Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Podsumowanie artykułu

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika zgodnie z wydaniem wyroku przez sąd najczęściej dotyczy zaspokojenia potrzeb wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoje należności od dłużników. Unikanie kontaktu z komornikiem oraz zaniechanie spłaty wierzytelności najczęściej generuje pogłębiające się problemy i coraz większe koszty egzekucji. Niemniej jednak szansa na umorzenie postępowania egzekucyjnego, o ile zostaną spełnione określone ustawowo przesłanki. Zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego to tylko dwa sposoby zakończenia odzyskiwania wierzytelności na potrzeby wierzyciela.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu oznacza całkowite zakończenie egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji sprawa ma swój koniec, ale nie ze względu na pozytywne zakończenie wszczętego postępowania egzekucyjnego. Umorzenie następuje wtedy, kiedy komornik w trakcie realizowanych czynności związanych z odzyskiwaniem należności napotka problemy i przeszkody umożliwiające zaspokojenie potrzeb wierzyciela.

Wtedy następuje przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd, który orzeknie zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub całkowite umorzenie. Postępowanie egzekucyjne realizowane przez komornika może zostać wszczęte tylko na wniosek wierzyciela. Niestety w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających odzyskanie długu sądy najczęściej stosują umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść na wniosek wierzyciela, z urzędu oraz z mocy prawa.

Najprościej mówiąc: sprawa zakończy się bez zaspokojenia potrzeb wierzyciela. Nie ma miejsca więc spłata zaciągniętego zobowiązania - zarówno w części, jak i w całości. Do zawieszenia lub umorzenia sprawy egzekucji komorniczej może dojść szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzą trudne kredyty i skomplikowana sytuacja życiowa dłużnika.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Uchylenie wszystkich czynności realizowanych przez komornika z urzędu może mieć miejsce, jeśli wyjdzie na jaw, że egzekucja nie należy do obowiązków organów sądowych, a administracyjnych. Pozostałe sytuacje, w których dochodzi do urzędowego umorzenia postępowania egzekucyjnego to:

 • Wierzyciel albo dłużnik nie ma zdolności sądowej - to oznacza, że nie może występować jako strona postępowania w procesie sądowym.
 • Kwota odzyskanych należności może być niższa niż koszty egzekucyjne. Wtedy tytuł wykonawczy może stracić ważność po orzeczeniu sądu w ramach umorzenia postępowania. Dalsze działania komornicze nie mają w takich sytuacjach uzasadnienia ekonomicznego.
 • Wierzyciel w ciągu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania komorniczego lub nie zażądał ponownego podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
 • Orzeczenie oparte na klauzuli wykonalności straciło swoją moc lub zostało całkowicie uchylone.
 • Egzekucja komornicza została rozpoczęta w stosunku do osoby, która nie jest dłużnikiem i sprzeciwia się prowadzeniu działań egzekucyjnych.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu może mieć miejsce w przypadku małżeństw ze wspólnotą majątkową, gdzie jedna osoba prowadzi działalność i ma zaległości, np. z tytułu VAT. Do umorzenia może dojść w stosunku do majątku drugiej osoby, która zarządza swoim majątkiem prywatnym.

Jakiekolwiek problemy finansowe można spróbować rozwiązań kredytem dla zadłużonych lub inną formą oddłużania. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków warto skontaktować się z ekspertami z dziedziny finansów i bankowości, aby przeanalizować dokładnie wszystkie możliwe opcje wyjścia z trudnej sytuacji.

Prawne umorzenie postępowania egzekucyjnego

Do prawnego umorzenia postępowania egzekucyjnego dochodzi wtedy, kiedy występują sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego. Można na tu wskazać przeszkody prawne, które powodują, że wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji komorniczej nie byłoby zgodne z przepisami. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, kiedy zadłużona spółka ogłosi upadłość, a w międzyczasie sąd orzeknie wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Zgodnie z Art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego urząd komornika musi zaprzestać działania, jeśli wierzyciel złoży do sądu odpowiedni wniosek o zakończenie sprawy. Wierzyciel decydujący się na złożenie wniosku o zaprzestanie działań egzekucyjnych musi uzyskać zgodę sądu lub innego uprawnionego organu, który podjął decyzję o rozpoczęciu odzyskiwania należności.

Jeśli wierzyciel ma dodatkowe zabezpieczenie pozwalające na zaspokojenie roszczenia - wtedy również można zakończyć egzekucję ze względu na zaistniałą sytuację. W razie jakichkolwiek nieścisłości prawnych w wykonywanych działaniach komorniczych dłużnik również może złożyć wniosek o zaprzestanie działań, np. ze względu na brak tytułu wykonawczego.

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego? Krok po kroku

Przygotowanie wniosku o uchylenie dokonanych czynności przez komornika lub całkowite umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest trudne. Wystarczy zamieścić we wniosku kilka podstawowych informacji, które umożliwią szybsze rozpatrzenie sprawy oraz identyfikację stron postępowania. Aby wniosek dłużnika lub wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego został przyjęty przez sąd, trzeba zamieścić w dokumencie takie informacje, jak:

 • oznaczenia stron, czyli dane identyfikacyjne dłużnika oraz wierzyciela,
 • sygnaturę sprawy postępowania egzekucyjnego,
 • uzasadnienie, które umożliwi umorzenie postępowania z urzędu lub na wniosek wierzyciela albo dłużnika,
 • załączniki związane ze sprawą, np. wyjaśniające okoliczności, w ramach których dochodzi do umorzenia postępowania,
 • miejsce i datę przygotowania pisma,
 • podpis wnioskodawcy.

Prawidłowo przygotowana dokumentacja to podstawa, aby ubiegać się o umorzenie postępowania lub zażądać podjęcia zawieszonego postępowania.

W przypadku sporych problemów z zadłużeniami i zajęciami komorniczymi warto pomyśleć o oddłużaniu chwilówek. To propozycja dobra dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań pozabankowych i wpadają w spiralę zadłużenia.

Umorzenie postępowania komorniczego - kto i ile zapłaci za zakończenie sprawy?

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest wolne od opłat urzędowych. Koszty generują tylko pełnomocnictwa, których cena to 17 złotych za pojedynczy dokument. Sam wniosek jest w pełni wolny od opłat zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Warto też dodać, że wierzyciel nie pokrywa kosztów umorzenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji, kiedy wierzyciel zawrze ugodę z dłużnikiem mimo braku odzyskania pełnej należności, to dłużnik pokrywa część kosztów będących wartością 5% pozostałej kwoty do zapłaty.

Skutkiem umorzenia postępowania egzekucyjnego jest całkowite zaniechanie odzyskania należności na potrzeby zaspokojenia majątku wierzyciela. W sytuacji, kiedy przeszkody w postępowaniu komornika mają charakter przemijający, może dojść do chwilowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wznowienie następuje na wniosek wierzyciela lub wtedy, kiedy okaże się, że zniknęły przeszkody uniemożliwiające odzyskanie należności.

W jaki sposób komornik przekazuje informacje o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Osoba pełniąca funkcję komornika musi przekazać informację zarówno do dłużnika, jak i wierzyciela. Komornik wydaje decyzję w formie postanowienia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W dokumencie znajdują się podstawy prawne oraz wykaz całkowitych kosztów komorniczych pozostałych do uregulowania.

Czy dłużnik albo wierzyciel może nie zgodzić się z decyzją o umorzeniu postępowania?

Tak. W takiej sytuacji dłużnik i wierzyciel ma 7 dni na złożenie zażalenia bezpośrednio do komornika. Czas ten liczymy od dnia otrzymania zawiadomienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Co z postępowaniem egzekucyjnym po śmierci dłużnika?

Jeśli dojdzie do śmierci osoby, wobec której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, dług automatycznie przejmują spadkobiercy, o ile nie zdecydują się na odrzucenie spadku.

Czy windykacja jest możliwa po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Oczywiście, że tak. Jeśli sąd umorzy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika wierzyciel może w dalszym ciągu prowadzenie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności. Niemniej jednak takie działania są mniej skuteczne w porównaniu do egzekucji komorniczej.

Czy długi alimentacyjne podlegają umorzeniu postępowania?

Zgodnie z aktualnymi przepisami nie ma możliwości, aby długi alimentacyjne zostały umorzone z mocy prawa lub z powodu bezskuteczności egzekucji. Takie długi są niezbywalne.

Czy komornik musi prowadzić rozmowy z wierzycielem i dłużnikiem przed umorzeniem postępowania?

Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że komornik może, ale NIE MUSI prowadzić rozmów ze stronami przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Czym jest wkład własny przy kredycie hipotecznym? Ile wynosi minimalny wkład własny?

Planując zakup mieszkania lub domu na kredyt, warto zapoznać się z terminem wkład własny. Jest to określona suma pieniędzy, którą jako potencjalny kredytobiorca będziesz musiał zainwestować na poczet zakupu nieruchomości. Najczęściej to decydujący element o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Jednak wokół udziału własnego krąży wiele mitów, z którymi chcemy się rozprawić. Jedną z najczęściej powtarzanych półprawd […]

Czytaj wpis
Czym jest wiarygodność kredytowa i czym różni się od zdolności kredytowej?

Bardzo prawdopodobne, że znasz osoby, którym pożyczyłbyś nawet spore pieniądze bez obaw, że do Ciebie wrócą. Jednocześnie są też takie, które w żaden sposób nie przekonają Cię do udzielenia pożyczki. Ten zbiór opinii, doświadczeń i własnych przekonań wpływają na czyjąś wiarygodność. Banki podchodzą do analizy wniosku nie tylko przez pryzmat zdolności kredytowej, ale także innych […]

Czytaj wpis
Kredyt a umowa zlecenie. Czy dostanę kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie?

Jeśli planujesz zawnioskować o kredyt hipoteczny lub potrzebujesz środków na dowolny cel, to jednym z miejsc, gdzie możesz je pożyczyć, jest bank lub instytucja pożyczkowa. Co w przypadku umowy zlecenia? Nie stanowi ona przeszkody w staraniach o pieniądze. Istnieją jednak pewne wymagania, które trzeba spełnić. Pracując na umowę zlecenie, konieczne jest posiadanie dłuższego stażu pracy […]

Czytaj wpis
Pożyczka i kredyt gotówkowy na wkład własny. Czy możesz wziąć kredyt, żeby wziąć kredyt?

Zakup mieszkania za gotówkę to duży jednorazowy wydatek, na który nie wszystkich stać. Ponadto pozbycie się takiej gotówki nie zawsze jest potrzebne, gdyż środki mogą pracować w inny sposób. Niemniej jednak spora grupa osób kupuje nieruchomości przy użyciu kredytu hipotecznego, a do niego potrzebny jest udział własny. Czy pożycza lub kredyt gotówkowy na wkład własny […]

Czytaj wpis
Płatności zbliżeniowe kartą i telefonem. Jak działają płatności zbliżeniowe i jak ich używać na co dzień?

Narodowy Bank Polski podał, że liczba kart płatniczych wzrosła z 42,2 mln w 2019 r. do 44,9 mln w 2023 roku. Charakterystyką polskiego rynku, jak zaznaczył NBP, jest dominujący udział kart, które umożliwiają płatności zbliżeniowe. Na koniec czerwca 2023 r. było ich 43,2 milionów, co daje 96,3% w ogólnej liczbie kart. Jak efektywnie korzystać z […]

Czytaj wpis
Czyszczenie BIK. Sprawdź, co możesz zrobić, aby poprawić scoring BIK

Przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, ale miałeś poślizgi w spłacaniu zobowiązań i Twój raport w Biurze Informacji Kredytowej nie wygląd najlepiej? Czy możliwe jest czyszczenie BIK? Tak, jest to możliwe, ale nie w każdej sytuacji. Sprawdziliśmy, co można zrobić, aby usunąć niektóre wpisy i dzięki temu poprawić scoring BIK.  Czyszczenie BIK to temat bardzo popularny, […]

Czytaj wpis
Najlepsze konta oszczędnościowe, czyli jak sprawić, żeby Twoje pieniądze zaczęły pracować

Powiedzenie „pieniądz robi pieniądz” jest jak najbardziej prawdziwe. Ktoś inwestuje środki finansowe w rozwój firmy, ktoś inny stawia na akcje, a jeszcze inny zdecyduje się na konto oszczędnościowe. W tym artykule skupimy się na tym ostatnim rozwiązaniu. Czy warto odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym? Zdecydowanie tak. Warto pomyśleć o rachunku oszczędnościowym, jeśli np. nie chcesz […]

Czytaj wpis
Czym jest ryzyko kredytowe?

Dynamiczna, zmienna i często nieprzewidywalna sytuacja w gospodarce sprawia, że banki muszą minimalizować swoje ryzyko finansowe. Głównym elementem, który wpływa na równowagę, jest obszar związany z ryzykiem kredytowym. Jest to istotny czynnik z punktu widzenia analizy i zarządzania ryzykiem w całym sektorze finansowym. W artykule przyjrzymy się naturze ryzyka kredytowego, tym co wpływa na jego […]

Czytaj wpis
Jak naliczane są odsetki na karcie kredytowej?

Jeszcze dwie dekady temu karta kredytowa, najlepiej złota lub platynowa, były symbolem statusu. Dzisiaj tego typu produktu dostępne są praktycznie dla wszystkich. Zamożne osoby mogą liczyć na wysokie limity sięgające miliona złotych i prestiżowe usługi concierge. Patrząc bardziej przyziemnie, karty kredytowe dostępne są dla szerokiego grona klientów banków. Co warto o nich wiedzieć? Karty kredytowe […]

Czytaj wpis
Na czym polega kredyt ratalny i co o nim warto wiedzieć? 

Nie za wszystkie zakupy trzeba płacić z bieżących środków lub z oszczędności. Zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje, w których potrzebujesz większej sumy pieniędzy. Zepsuta lodówka, zgubiony laptop czy zalany telefon to przedmioty, bez których ciężko się obejść w dzisiejszych czasach. Jeśli brakuje Ci gotówki i potrzebujesz szybko nowego sprzętu, to z pomocą przychodzi kredyt ratalny. […]

Czytaj wpis
Kredyt na samochód używany – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Dane urzędowe pokazują, że w 2020 roku tylko 14% zarejestrowanych pojazdów stanowiły nowe auta. Większość Polaków kupuje używane pojazdy. Dlaczego wybieramy auta z drugiej ręki? Jest wiele powodów, a głównym z nich jest cena. Samochody używane są tańsze od nowych odpowiedników i część właścicieli nie chce inwestować w coś, co szybko traci na wartości. Ceny […]

Czytaj wpis
Pożyczka na dowód osobisty bez zaświadczeń o dochodach

Zdarza się, że szybko potrzebujesz gotówki. Czasami bank, z którym współpracujesz, jest skory pożyczyć Ci pieniądze bez większych formalności. Jednak bywa i tak, że potrzebne są dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o dochodach. Przeważnie trzeba na nie zaczekać, a ponadto bank lubi zweryfikować jego wiarygodność w miejscu Twojej pracy, co trwa. Jeśli nie masz czasu […]

Czytaj wpis
1 2 3 10

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL