Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Podsumowanie artykułu

Kredyty hipoteczne w Polsce są zaciągane najczęściej w przedziale od 25 do 30 lat. To powoduje, że koszty odsetkowe często są nawet dwukrotnością realnie zaciągniętego kredytu.  Aktualne przepisy regulują kwestie zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie zobowiązania. Aby ocenić opłacalność wcześniejszej spłaty całkowitej zobowiązania, przeanalizuj swoją umowę kredytową i sprawdź aktualne przepisy.

Prowizje bankowe, ubezpieczenia, odsetki - te czynniki generują ogromne koszty. Wielu kredytobiorców z tego względu robi wszystko, aby spłacić zobowiązanie przed terminem w formie jednorazowej spłaty lub regularnego nadpłacania, np. miesięcznie lub co kwartał. Szybsza spłata kredytu hipotecznego może być opłacalna, o ile dobrze znasz zapiski w swojej umowie kredytowej. W przeciwnym razie możesz zdziwić się, ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. 

Kredytobiorcy często rozważają wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego, chociażby ze względu na chęć uwolnienia się od stale zmieniających rat zobowiązania mieszkaniowego. Zastrzyk dodatkowej gotówki zawsze zachęca do tego, aby przedterminowa spłata zobowiązania stała się faktem. Zanim zdecydujesz się na taki krok: upewnij się, ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu. Często zdarza się, że uregulowanie kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie generuje dodatkowe koszty, które umniejszają opłacalności podjęcia się takiej transakcji.

Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest opłacalna?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest opłacalna pod warunkiem, że znasz całkowite koszty kredytu oraz Ustawę o kredycie hipotecznym. Najnowsze nowelizacje wprowadziły pewne zmiany dla kredytów mieszkaniowych. W odniesieniu do przedterminowego uregulowania zadłużenia rozróżniamy obecnie dwie sytuacje:

Szybsza spłata kredytu hipotecznego dla umów zawartych przed lipcem 2017 roku.

Przepisy wynikające z Ustawy o kredycie hipotecznym regulują kwestie związane z wcześniejszą spłatą i ewentualnym zwrotem kosztów. W przypadku umów podpisanych przed lipcem 2017 może okazać się, że przedterminowa spłata kredytu wcale nie będzie opłacalna.

Szybsza spłata kredytu hipotecznego dla umów zawartych od lipca 2017 roku.

Umowy kredytu hipotecznego podpisane później niż w lipcu 2017 roku są objęte nowymi przepisami odnośnie do wcześniejszego uregulowania hipoteki. Art. 38 Ustawy o kredycie hipotecznym wskazuje, że konsument ma pełne prawo do przedterminowego uregulowania zadłużenia w całości lub części. W przypadku zobowiązań ze zmienną stopą procentową kredytodawca może pobierać dodatkową rekompensatę w postaci prowizji za wcześniejszą spłatę. To generuje dodatkowe koszty kredytu hipotecznego, jeśli zdecydujesz się na całkowite uregulowanie długu w terminie wcześniejszym niż 36 miesięcy od czasu zawarcia umowy.

Uwaga! Prowizja banku nie może być większa niż wysokość odsetek naliczanych od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu. Co więcej, rekompensata banku niem może być większa niż 3% całkowitej wartości hipoteki. 

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - na co trzeba uważać?

W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego bank może zażądać dodatkowej opłaty w postaci prowizji do 3% wartości zobowiązania. To jednak tylko prawo banku wynikające z Ustawy o kredycie hipotecznym. To od kredytodawcy zależy, czy pobierze rekompensatę od klienta w razie całkowitej spłaty. Niektóre instytucje rezygnują z takiego zapisku w umowach kredytowych. W takiej sytuacji odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego nie są doliczane po złożeniu dyspozycji spłaty zobowiązania w całości.

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu - krok po kroku

Całkowita spłata kredytu hipotecznego to prosta procedura, do której potrzebujesz tylko odpowiednich środków na uregulowanie zadłużenia. Istotne jest także dopełnienie kilku formalności wobec banku. Najistotniejszy w tym przypadku będzie wniosek o wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu hipotecznego. Aby uregulować dług przed terminem wymagalności wynikającym z umowy kredytowej, musisz przejść kilka kroków.

  1. Zdobądź środki potrzebne do pokrycia całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.
  2. Wyślij do banku wniosek o przekazanie danych o kosztach i kwocie kredytu pozostałej do spłaty.
  3. Sprawdź warunki swojej umowy kredytowej. Dowiesz się z niej, czy kredytodawca naliczy dodatkową prowizję za wcześniejsze uregulowanie kredytu mieszkaniowego.
  4. Zgłoś do banku wniosek z zamiarem dokonania przedterminowej spłaty zobowiązania. Możesz to zrobić przez serwis internetowy lub wysłać dokument pocztą tradycyjną.
  5. Po spłacie warto złożyć do banku dodatkowy wniosek o zwrot części poniesionych kosztów zgodnie z Art. 39 Ustawy o kredycie hipotecznym.

Po zrealizowaniu całkowitej nadpłaty warto wystosować pismo do banku o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu kredytu wraz ze zgodą na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych. To ostatni krok, jaki trzeba zrealizować po całkowitej spłacie zobowiązania.

A może chcesz obliczyć koszty i ewentualny zwrot prowizji w ramach spłaty kredytu konsumenckiego? Możesz w tym celu wykorzystać kalkulator UOKiK dostępny za darmo z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy warto spłacić kredyt hipoteczny przed czasem?

Wciąż zastanawiasz się, czy warto dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego? Oczywiście, że tak, ale tylko wtedy, kiedy wiesz, że instytucja nie naliczy dodatkowych kosztów w postaci prowizji. Decydując się na krok w kierunku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, zyskujesz szereg korzyści:

  • częściowy zwrot kosztów wchodzących w skład kredytu hipotecznego (w tym prowizji),
  • uwolnienie nieruchomości z obciążenia hipotecznego,
  • zmniejszenie obciążenia finansowego gospodarstwa domowego - pozbędziesz się wysokich rat hipoteki,
  • poprawisz komfort psychiczny: swój i innych domowników.

Podsumowując: naprawdę warto zdecydować się na spłatę całkowitą kredytu hipotecznego. Wystarczy, że przeanalizujesz warunki wynikające z umowy, aby nie narazić się na wysokie koszty. Czasem warto poczekać 36 miesięcy i dopiero po tym czasie zrealizować całkowitą nadpłatę. Brak obciążenia hipotecznego to także większa zdolność kredytowa. Uregulowanie kredytu hipotecznego otworzy przed Tobą drogę do zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych - leasingów, kredytów gotówkowych lub nowej hipoteki na budowę domu.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego?

We wniosku wskazującym na chęć wcześniejszej spłaty zobowiązania musisz zawrzeć takie informacje, jak: numer umowy kredytowej, datę i miejscowość, dane kredytobiorcy, dyspozycję wykonania przelewu ze wskazaniem rachunku, z którego zostanie pobrana należna kwota, opis przelewu, wskazanie terminu realizacji całkowitej spłaty kredytu.

Komu przysługuje zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego?

Zgodnie z aktualnymi przepisami dla wszystkich umów zawartych po lipcu 2017 roku wcześniejsza spłata powoduje, że całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu wraz z innymi kosztami, jakie konsument poniósł przed zrealizowaniem całkowitej spłaty. Zwrot po spłacie dotyczy odsetek, opłat, prowizji, podatków i marż naliczonych przez bank za niewykorzystany okres kredytowania. Warto też dodać, że zwrotowi nie podlegają koszty notarialne oraz sądowe związane z ustanowieniem ksiąg wieczystych.

Ile kosztuje szybsza spłata kredytu mieszkaniowego?

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego przed upływem 36 miesięcy od czasu zawarcia umowy może kosztować nawet do 3% wartości całego zobowiązania. Kredytodawca ma prawo naliczyć dodatkowe odsetki zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym.

Czy bank może odrzucić wniosek o zwrot prowizji?

Kredytodawca ma obowiązek podać sumaryczny zwrot kosztów i prowizji w terminie 30 dni od czasu uregulowania całości zadłużenia. Aby nieco przyśpieszyć ten proces, możesz złożyć dodatkowy wniosek o zwrot należnej prowizji i innych kosztów.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL