Czyszczenie BIK. Sprawdź, co możesz zrobić, aby poprawić scoring BIK

Podsumowanie artykułu

Czyszczenie BIK to chwytliwe hasło. Ale, ale... zaczekaj! Istnieje możliwość modyfikacji wpisów w BIK, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne. Sprawdź, czy czyszczenie BIK jest możliwe i jak to zrobić samodzielnie.

Przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, ale miałeś poślizgi w spłacaniu zobowiązań i Twój raport w Biurze Informacji Kredytowej nie wygląd najlepiej? Czy możliwe jest czyszczenie BIK? Tak, jest to możliwe, ale nie w każdej sytuacji. Sprawdziliśmy, co można zrobić, aby usunąć niektóre wpisy i dzięki temu poprawić scoring BIK. 

Czyszczenie BIK to temat bardzo popularny, ale często kontrowersyjny. Na stronie BIK.pl przeczytać można, że usunięcie niewygodnych danych w praktyce nie jest możliwe. Wynika to stąd, że zasady przekazywania informacji do BIK, ich przechowywania i wprowadzania do nich ewentualnych zmian są regulowane przez Prawo bankowe. Biuro Informacji Kredytowej „nie modyfikuje przekazywanych danych – jest jedynie ich administratorem”.

Skąd zatem na rynku firmy zajmujące się czyszczeniem BIK? Czy masz wpływ na informacje o historii kredytowej, które widzą banki? Istnieją metody, aby informacje o przeterminowanych płatnościach usunąć z raportu, ale nie zawsze są one skuteczne. Najskuteczniejszym korektorem jest mimo wszystko czas. Dane o historii kredytowej przechowywane są przez pięć lat. Po tym czasie historyczne wpisy o opóźnieniach i problemach finansowych są wymazywane.

Jakie dane znajdziesz w raporcie BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zbiera informacje dotyczące osób, które zaciągnęły kredyty lub pożyczkę w różnych instytucjach finansowych w Polsce. Zalicza się do nich:

 • banki;
 • SKOK-i;
 • firmy pożyczkowe.

W bazie znajdują się informacje o terminowych spłatach, jak i o opóźnieniach w terminowym regulowaniu rat kredytowych. Ponadto Biuro przypisuje ocenę punktową (scoring) każdej osobie w bazie.

Co więcej, BIK rejestruje zapytania dotyczące kredytów. Oznacza to, że jeżeli złożysz kilka wniosków w jednym czasie to pożyczkodawca mający wgląd do raportu BIK, będzie to widział. Pomaga to instytucjom finansowym zabezpieczyć się na wypadek, gdyby ktoś na „jednej zdolności kredytowej” chciał zaciągnąć dużo więcej kredytów, niż to wynika z jego możliwości spłaty.

Zbyt duże raty prowadzą do problemów finansowych. Pomyśl o kredycie konsolidacyjnym. Dowiedz się więcej.

Jak działa Biuro Informacji Kredytowej?

Wyobraź sobie prostą sytuację. Składasz wniosek kredytowy do instytucji finansowej, która współpracuje z BIK i wysyła zapytanie o Twoje dane do Biura. Jeśli wszystko jest w porządku, zdolność kredytowa także, to podpisujesz umowę. Zaraz po tym do BIK wpływają dane z banku, który udzielił kredytu lub pożyczki, w celu aktualizacji.

Wśród danych pojawia się kwota kredytu, termin obowiązywania umowy czy wysokość rat. W raporcie będzie widać także wszystkie opóźnienia w płatnościach. Baza BIK jest aktualizowana przynajmniej raz w tygodniu. Przetwarzane informacje są w niej do momentu całkowitego uregulowania zobowiązania.

Załóżmy, że terminowo spłacałeś swoją pożyczkę. Zdecydowałeś, że nie wyrazisz zgody na udostępnienie danych o uregulowanych zobowiązaniach lub wycofasz taką zgodę. W takiej sytuacji wszystkim podmiotom, które współpracują z Biurem i wysyłają zapytania dotyczące Twojej osoby.

Przeczytaj także: Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań.

Na czym polega czyszczenie BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi, administruje i udostępnia dane od instytucji finansowych. W praktyce więc określenie „czyszczenie BIK” jest mylące. BIK nie modyfikuje danych, jakie wpływają do bazy na temat kredytobiorców i pożyczkobiorców.

Na rynku działają przedsiębiorstwa, które twierdzą, że są w stanie wyczyścić BIK. Ich działalność skupia się przeważnie na analizie sytuacji klienta i negocjacjach z pożyczkodawcą. Spodziewanym efektem jest usunięcie z historii negatywnych zapisów. Jednak w większości przypadków nie jest to możliwe.

Informacja o opóźnieniu w spłacie pojawi się w BIK, gdy jednocześnie są spełnione dwa warunki:

 • opóźnienie w spłacie jest dłuższe niż 60 dni;
 • minęło 30 dni od chwili, kiedy pożyczkobiorca lub kredytobiorca poinformował klienta o przetworzeniu jego danych bez jego zgody przez 5 lat po spłacie zadłużenia.

Przez wspomniany pięcioletni okres dane nie mogą zostać usunięte z BIK. Dopiero po upływie tego czasu możesz wystąpić o ich usunięcie. Jednak taką dyspozycję nie składa się bezpośrednio do Biura, ale do instytucji finansowej, która udzieliła Ci pożyczki. BIK nie wprowadza samodzielnie żadnych zmian, lecz aktualizuje dane na podstawie informacji od instytucji, z którą współpracuje.

Wniosek o usunięcie danych, które znajdują się w bazie BIK. Przykład działania firmy „czyszczących BIK”

Jak wygląda wsparcie firm, które zajmują się czyszczeniem BIK? Na początku podmiot pozyskuje raport BIK. Wiedz, że też to możesz zrobić bezpośrednio na stronie Biura Informacji Kredytowej.

Na kolejnym etapie firma analizuje raport. Zdarza się, że tego typu podmioty często wspominają, że analiza treści może być bardzo trudna. Jest wręcz odwrotnie. Raport BIK to łatwy i krótki materiał do samodzielnej analizy.

W raporcie BIK znajdują się informacje o:

 • Wszystkich Twoich zobowiązaniach kredytowych i pożyczkowych – pierwotna kwota umowy, kwota miesięcznej raty, historia spłat. Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, to taka informacja również tam się pojawi.
 • Innych zobowiązaniach kredytowych i finansowych – np. rachunkach z telefon czy prąd (dane zaciągane z bazy BIG InfoMonitor).
 • Zapytaniach kredytowych, które są kierowane do BIK – w ten sposób zweryfikujesz, kto chciał sprawdzić Twoje dane, rodzaj zobowiązania, np. kredyt, pożyczka, karta kredytowa, czy wnioskowaną kwotę kredytu.
 • Wskaźniku Twojej sytuacji płatniczej – czy spłacasz terminowo wszystkie zobowiązania.

Raport zawiera także dane o scoringu BIK. Jest to ocena punktowa, którą BIK przydziela wszystkim osobom w bazie na podstawie historii spłat.

Krok trzeci to „czyszczenie” Twoich danych w BIK. Tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że możesz to zrobić samodzielnie. Usunięcie informacji o opóźnieniach możliwe jest po 5 latach od jego spłaty.


Ważne!

Firmy czyszczące BIK nie są darmowe. Za usługi trzeba zapłacić. Zmiany w pojedynczym wpisie to koszt ok. 50 złotych.


Czyszczenie BIK przypomina bardziej porządkowanie i nie jest możliwe we wszystkich przypadkach. Pamiętaj, że możesz takie informacje zaktualizować samodzielnie. Co więcej, do pomocy masz Centrum Obsługi Klientów BIK. Pamiętaj jednak, że to instytucja pożyczkowa powinna przesłać aktualne dane do Biura.

Czy możesz usunąć dane z BIK?

Wszystkie informacje o kredytach spłacanych z opóźnieniem można usunąć z BIK po 5 latach od dnia ich całkowitej spłaty. Istnieją jeszcze dwie możliwości, które umożliwiają zmianę danych w BIK lub ich skorygowanie.

Pierwszy wariant zakłada usunięcie informacji BIK po spłacie kredytu. Oznacza to odwołanie zgody na przetwarzanie danych o spłacanym kredycie, pod warunkiem że terminowo obsługiwałeś jego spłatę. Jednocześnie warto pamiętać, że dobra historia kredytowa, to Twoja karta przetargowa w przypadku ubiegania się o kolejny kredyt. Warto więc chwalić się dobrymi osiągnięciami i lepiej nie odwoływać zgody.

Drugi wariant to sytuacja wymagająca skorygowania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji, które pojawiają się w Twojej historii kredytowej. Błędy zdarzają się wszystkim, nawet instytucjom finansowym. Jeśli więc napotkasz błąd, to możesz zawnioskować o jego usunięcie. Również w tym wypadku należy zgłosić się do instytucji finansowej, która pożyczyła Ci pieniądze. 

Z BIK można usunąć wyłącznie dane:

 • kredytów i pożyczek spłaconych terminowo;
 • zobowiązań, w których maksymalne opóźnienie w spłacie nie przekroczyło 60 dni;
 • zobowiązań spłaconych powyżej 60 dni po terminie, jeśli od uregulowania ostatniej raty minęło minimum 5 lat;
 • zobowiązań, w których w BIK-u widnieją nieprawidłowe lub nieaktualne informacje.

„Czyszczenie BIK” to potoczne określenie, które może być mylnie interpretowane. Dane można zaktualizować lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, ale nie można wymazać negatywnych wpisów np. przy istniejących zobowiązaniach lub tych, które przed chwilą spłaciłeś.

Jak wyczyścić historię kredytową w BIK?

Dobra historia w BIK pomaga w uzyskaniu kredytu. Negatywne wpisy mogą sprawić, że bank odmówi Ci kredytu. Mając na uwadze obie sytuacje, zanim złożysz wniosek, warto sprawdzić jakie informacje na swój temat znajdziesz w BIK.

Raport możesz pobrać ze strony Biura Informacji Kredytowej. Jeśli znajdziesz tam jakieś błędy, zawnioskuj o ich skorygowanie, czyli czyszczenie BIK. Ponad 60-dniowe opóźnienia w spłacie na pewno będą widniały w raporcie, ale ich nie usuniesz, jeśli miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Jak samodzielnie wyczyścić dane w BIK?

W sytuacji, gdy znajdziesz nieaktualne lub niezgodne z prawdą wpisy, zawnioskuj o ich skorygowanie. Dzięki temu uporządkuje informacje, a to może pomóc np. przy ubieganiu się o finansowanie.

Należy pamiętać, że wniosek o korektę w BIK należy składać w instytucji pożyczkowej, a nie bezpośrednio BIK. W tym celu przygotuj pismo i wyślij je do banku lub firmy pożyczkowej z prośbą o wyprostowanie wpisów.

Ile trwa czyszczenie BIK? Wiele zależy od polityki pożyczkodawcy. Samo sprawdzenie informacji przez bank może zająć kilka dni. Następnie instytucja finansowa przygotowuje pismo do BIK, który także ma własne procedury, co do aktualizacji informacji. Część procesów jest z pewnością zautomatyzowana, ale część może wymagać ingerencji człowieka.

Przeczytaj także: Wezwanie do zapłaty.

Jak wykreślić wpisy w BIK – krok po kroku?

Nie musisz nikomu płacić, żeby wyczyścił BIK za Ciebie. Jednocześnie samodzielne czyszczenie to nie technologia rakietowa, a więc poradzisz sobie z tym zadaniem samodzielnie. Jak to wygląda w praktyce?

 1. Pobierz ze strony BIK raport o swojej sytuacji finansowej.
 2. Sprawdź wszystkie dane. 
 3. Wyślij wniosek do banku lub instytucji pożyczkowej z prośbą o korektę nieaktualnych, lub błędnych wpisów w BIK.
 4. Zaczekaj na odpowiedź wraz z reakcją BIK.

Powyższy proces to tak naprawdę wszystko. Jest to proste zadanie, które możesz zrobić bez zbędnych kosztów.

Co powinien zawierać wniosek o wykreślenie z BIK?

Wniosek o wykreślenie z BIK lub korektę informacji możesz wysłać do banku po spłacie zobowiązania. Dokument zawierający prośbę o skorygowanie danych lub wykreślenie z BIK powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL;
 • adres;
 • numer klienta lub numer umowy kredytowej;
 • nagłówek, np. aktualizacja nieprawidłowych danych, wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • treść wniosku – „proszę o zmianę XYZ”;
 • podpis.

Przeczytaj także: Jak naliczane są odsetki na karcie kredytowej?

Dlaczego nie warto korzystać z firm oferujących pomoc w wyczyszczeniu BIK?

Na pewno kojarzysz tych „dżentelmenów” pod sklepem, którzy zwracają się do kobiet „małmłazel”, a do mężczyzn „kierowniku”. Oni chętnie odstawią Twój wózek zakupowy za tzw. wsad, czyli monetkę. Powiedzmy sobie szczerze, że jeśli sytuacja nie jest gardłowa, to sam przejdziesz te kilka kroków. Podobnie jest z czyszczeniem BIK.

Sprawdzenie informacji i przygotowanie wniosku jest bardzo proste. Zrób to sam według wskazówek powyżej. Zaoszczędzone pieniądze odłóż na konto oszczędnościowe lub kup sobie dobrego kebsa. Zresztą sam najlepiej wiesz, na co je wydać.

Twoja historia BIK jest w (nie)porządku i szukasz finansowania?

Na rynku dostępne są różne rozwiązania finansowe. Znajdzie się coś zarówno dla osób, które nie spóźniły się ze spłatą, jak i dla osób z komornikiem na karku. Czasami sytuacje życiowe płatają figla. Jeśli i Tobie coś takiego się przytrafiło, to wiedz, że są firmy pożyczkowe, które mogą Ci pomóc, np. w uzyskaniu kredytu dla zadłużonych

Niezależnie od swojej sytuacji zawsze możesz sprawdzić, jakie są dla Ciebie dostępne opcje finansowania. Wejdź na naszą stronę główną, kliknij niebieski przycisk „wypełnij formularz”, a nasz konsultant przedstawi Ci, jakie masz możliwości pożyczenia pieniędzy.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej – jak wziąć finansowanie?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to propozycja dla osób z zadłużeniem lub tych, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Dzięki tego rodzaju produktom finansowym nawet osoby z wpisem w rejestrach dłużników mogą w krótkim czasie zdobyć potrzebne pieniądze. Tego typu pożyczki dostępne są przeważnie przez internet, a to umożliwia uzyskanie potrzebnych […]

Czytaj wpis
Pożyczka z komornikiem i złym BIKiem - czym jest i kto może skorzystać?

Niekorzystna sytuacja finansowa może dotknąć każdego, a jedna nieprzemyślana decyzja pociągnie za sobą lawinę problemów. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, to najpewniej musisz stawiać czoła nie tylko konieczności spłaty zadłużenia, ale także innym pilnym wydatkom. Co robić? W takich sytuacjach pożyczki z komornikiem i złym BIKiem mogą być ratunkiem, dla tych osób, które w […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej: Gdzie szukać? Jakie warunki?

Trudna sytuacja życiowa i niska zdolność kredytowa to słaba perspektywa pozyskania kapitału od banku. Tradycyjne instytucje finansowe są zobligowane do dokładnej analizy swoich klientów. W związku z tym często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które mają negatywną historię kredytową. Czy to oznacza definitywny brak szans na zewnętrzne finansowanie? Otóż nie.   Istnieją firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla bezrobotnych – jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont, wakacje, wymianę sprzętów RTV i AGD to w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Co więcej, możesz wziąć raty 0% i nie zapłacisz ani złotówki kosztów. Jednak nie każdy znajduje się w tak komfortowej pozycji. Osoby bezrobotne często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania, gdyż dla banków są niewygodnymi klientami. […]

Czytaj wpis
Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych: Sprawdź, jak działają pożyczki długoterminowe online

Niektórzy mówią, że lepiej jest mieć długi niż krótki. Ważny jest także ruch oceanu. Ty też nie pomyślałeś o katamaranie, prawda? Dlatego lepiej zajmijmy się finansami. W artykule przybliżymy, czym są pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, kto ich udziela, a także ile i na jak długo można pożyczyć pieniądze. Umówmy się, że sama nazwa pożyczki wskazuje, […]

Czytaj wpis
15 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej

Drobna pożyczka czy milionowa transakcja na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona sytuacją kredytobiorcy w momencie składania wniosku. Na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku o finansowanie. Co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową i uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości? W artykule przyjrzymy się sposobom […]

Czytaj wpis
Pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź, kredyt na urlop i wczasy last minute!

Wakacje od dziecka kojarzą się z wolnością, beztroską i przyjemnościami. Wraz z wiekiem nadal ważne są trzy elementy, ale masz dużo więcej możliwości. Zamiast kopać piłkę na trzepaku lub rozdawać head shoty w Counter-Strike’a możesz odwiedzić polskie góry, morze, puszczę lub Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Poza tym czeka na Ciebie cały świat i masa ciekawych […]

Czytaj wpis
Konsolidacja chwilówek: Kredyt na spłatę chwilówek to zdrowsze finanse osobiste?

Chwila za chwilą płynie, a chwilówka za chwilówką mogą ten euforyczny i poetycki stan brutalnie przerwać. W momencie, gdy jeden dług spłacasz kolejnym, zaczynasz wpadać w spiralę pogłębiających się długów. Prowadzi to do destabilizacji budżetu domowego i prowadzi do rosnących kosztów i poważniejszych problemów. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli czujesz, że zapada Ci się […]

Czytaj wpis
Kredyt na ślub i wesele – czy warto?

Dla wielu osób wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to niezapomniana chwila, którą chcesz uczcić w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Rosnące oczekiwania społeczne i presji medialnej sprawiają, że wiele par decyduje się wziąć kredyt na ślub i wesele. Czy warto pożyczyć pieniądze, aby stworzyć „ten” wymarzony scenariusz? Zdania są podzielone, ale nie […]

Czytaj wpis
6 błędów przy ubieganiu się o kredyt – na co uważać?

W momencie, gdy wnioskujesz o kredyt, liczysz na zgodę banku lub firmy pożyczkowej. Jednocześnie liczysz, że decyzją, którą podjąłeś, jest rozsądna i korzystna finansowo. Droga do upragnionego celu bywa pełna pułapek i błędów, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, czy masz […]

Czytaj wpis
Pożyczka pozabankowa online – co to jest? Jakie są jej rodzaje popularnych chwilówek?

Pożyczki pozabankowe to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularny sposób pożyczania pieniędzy wśród Polaków. To wyjątkowo atrakcyjne produkty finansowe na niewielkie wydatki, z błyskawicznym procesem wnioskowania i z formalnościami, które załatwisz online. Pojawienie się pożyczek pozabankowych otworzyło drzwi dla dużego grona klientów. Wśród nich znalazły się także te osoby, które zostały odrzucone przez banki. Proces […]

Czytaj wpis
Konto osobiste – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym narzędziem finansowym, z którego Ty także korzystasz to konto osobiste. Jest to miejsce, gdzie wpływa Twoje wynagrodzenie, przechowujesz środki, a także zarządzasz swoimi wydatkami. Do rachunku podpięty może być popularny debet, a także na niego przelewane są pieniądze z kredytów. Co jeszcze warto wiedzieć o koncie osobistym? W artykule przyjrzymy się rachunkom bieżącym. Podpowiemy, […]

Czytaj wpis
1 2 3 11

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL