Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podsumowanie artykułu

Umowa kredytowa to podstawowy dokument umożliwiający zaciągnięcie zobowiązania finansowego w banku lub firmie pożyczkowej. Każdy kredyto- i pożyczkobiorca jest zobowiązany do tego, aby przed podpisaniem umowy zapoznać się z jej warunkami. Dopiero wtedy można świadomie podpisać umowę i skorzystać z kredytu lub pożyczki. Regulacje prawne dotyczące umów kredytowych znajdziesz w Art. 69 Ustawy Prawo bankowe. Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentu przeanalizować wszystkie podpunkty umowy i rozwiać wszelkie swoje wątpliwości.

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • czas obowiązywania umowy,
 • warunki udzielenia kredytu/pożyczki,
 • stawka oprocentowania, prowizji, RRSO,
 • harmonogram spłaty,
 • warunki dotyczące wcześniejszej spłaty zobowiązania (całkowitej lub częściowej),
 • wymagane dokumenty do dostarczenia w dniu podpisania umowy.

Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, czyli ogólne warunki umowy, w których znajdują się wszelkie zapiski dotyczące udzielenia finansowania, a także warunków spłaty. Druga część to opis indywidualnej oferty przygotowanej dla kredytobiorcy. Tutaj zawarte są wszystkie informacje na temat całkowitych kosztów kredytu oraz wydatków okołokredytowych.

Uwaga! Zgodnie z Ustawą Prawo bankowe każdy kredytobiorca podpisujący umowę zgadza się ponieść koszty prowizji i inne wydatki związane z udzieleniem wsparcia finansowego.

Pamiętaj, że zobowiązania hipoteczne są długoterminowe - zazwyczaj na kilka lub kilkanaście lat. Warto więc zapoznać się z dokładnymi warunkami, aby zakup nieruchomości nie okazał się tzw. kulą u nogi. W dniu uruchomienia kredytu hipotecznego możesz jeszcze zweryfikować każdy zapis umowy, aby mieć pewność, że podpisana umowa będzie dla Ciebie korzystna.

Jakie dane zawiera umowa kredytowa?

Wzór umowy kredytowej można otrzymać bezpośrednio od przedstawiciela banku lub pośrednika finansowego. Jeśli chcesz wcześniej zapoznać się z warunkami wynikającymi z dokumentu: postaw na kontakt z Finaum. Eksperci wyjaśnią wszystkie kwestie związane z OWU umowy kredytowej i pomogą podjąć właściwą decyzję. Umowa kredytu bankowego powinna zawierać:

 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • adres zameldowania,
 • numer i serię dowodu osobistego lub numer PESEL,
 • dane kredytodawcy,
 • czytelne podpisy obu stron transakcji.

Umowa o kredyt hipoteczny, gotówkowy lub konsolidacyjny wygląda bardzo podobnie, choć różni się stopniem skomplikowania i zapiskami umownymi. Niezbędne elementy, które powinny być zawarte w umowie kredytowej to m.in.:

 • sposób pobierania opłat i prowizji wraz z ich wysokością,
 • kwotę udzielonego kredytu,
 • sposób przekazania środków dla kredytobiorcy,
 • informacje o całkowitych kosztach kredytu wraz ze wskazaniem okresu kredytowania,
 • harmonogram spłaty (jako załącznik do umowy kredytowej),
 • zasady zmiany oprocentowania,
 • konsekwencje za brak terminowej spłaty zobowiązania,
 • dostępne opcje odstąpienia od umowy kredytowej,
 • metodę naliczania odsetek.

Banki powinny oddać do dyspozycji kredytobiorcy umowę w dniu jej podpisania. Klient ma pełne prawo do tego, aby dokładnie zapoznać się z warunkami umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Jeśli w umowie brakuje jakichkolwiek zapisków wymaganych prawnie w ramach Ustawy Prawo bankowe, ów dokument może zostać uznany za nieważny. To podstawa do odstąpienia od umowy kredytowej bez żadnych konsekwencji po stronie kredytobiorcy.

Więcej informacji o tym, jak powinna być sporządzona umowa kredytowa i do czego zobowiązuje, znajdziesz we wpisie blogowym o umowie kredytu bankowego.

Do czego zobowiązuje umowa kredytu hipotecznego?

Umowa kredytu hipotecznego zobowiązuje każdą ze stron do wywiązania się z warunków wynikających z dokumentu. Zgodnie z Ustawą Prawo Bankowe podpisanie umowy nakłada na bank odpowiedzialność za wypłatę świadczenia pieniężnego w konkretnej kwocie na wskazany rachunek bankowy. Kredytobiorca natomiast jest zobowiązany do tego, aby spłacać swój dług w terminie, zgodnie z ustalonym harmonogramem dołączonym do umowy.

Warto dodać, że pieniądze w ramach umowy kredytowej są wypłacane na trzy sposoby: dla dewelopera lub zbywcy, wierzyciela lub bezpośrednio na konto bankowe kredytobiorcy. Metoda wypłaty środków jest uzależniona od rodzaju podpisywanej umowy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

W razie niewywiązania się z umowy kredytu hipotecznego zarówno kredytodawca, jak i osoba zaciągająca zobowiązanie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. W skrajnych przypadkach może dojść do wypowiedzenia umowy kredytowej w ramach zaciągniętej hipoteki. To powoduje, że wierzyciel będzie wymagać praktycznie natychmiastowego uregulowania zadłużenia, a w razie konieczności nieruchomość może zostać przeznaczona na licytację, celem spłaty zadłużenia.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
Prowizja za udzielenie kredytu

Opłata za udzielnie finansowania i obsługę bankową to nic innego, jak prowizja bankowa. Udzielenie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet kredytu konsolidacyjnego najczęściej wiąże się z ryzykiem naliczenia dodatkowych kosztów. Wysokość prowizji od kredytu jest uzależniona od całkowitej kwoty przyznanej kredytobiorcy oraz indywidualnych ustaleń banku. Zgodnie z Prawem bankowym instytucje finansowe mogą dobrowolnie ustalać wartość pobieranych […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL