Czym jest kosztorys budowlany?

Podsumowanie artykułu

Zanim podejmiemy decyzję o budowie domu, musimy przede wszystkim poznać wszystkie orientacyjne koszty. Tylko po przygotowaniu kosztorysu budowlanego będziemy w stanie zaplanować domowe wydatki i ustalić, jaka kwota kredytu hipotecznego będzie konieczna na zakup, remont i wyposażenie nieruchomości. Przygotowując kosztorys prac budowlany, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. To szczególnie ważne na etapie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy. Wykonanie kosztorysu pozwala nam na sprawną wycenę zakresu prac, a także dokonanie wyliczenia, jaka kwota kredytu bankowego będzie wystarczająca do pokrycia kosztów inwestycji.

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak:

 • użyte materiały,
 • terminy realizacji prac,
 • ceny usług budowlanych oraz zakupu materiałów.

To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej nieruchomości. Rzetelnie wycenione roboty budowlane i kompleksowo sporządzony kosztorys jest podstawowym dokumentem wymaganym przez bank, który udzieli finansowania na pokrycie kosztów przeprowadzenia inwestycji. Przykładowo: jeśli staramy się o kredyt pod zastaw działki, dokumentacja wymagana przez bank, a w tym szczegółowy kosztorys prac budowlanych może być podstawą do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Kosztorys budowlany a aktualne przepisy

Zgodnie z aktualnymi przepisami kosztorys budowlany jest ważny tylko wtedy, kiedy zostanie przygotowany zgodnie z zasadami wskazanymi przez Kosztorysową Normę Nakładów Rzeczowych. To oznacza, że obmiar robót i kosztorys materiałów budowlanych przygotowujemy na podstawie określonych katalogów. Dzięki temu sporządzamy szczegółowe kosztorysy, które obejmują: prace budowlane, roboty ziemne, prace mechaniczne, przygotowanie fundamentów, a nawet stworzenie konstrukcji dachowej wraz z jego pokryciem.

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Wyróżniamy kilka rodzajów kosztorysów, które obowiązują nie tylko w przypadku kontaktów z bankami w celu uzyskania kredytu pod zastaw domu albo mieszkania. Opracowanie takiego dokumentu jest niezbędne, aby oszacować średnie ceny robocizny, a także sporządzić kalkulację całkowitych wydatków związanych z realizacją budowy nowej nieruchomości. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje kosztorysów budowlanych, które znajdują zastosowanie nie tylko podczas ubiegania się o kredyt, ale także na etapie negocjacji warunków przeprowadzenia inwestycji z podwykonawcami.

1. Kosztorys ofertowy

To dokument, który jest wykonywany przez przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przetargach na realizację danej inwestycji. W tym przypadku wskazane ceny dotyczą inwestycji budowlanej np. w duże osiedla mieszkaniowe albo osiedle domków jednorodzinnych. Jeśli zamierzamy zebrać oferty od wielu firm realizujących inwestycje budowlane, koniecznie wystawmy ogłoszenie i poprośmy o przygotowanie kosztorysu ofertowego zgodnie z oczekiwaniami. Ten dokument określa przychody przedsiębiorstwa, a także wyszczególnione wydatki poniesione w związku z realizacją budowy domu lub innego obiektu budowlanego.

2. Kosztorys inwestorski

Ten przygotowujemy jeszcze na etapie projektowania budynku. Dzięki temu szacujemy na podstawie projektu budowlanego, jakie będą orientacyjne koszty wykonania prac budowlanych, zakupu materiałów oraz dopełnienia formalności urzędowych związanych z budową domu. Kosztorys inwestorski powinien zawierać rzeczywiste koszty odnoszące się do aktualny cen materiałów budowlanych. Warto też dodać, że tutaj nie mają zastosowania precyzyjne wyliczenia, a jedynie orientacyjne koszty.

3. Kosztorys zamienny

Ten dokument stanowi podstawę, aby mieć możliwość zmiany początkowo wskazanych cen za robociznę oraz zakup materiałów budowlanych. To szczególnie istotne w przypadku umów podpisywanych pomiędzy klientem a deweloperem, a także bankiem, który zdecydował się udzielić kredyt pod zastaw mieszkania lub inne zobowiązanie finansowe. Ogólnie rzecz biorąc, kosztorys zamienny uwzględnia zmienność cen, a także weryfikację czasu potrzebnego do przeprowadzenia inwestycji budowlanej w oparciu o dokumentację techniczną oraz obmiar.

4. Kosztorys powykonawczy

To ostatnia z popularnych wersji kosztorysu budowlanego. Tego typu kosztorysy są przygotowywane o zakończeniu prac budowlanych i oddaniu budynku w ręce inwestora. Dzięki temu można ocenić, jaki był realny poziom wydatków związanych z budową domu lub innego budynku. Taki kosztorys budowy domu nie jest orientacyjny. Zawiera szczegółowe wyliczenia oraz potwierdzenia kwot, które zostały przeznaczone, np. na zakup materiałów budowlanych. Ten rodzaj kosztorysu wykorzystujemy przede wszystkim do obliczania wynagrodzeń dla podwykonawców.

5. Kosztorys ślepy

Jest wyjątkowo rzadko przygotowywany ze względu na fakt, że nie zawiera kosztów prac budowlanych. To oznacza, że wynagrodzenie wykonawcy zostanie uwzględnione w ogólnych kosztach przeprowadzenia inwestycji. Z takiego kosztorysu korzystają najczęściej osoby, które planują samodzielne przeprowadzenie prac związanych z budową domu.

Kto może przygotować kosztorys budowlany?

Przygotowaniem kosztorysu może zająć się praktycznie każdy - nawet osoba prywatna. Niemniej jednak kosztorys budowlany to dokument regulowany przez Rozporządzenia Ministra Finansów i Infrastruktury, a także inne akty prawne powiązane z budownictwem i finansami. Jeśli nie wiemy, jak zrobić kosztorys budowlany, koniecznie zdecydujmy się na współpracę z profesjonalistami. Dzięki temu mamy pewność, że przedmiar lub obmiar robót zostanie prawidłowo wyliczony, a czas potrzebny na wykonanie kosztorysu budowlanego zostanie ograniczony do minimum.

Kredytobiorcy są grupą osób, które muszą zająć się przygotowaniem kosztorysu budowlanego, chociażby po to, aby bank mógł udzielić kredytu hipotecznego na budowę i wykończenie nieruchomości. Posiadanie rzetelnie sporządzonego kosztorysu jest przydatne nie tylko na etapie ubiegania się o kredyt na pokrycie kosztów budowy domu. To także przydatny dokument na każdym etapie prac na budowie. Dzięki temu możemy szybko sprawdzać ceny jednostkowe założone w projekcie, a także oszacować, czy finalnie zmieścimy się w założonym budżecie na realizację robót budowlany i zakup materiałów.

Dlaczego warto przygotowywać kosztorys budowlany?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na profesjonalne wykonanie kosztorysu prac budowlanych i zakup materiałów potrzebnych przeprowadzenia inwestycji. To nieodzowny dokument potrzebny osobom prywatnym, inwestorom, podwykonawcom, a także bankom, które udzielają finansowania na pokrycie kosztów budowy domu.

Pamiętajmy! Każdy bank komercyjny, który udziela kredytów hipotecznych, będzie wymagał dostarczenia szczegółowego kosztorysu budowlanego. Tylko w ten sposób analitycy mogą precyzyjnie określić, ile środków z kredytu może zostać realnie przyznanych na konkretne prace.

Najważniejsze korzyści wynikające ze sporządzenia szczegółowego kosztorysu budowlanego to:

 • Łatwiejsze porządkowanie prac budowlanych.
 • Przyspieszenie procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny.
 • Szybsza weryfikacja i kontrola kosztów inwestycji budowlanej.
 • Realne szanse na skuteczne negocjacje z podwykonawcami.
 • Możliwość ubiegania się o dofinansowania z programów rządowych na budowę domu.

Zakup projektu budowlanego często wiąże się z możliwością otrzymania gotowego kosztorysu na podstawie średnich rynkowych cen usług oraz materiałów budowlanych. Niemniej jednak z kosztorysu warto skorzystać zawsze wtedy, kiedy planujemy kredyt hipoteczny. Bez tego dokumentu banki po prostu odrzucą złożony wniosek.

Jak opracować kosztorys? Poznaj dwie metody!

Do opracowania kosztorysu budowlanego możemy wykorzystać dwie powszechnie stosowane metody obliczeń. Pierwsza to przedmiar robót budowlanych, czyli uwzględnienie wszystkich prac, które muszą zostać przeprowadzone na terenie budowy - oczywiście w określonej kolejności i z użyciem odpowiedniej technologii. W ten sposób dokładnie szacujemy, jakie wydatki poniesiemy na konkretne prace budowlane. W przypadku przedmiaru robót obliczenia przygotowujemy na podstawie projektu architektonicznego oraz specyfiki technicznej budynku, który planujemy postawić.

Planujesz kredyt hipoteczny i masz już kosztorys? Zobacz, dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego.

Druga metoda to obmiar robót budowlanych, czyli rzeczywiste pomiary na istniejącej już inwestycji. W tym przypadku tworzymy zestawienie wszystkich prac wraz ze wskazaniem kwot zapłaconych wykonawcy za wykonanie budynku i jego wykończenia. Obmiar wykonujemy w celu ustalenia późniejszych kosztów remontu oraz konserwacji budynku.

Co zawiera kosztorys budowlany?

Informacje zawarte w kosztorysie budowlanym są zależne od tego, jaki wybierzemy rodzaj dokumentu. Jeśli chodzi o klasyczną formę kosztorysu wykorzystywanego do kredytów hipotecznych, tutaj potrzebujemy wielu informacji o planowanej inwestycji. Tylko w ten sposób możemy realnie wyliczyć całkowite koszty przeprowadzenia inwestycji, dzięki czemu bank oszacuje też kwotę kredytu, który powinien zostać przyznany.

Jest kilka czynników, które powinny zostać uwzględnione w kosztorysie:

 1. Fundamenty - to podstawa, aby oszacować całkowite koszty przygotowania fundamentów wraz z izolacją, przygotowaniem gruntu, a także zabezpieczeniem powierzchni na czas wylewania betonu pod fundament.
 2. Rodzaj ścian - chodzi głównie o ściany nośne i działowe. Kosztorys budowlany powinien przewidywać koszty związane z zakupem nadproży, materiałów na ściany działowe, konstrukcji aluminiowych oraz wykończenia danej powierzchni.
 3. Sposób wentylacji - w nowoczesnym budownictwie najczęściej wykorzystujemy rekuperację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztorysant powinien uwzględnić w dokumentacji całkowite koszty montażu jednostki rekuperacji.
 4. Elewacja - wpływ na ostateczne koszty przeprowadzenia inwestycji budowlanej ma także rodzaj zastosowanej elewacji. Nowoczesne powierzchnie z płyt ze spieku wielkoformatowego lub wykonane ze strukturalnego surowca mogą generować koszty sięgające nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a to zawsze trzeba uwzględnić w ogólnym kosztorysie prac budowlanych.
 5. Stolarka okienna i drzwiowa - instalacja ram okiennych i drzwiowych oraz skrzydeł to spory wydatek w przypadku domu. Kosztorys prac budowlanych najczęściej powinien zakładać w tym przypadku dodatkowe wydatki na poziomie nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, zależnie od wybranej technologii.
 6. Wykończenia wnętrz - to ostatni kluczowy element, który trzeba uwzględnić podczas przygotowywania kosztorysu. Całkowita cena wykończenia pomieszczeń mieszkalnych w całym domu może stanowić nawet połowę wydatków związanych z budową domu.

Ogólnie rzecz biorąc, kosztorys budowlany jest dokumentem, który należy przygotować szczegółowo, skrupulatnie oraz z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na całkowite koszty wykonania inwestycji. Ważna jest także wycena robót podwykonawców, szczególnie jeśli zlecamy budowę domu zewnętrznej firmie.

Jak wygląda kosztorys budowlany dla banku?

Dokument przygotowywany dla banku w celu wskazania na całkowite koszty związane z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej składa się z pięciu sekcji. Każda z nich zawiera inne informacje. Utrzymując taką strukturę dokumentu, mamy pewność, że bank otrzyma rzetelne informacje o kosztach i na tej podstawie szybciej wyda decyzję kredytową.

 1. Pierwsza sekcja to informacje o inwestycji, dane firmy, adres, zakres prac oraz ogólne szacunkowe koszty przeprowadzenia prac budowlanych.
 2. Kolejno podajemy informacje o początkowych etapach prac wraz z wyróżnieniem kosztów za poszczególne czynności oraz zakup materiałów potrzebnych do budowy.
 3. W trzecim kroku uwzględniamy informacje o wykonaniu altan, wiat i dachów dla wznoszonej konstrukcji domu.
 4. Następnie wskazujemy wydatki związane z pracami stolarskimi, a także montażem stolarki okiennej i drzwiowej.
 5. Ostatnia sekcja kosztorysu budowlanego zawiera informacje o wykończeniu surowego budynku. Tutaj również istotne jest wskazanie kosztów, które powinny być zbliżone do tego, jakie realnie wydatki poniesiemy w związku ze wzniesieniem domu.

Kompleksowo przygotowany kosztorys może składać się z kilku lub nawet kilkudziesięciu stron A4, zależnie od tego, jakie koszty zostały uwzględnione, a także jak obszerna będzie ilość wykonywanych robót na budowie.

Ile kosztuje kosztorys budowlany?

Tak naprawdę ciężko jednoznacznie wskazać, jakie mogą być koszty przygotowania kosztorysu budowlanego. W przypadku samodzielnego przygotowywania dokumentacji ograniczamy wydatki do minimum, a więc za sporządzenie dokumentacji kosztorysowej nie płacimy nic. Decydując się na współpracę z profesjonalnym kosztorysantem, musimy ponieść koszty na poziomie do kilkuset złotych za standardową wersję dokumentu. 

Co wpływa na koszt sporządzenia kosztorysu?

 • Forma kosztorysu i liczba dokumentów uwzględnionych podczas szacowania kosztów. Im obszerniejsza dokumentacja do weryfikacji przez kosztorysanta, tym wyższe będą koszty sporządzenia dokumentacji. Tutaj duży wpływ na koszty ma skala robót, obszerność projektu, obliczenia przedmiarowe.
 • Skala przeprowadzonej inwestycji również może rzutować na wydatki związane z przygotowaniem kosztorysu budowlanego. Profesjonalnie sporządzony dokument zawsze będzie droższy, jeśli finalnie będzie mieć więcej stron i danych. Podstawowe wersje dokumentów kosztorysowych na kilka stron nie powinny być droższe niż kilkaset złotych.
 • Ostatni czynnik rzutujący na cenę profesjonalnie przygotowanego kosztorysu to termin realizacji. Im krótszy, tym wyższa cena za wsparcie specjalistów w tym zakresie.

Zobacz też, czy możesz wziąć kredyt gotówkowy pod hipotekę. Na naszym blogu znajdziesz wiele przydatnych informacji na ten temat.

Kosztorys budowlany a banki w Polsce

Niekiedy zdarza się też, że banki samodzielnie realizują kosztorys prac budowlanych, aczkolwiek koszty poniesione z tego tytułu spadają na kredytobiorcę. Tutaj koszty ponosimy zawsze, niezależnie od ostatecznej decyzji kredytowej wydanej przez bank. Ekonomicznie możemy przygotować dokumentację na własną rękę. Niestety bez doświadczenia w tym zakresie najprawdopodobniej całość kosztów będzie niedoszacowana, a w przypadku budowy domu z kredytem hipotecznym różnica nawet kilkunastu tysięcy złotych może być zwiastunem katastrofy.

Czy kosztorys budowlany jest zawsze wymagany przez banki?

Jeśli w grę wchodzi udzielenie kredytu hipotecznego, który może zostać przeznaczony na pokrycie nawet do 90% kosztów realizacji inwestycji budowlanej, wtedy sporządzenie kosztorysu budowlanego jest niezbędne. Ten dokument jest podstawą, aby bank mógł wydać pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu.

Czy kosztorys jest wiążący dla wykonawcy?

W przypadku kosztorysu ofertowego, który jest częścią umowy, może być on wiążący. Oznacza to, że wykonawca zobowiązuje się do realizacji pracy za cenę w nim określoną.

Jakie są najczęstsze błędy w kosztorysach budowlanych?

Najpopularniejsze błędy podczas przygotowywania kosztorysów budowlanych na własną rękę dotyczą pominięcia istotnych elementów wpływających na koszt przeprowadzenia inwestycji, niedoszacowanie wydatków na zakup materiałów budowlanych, a także brak uwzględnienia rezerwy na zmienność cen i wahania rynkowe.

Dlaczego banki wymagają kosztorysu przy udzielaniu kredytu hipotecznego na budowę domu?

Banki wymagają kosztorysu budowlanego, aby ocenić realne koszty projektu i upewnić się, że kwota kredytu jest adekwatna do planowanych wydatków. Pomaga to w zapobieganiu sytuacji, gdy klient nie dysponuje wystarczającymi środkami na zakończenie budowy.

Czy każdy kosztorys jest akceptowany przez bank przy wniosku o kredyt hipoteczny?

Nie zawsze. Banki często mają określone wymagania co do formy i zawartości kosztorysu. Bank udzielający kredytu hipotecznego na budowę domu może wymagać, aby kosztorys został sporządzony przez uprawnionego kosztorysanta lub inżyniera.

Jak niekompletny lub błędny kosztorys może wpłynąć na proces kredytowy?

Niekompletny lub błędny kosztorys może prowadzić do odrzucenia wniosku kredytowego albo konieczności aktualizacji dokumentacji. To znacznie wydłuża czas potrzebny na weryfikację wniosku przez bank. Dodatkowo może skutkować niedoszacowaniem kosztów budowy, co ostatecznie wpłynie na zdolność kredytową i spłatę pożyczki.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności.  W artykule odpowiemy m.in. na pytania: Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów. Jak przeprowadzić […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Licytacja komornicza za długi

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
Kredyt na flipa - co to znaczy?

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie. Wysoki poziom zainteresowania inwestycją w nieruchomości doprowadził do tego, że coraz więcej osób kupuje mieszkania tylko po to, aby je odsprzedać z zyskiem lub okresowo wynająć w celu wygenerowania dodatkowego zysku pasywnego. Pod pojęciem kredytu na flipa kryje się też metoda działania w ramach house […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL