywany jest do zobowiązań takich, jak pożyczki oraz długi spadkowe. Co ciekawe, zadłużenia podatkowe ulegają przedawnieniu już po 5 latach. Kredyty bankowe, zadłużenia z tytułu czynszu lub usług telekomunikacyjnych przedawniają się po upływie 3 lat.

Przedawnienie długu - jakie są konsekwencje?

Każdy dłużnik powinien wiedzieć, jakie są ewentualne konsekwencje, kiedy dojdzie do przedawnienia długu. Warto mieć na uwadze fakt, że zarówno długi, które przedawniają się po 5 latach, jak i te, dla których okres przedawnienia wynosi 3 lata, są zawsze odnotowywane w historii kredytowej dłużnika. Oznacza to, że nawet przedawniony dług może mocno rzutować na przyszłość potencjalnego kredytobiorcy. Nawet jeżeli doszło do upływu terminu spłaty długu, wierzyciel wciąż może dokonać wpisu na listę dłużników, co finalnie poskutkuje tym, że zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe będą nieprzychylnie spoglądać na potencjalnego klienta, który chce zaciągnąć kolejne zobowiązanie.

Wniosek o przedawnienie długu do wierzyciela – jak napisać i jak powinien wyglądać?

Zastanawiasz się, jak wyjść z długów? Jest wiele możliwości! Możesz skontaktować się z ekspertem Finaum i poprosić o przedstawienie korzystnej oferty konsolidacji lub innego plany zażegnania problemów finansowych. Jeśli jednak Twój dług uległ już przedawnieniu, konieczne będzie złożenie wniosku do wierzyciela.

Wniosek o przedawnienie długu, powinien być skierowany bezpośrednio do wierzyciela. Sporządzone pismo powinno jasno wyjaśniać zamiar dłużnika odnośnie do powołania się na aktualne przepisy i formę przedawnienie długu. Takie działanie pozwala na ograniczenie zdolności wierzyciela do wniesienia przeciwko niemu roszczenia o pełną należną kwotę. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, kiedy bank lub inny wierzyciel ubiega się o spłatę długu po ustanowieniu terminu przedawnienia zobowiązania, wystarczy wysłać stosowne pismo, a dokładniej sprzeciw przeciw wysłanemu nakazowi zapłaty. Pismo powinno zawierać szczegółowe informacje na temat tego: jaki rodzaj długu jest kwestionowany, jaka jego część pozostaje do spłaty, kiedy ostatnio dokonano płatności lub kiedy zobowiązanie stało się przeterminowane.

Termin przedawnienia zadłużenia a prawo - podsumowanie

Samodzielna walka z piętrzącymi się zadłużeniami wobec banków, firm pożyczkowych czy nawet kontrahentów bywa często skomplikowana. Zawiłości prawne oraz brak specjalistycznej wiedzy skutkuje tym, że samodzielne rozwiązywanie problemów zarówno z aktualnymi, jak i przedawnionymi długami staje się mocno kłopotliwe. Wystarczy skontaktować się z rzetelną firmą, która na co dzień zajmuje się finansami, oddłużaniem oraz proponowaniem korzystnych rozwiązań finansowych.

Podsumowując - wierzyciel od czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu oraz uzyskania klauzuli wykonalności ma maksymalnie 6 lat na wszczęcie procesu egzekucyjnego. Dotyczy to także odsetek od głównej kwoty należności, choć w tym przypadku są one naliczane tylko za okres do 3 lat wstecz. Jeśli już dojdzie do przedawnienia zadłużenia - powody do radości są raczej znikome, gdyż ten fakt zostanie najpewniej odnotowany w rejestrach dłużników, a to rzutuje na późniejsze problemy z zaciąganiem nowych zobowiązań kredytowych i nie tylko.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL