Umowa kredytu bankowego

Podsumowanie artykułu

Pozyskanie dodatkowej gotówki od banku lub firmy pożyczkowej wymaga podpisania stosownego dokumentu. Umowa kredytu powoduje powstanie relacji pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Art. 69 Ustawy Prawo bankowe reguluje kwestie, które dotyczą umowy kredytu bankowego oraz zapisów się w niej znajdujących. Zanim zdecydujesz się na nowe zobowiązanie finansowe, koniecznie sprawdź warunki wynikające z takiego dokumentu. To podstawa, aby podpisać korzystną umowę kredytu lub pożyczki i cieszyć się z dodatkowej gotówki.

Umowa o kredyt jest dokumentem, który wpływa na finanse gospodarstwa domowego na przestrzeni nawet kilkunastu lat trwania zobowiązania wobec banku. Zastanawiasz się, czy zawsze należy podpisać umowę pomiędzy stronami transakcji? Oczywiście, że tak. W ramach umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta określoną kwotę. Kredytobiorca, podpisując umowę, zgadza się na określone warunki zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, prowizją oraz należnymi opłatami dodatkowymi. 

Podpisanie umowy jest koniecznie w przypadku kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego, a nawet firmowego. Warto dodać, że kredyt pod zastaw hipoteki również wymaga podpisania stosownej umowy pomiędzy stronami. To podstawowy dokument, w którym określone są warunki zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, oprocentowanie kredytu oraz wysokość miesięcznych rat.

Do czego zobowiązuje umowa kredytowa?

Spełnienie warunków określonych w umowie zobowiązuje kredytodawcę do wypłacenia należnych środków do dyspozycji kredytobiorcy. Strona, która pobiera środki od banku lub firmy pożyczkowej, musi wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem na ustalony cel. W przypadku kredytów gotówkowych cel finansowania może być nieokreślony. Dla porównania: umowa kredytu hipotecznego zawiera zapisy, w których kredytobiorca zobowiązuje się nie tylko do regularnej spłaty zadłużenia, ale także wykorzystania otrzymanych środków na cele mieszkaniowe.

W jakiej formie występuje umowa kredytowa?

Ustawa Prawo bankowe, a dokładnie Art. 69 ust. 2 określa, że umowa kredytowa powinna mieć formę pisemną. Dokument umowy wzajemnej z bankiem lub firmą pożyczkową powinien być podpisany przez wszystkie strony kredytu. W przypadku ofert o charakterze online umowa może zostać podpisana w formie dokumentu elektronicznego. Z punktu widzenia bankowości strony umowy są zobowiązane do spełnienia warunków umowy dopiero po jej podpisaniu.

Wzór umowy kredytowej nie jest jednoznaczny, a każda instytucja finansowa może zawrzeć inne zapisy umowne dotyczące zasad uruchomienia kredytu, kwotę i walutę kredytu oraz całkowitych kosztów finansowania. Warto też dodać, że umowy między bankiem a kredytobiorcą powinny wskazywać na zasady i termin spłaty kredytu.

Budowa umowy kredytu - jak wygląda ten dokument?

Umowa kredytowa składa się z dwóch części. Pierwsza to ogólne informacje o stronach transakcji, natomiast druga mówi o warunkach finansowania wraz z określeniem formy wypłaty kredytu. Na podstawie umowy kredytobiorca ma prawo ubiegać się o wypłatę należnych środków, natomiast kredytodawca otrzymuje prawo do comiesięcznego pobierania świadczenia od osoby ubiegającej się o kredyt.

Warunkiem udzielenia kredytu jest podpisanie stosownej umowy z kredyto- lub pożyczkodawcą. Dopiero po spełnieniu podstawowych warunków przez strony umowy można sfinalizować transakcję. Umowa kredytu konsumenckiego zawiera wiele elementów, a w skrajnych przypadkach może występować jako kilkunastu stronicowy dokument. Obowiązkowe zapisy zawarte w umowie o kredyt to:

 • dane stron umowy i czytelne podpisy (dotyczy także żyranta),
 • miejsce i data podpisania dokumentu,
 • całkowita kwota kredytu wraz z ustaleniem waluty i celu finansowania,
 • okres kredytowania,
 • termin i sposób spłaty zadłużenia,
 • koszty zaciągniętego kredytu (prowizja, marża, ubezpieczenia, opłaty za procesowanie, RRSO),
 • metoda naliczania odsetek,
 • harmonogram spłaty wraz ze wskazaniem konkretnych terminów,
 • sposób zabezpieczenia kredytu, np. nieruchomość mieszkalna,
 • informacje o konsekwencjach braku spłaty zadłużenia w terminie,
 • koszty windykacji,
 • informacje odnośnie do wcześniejszej spłaty kredytu i odstąpienia od umowy,
 • załączniki dodatkowe.

Warto dodać, że podpisanie umowy kredytu bezpośrednio z bankiem wymaga także zawarcia w dokumencie informacji nt. rozstrzygania sporów, deklaracje kredytobiorcy o prawdziwości podanych danych we wniosku kredytowym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez bank. Przed podpisaniem dokumentu zawsze warto zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy oraz ewentualnymi wskazaniami do wypowiedzenia umowy kredytu - zarówno przez instytucję finansową, jak i kredytobiorcę.

Umowa kredytu hipotecznego

Jeśli chodzi o umowę kredytu hipotecznego, ten dokument nieco różni się od standardowej umowy, np. kredytu gotówkowego. W tym przypadku istotne są dwie różnice określane w umowie. To zapisy dotyczące:

 1. Formy wypłaty kredytu hipotecznego - ten może być wypłacany w formie transz lub jednorazowo. Najczęściej wypłata jest realizowana bezpośrednio na konto bankowe inwestora, np. dewelopera, natomiast kwota na poczet budżetu remontowego przekazywana bezpośrednio do kredytobiorcy.
 2. Warunki wypłaty kredytu - bank może wymagać, aby do uruchomienia kredytu klient dostarczył stosowne dokumenty, np. podpisana polisa ubezpieczenia nieruchomości będącej zabezpieczeniem zobowiązania, odpis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny. 

Umowa kredytu hipotecznego to prawdopodobnie najbardziej skomplikowana konstrukcja dokumentu bankowego. Wynika to ze względu na długi okres finansowania, wysokie kwoty kredytów oraz nieco inną formę zabezpieczenia, aniżeli w przypadku standardowych produktów bankowych.

Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę kredytową?

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy kredytu lub pożyczki gotówkowej, dokładnie przeanalizuj warunki wynikające z umowy. Bank udostępnia najczęściej wzór umowy do wglądu jeszcze przed podpisaniem dokumentu. Często też zdarza się tak, że kredytobiorca widzi umowę dopiero w dzień jej podpisania. To zależy od procedur wewnętrznych wybranej instytucji. Kilka najistotniejszych czynników, które warto przeanalizować przed podpisaniem umowy dwustronnie zobowiązującej to:

 • wartość oprocentowania nominalnego,
 • prowizja za udzielenie kredytu,
 • dodatkowe produkty bankowe, wymagane do przyznania finansowania,
 • sposób zabezpieczenia kredytu, np. ubezpieczenie lub nieruchomość,
 • data uruchomienia kredytu oraz czas wypłaty należnych środków,
 • warunki nadpłaty i wcześniejszej spłaty.

To tylko kilka elementów, jakie bank powinien przedstawić w umowie kredytowej do wglądu kredytobiorcy. Jeśli nie masz doświadczenia w finansach, możesz skonsultować zapiski z umowy kredytowej z doradcą - w banku lub ze specjalistą z zewnątrz. To dobry sposób, aby upewnić się, że proponowana umowa kredytu jest korzystna pod względem warunków spłaty.

Ile trwa wypowiedzenie umowy kredytowej?

Czas trwania wypowiedzenia umowy kredytu nie może być krótszy niż 30 dni. Jeśli kredytobiorca jest zagrożony upadłością, termin można skrócić do 7 dni.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Kredytodawca ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową w przypadku: utraty zdolności kredytowej klienta, spadku wartości zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przeznaczenia otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie kredytowej.

Jakie są opłaty za przygotowanie umowy kredytu bankowego?

Podstawową opłatą za podpisanie umowy kredytu i jego uruchomienie jest prowizja banku. Może wynosić średnio do 15%, choć wiele instytucji proponuje finansowanie z zerową prowizją w celu przyciągnięcia uwagi nowych klientów. W przypadku kredytu hipotecznego prowizja najczęściej nie jest większa niż 3%.

Jakie dokumenty są wymagane do podpisania umowy kredytowej?

Do podpisania umowy kredytowej potrzebujesz tylko ważnego dokumentu tożsamości. Jeśli na etapie weryfikacji wniosku kredytowego bank nie ma żadnych wątpliwości odnośnie do wiarygodności klienta, podpisanie umowy jest tylko formalnością.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL