Prowizja za udzielenie kredytu

Podsumowanie artykułu

Wszelkie zobowiązania bankowe i pozabankowe w Polsce mogą generować dodatkowe koszty. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na całkowitą kwotę do spłaty jest prowizja za udzielenie kredytu. To opłata, którą naliczają kredyto- i pożyczkodawcy za udzielenie finansowania, przygotowanie umowy lub czynności powiązane z obsługą kredytu. Wartość maksymalnej prowizji przy kredycie hipotecznym lub gotówkowym jest ustalana przez Ustawę o kredycie konsumenckim, zgodnie z Art. 36a.

Opłata za udzielnie finansowania i obsługę bankową to nic innego, jak prowizja bankowa. Udzielenie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet kredytu konsolidacyjnego najczęściej wiąże się z ryzykiem naliczenia dodatkowych kosztów. Wysokość prowizji od kredytu jest uzależniona od całkowitej kwoty przyznanej kredytobiorcy oraz indywidualnych ustaleń banku. Zgodnie z Prawem bankowym instytucje finansowe mogą dobrowolnie ustalać wartość pobieranych prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego lub jakiegokolwiek innego zobowiązania. Aktualne przepisy wskazują jednak, że łączne koszty pozaodsetkowe w przypadku zobowiązań finansowych nie mogą przekraczać 25% kwoty kredytu oraz 30% jego wartości w stosunku rocznym.

Czym jest prowizja bankowa? Definicja

Zgodnie z definicją prowizja banku to jednorazowa opłata, która jest doliczana już na etapie podpisywania umowy kredytowej z wybraną instytucją. To wartość wyrażona w formie procentowej, którą oblicza się od kwoty przyznanego kredytu. Można więc założyć, że wartość prowizji wpływa na całkowity koszt kredytu. Bankowa prowizja obejmuje każdy rodzaj kredytu i pożyczki - niezależnie od kwoty.

W przypadku większych zobowiązań, jak np. kredyt hipoteczny procent prowizji może stanowić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Warto dodać, że do prowizji bankowej zaliczamy też cykliczne opłaty związane, np. z obsługą karty kredytowej. Ogólnie rzecz biorąc, prowizja bankowa to standardowe opłaty operacyjne, których celem jest zrekompensowanie instytucji finansowej kosztów poniesionych w związku z udzieleniem i uruchomieniem kredytu.

Rodzaje prowizji za udzielenie kredytu

Wysokość prowizji bankowej najczęściej jest wskazywana w ofertach finansowania tuż obok oprocentowania oraz RRSO. Zanim zdecydujesz się podpisać umowę kredytu, zawsze przeanalizuj wartość prowizji. W niektórych przypadkach banki zgadzają się na obniżenie prowizji za wykupienie dodatkowych produktów bankowych, np. konta. Prowizja bankowa nie jest jedną opłatą, ale szeregiem kosztów. Standardowe rodzaje prowizji bankowych to:

  • Prowizja za udzielenie kredytu - tę opłatę bank pobiera podczas wypłaty środków na rachunek bankowy klienta. Koszty prowizyjne są najczęściej rozłożone na cały okres spłaty zadłużenia i doliczane są do całkowitej kwoty kredytu.
  • Prowizja za zmianę warunków finansowania - wszelkie zmiany dotyczące wysokości marży, wydłużenia okresu kredytowania i zmian w umowie mogą skutkować naliczeniem dodatkowej prowizji.
  • Prowizja za wcześniejszą spłatę - jeśli zdecydujesz się nadpłacić kredyt, musisz liczyć się z ryzykiem naliczenia prowizji banku. To możliwe jednak tylko wtedy, kiedy nadpłata lub całkowita spłat odbywa się przed upływem 36 miesięcy od czasu podpisania umowy.
  • Prowizja za obsługę kredytu - przygotowanie umowy kredytu i weryfikacja złożonych dokumentów to powody, które mogą generować koszty prowizyjne. Opłaty za rozpatrzenie wniosku są jednak pobierane coraz rzadziej.

Co więcej, prowizja od kredytu hipotecznego, gotówkowego lub jakiegokolwiek innego produktu finansowego może zostać naliczona też w razie opóźnienia w spłacie raty. Taka prowizja nazywana jest karnymi odsetkami, które są naliczane wprost proporcjonalnie do wydłużającego się czasu przeterminowanej płatności.

Prowizja kredytu - jak ją obliczyć?

Chcesz dowiedzieć się, jak obliczyć prowizję od kredytu w przypadku danego banku? Wystarczy, że znasz wartość prowizji w wyrażeniu procentowym. Przykładowo: jeśli kwota kredytu to 300 tys. złotych, a prowizja wynosi 3%, zapłacisz 9000 złotych dodatkowych kosztów bankowych. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku kredytów gotówkowych. Prowizje dla takich produktów sięgają do wartości nawet ponad 10%. Dla kwot rzędu 100-200 tys. złotych to naprawdę spore sumy.

Prowizja bankowa a marża - jakie są różnice?

Decydując się na skorzystanie z produktów finansowych, musisz liczyć się z tym, że oprócz odsetek będziesz zobowiązany do uregulowania kosztów pozaodsetkowych, czyli prowizji. Wielu kredytobiorców nie rozróżnia w tym przypadku dwóch pojęć: marża i prowizja. To dwa odmienne czynniki, które wpływają na całkowity koszt kredytu. Marża to składowy element każdej raty zobowiązania. To wynagrodzenie dla instytucji finansowej, które przysługuje za udzielenie kredytobiorcy kapitału do wykorzystania na określone cele. Stawka marży jest ustalana zgodnie z aktualnym wskaźnikiem WIBOR. Prowizja jest najczęściej jednorazową opłatą, którą kredytobiorca pokrywa w dniu podpisania umowy.

Jedynym podobieństwem łączącym marżę i prowizję jest fakt, iż obydwa wskaźniki są wyrażone procentowo w odniesieniu do całkowitej kwoty pożyczki lub kredytu. Warto też dodać, że wysokość marży zależy od indywidualnych ustaleń przed podpisaniem umowy - jako kredytobiorca możesz negocjować jej wysokość.

Ile wynosi maksymalna prowizja za udzielenie kredytu?

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu to opłata naliczana przez banki w momencie przyznania finansowania. Najczęściej oscyluje na poziomie do 15% w przypadku kredytów konsumpcyjnych oraz ok. 2-3% dla kredytów hipotecznych. 

Kiedy przysługuje zwrot prowizji za udzielenie kredytu?

Zwrot prowizji przysługuje najczęściej wtedy, kiedy kredytobiorca zdecyduje się na przedterminową spłatę zobowiązania w całości. Konsument ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów z racji prowizji oraz odsetek i kosztów ubezpieczenia, które zostały naliczone za niewykorzystany okres trwania umowy. Ten fakt określa Art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Jak szybko bank zwraca prowizję po wcześniejszej spłacie kredytu?

Niezależnie od tego, ile wynosi prowizja do zwrotu na rzecz konsumenta, bank zgodnie z aktualnymi przepisami ma 14 dni na oddanie należnej kwoty. 

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL