Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Podsumowanie artykułu

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika zgodnie z wydaniem wyroku przez sąd najczęściej dotyczy zaspokojenia potrzeb wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoje należności od dłużników. Unikanie kontaktu z komornikiem oraz zaniechanie spłaty wierzytelności najczęściej generuje pogłębiające się problemy i coraz większe koszty egzekucji. Niemniej jednak szansa na umorzenie postępowania egzekucyjnego, o ile zostaną spełnione określone ustawowo przesłanki. Zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego to tylko dwa sposoby zakończenia odzyskiwania wierzytelności na potrzeby wierzyciela.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu oznacza całkowite zakończenie egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji sprawa ma swój koniec, ale nie ze względu na pozytywne zakończenie wszczętego postępowania egzekucyjnego. Umorzenie następuje wtedy, kiedy komornik w trakcie realizowanych czynności związanych z odzyskiwaniem należności napotka problemy i przeszkody umożliwiające zaspokojenie potrzeb wierzyciela.

Wtedy następuje przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd, który orzeknie zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub całkowite umorzenie. Postępowanie egzekucyjne realizowane przez komornika może zostać wszczęte tylko na wniosek wierzyciela. Niestety w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających odzyskanie długu sądy najczęściej stosują umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść na wniosek wierzyciela, z urzędu oraz z mocy prawa.

Najprościej mówiąc: sprawa zakończy się bez zaspokojenia potrzeb wierzyciela. Nie ma miejsca więc spłata zaciągniętego zobowiązania - zarówno w części, jak i w całości. Do zawieszenia lub umorzenia sprawy egzekucji komorniczej może dojść szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzą trudne kredyty i skomplikowana sytuacja życiowa dłużnika.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Uchylenie wszystkich czynności realizowanych przez komornika z urzędu może mieć miejsce, jeśli wyjdzie na jaw, że egzekucja nie należy do obowiązków organów sądowych, a administracyjnych. Pozostałe sytuacje, w których dochodzi do urzędowego umorzenia postępowania egzekucyjnego to:

 • Wierzyciel albo dłużnik nie ma zdolności sądowej - to oznacza, że nie może występować jako strona postępowania w procesie sądowym.
 • Kwota odzyskanych należności może być niższa niż koszty egzekucyjne. Wtedy tytuł wykonawczy może stracić ważność po orzeczeniu sądu w ramach umorzenia postępowania. Dalsze działania komornicze nie mają w takich sytuacjach uzasadnienia ekonomicznego.
 • Wierzyciel w ciągu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania komorniczego lub nie zażądał ponownego podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
 • Orzeczenie oparte na klauzuli wykonalności straciło swoją moc lub zostało całkowicie uchylone.
 • Egzekucja komornicza została rozpoczęta w stosunku do osoby, która nie jest dłużnikiem i sprzeciwia się prowadzeniu działań egzekucyjnych.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu może mieć miejsce w przypadku małżeństw ze wspólnotą majątkową, gdzie jedna osoba prowadzi działalność i ma zaległości, np. z tytułu VAT. Do umorzenia może dojść w stosunku do majątku drugiej osoby, która zarządza swoim majątkiem prywatnym.

Jakiekolwiek problemy finansowe można spróbować rozwiązań kredytem dla zadłużonych lub inną formą oddłużania. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków warto skontaktować się z ekspertami z dziedziny finansów i bankowości, aby przeanalizować dokładnie wszystkie możliwe opcje wyjścia z trudnej sytuacji.

Prawne umorzenie postępowania egzekucyjnego

Do prawnego umorzenia postępowania egzekucyjnego dochodzi wtedy, kiedy występują sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego. Można na tu wskazać przeszkody prawne, które powodują, że wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji komorniczej nie byłoby zgodne z przepisami. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, kiedy zadłużona spółka ogłosi upadłość, a w międzyczasie sąd orzeknie wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Zgodnie z Art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego urząd komornika musi zaprzestać działania, jeśli wierzyciel złoży do sądu odpowiedni wniosek o zakończenie sprawy. Wierzyciel decydujący się na złożenie wniosku o zaprzestanie działań egzekucyjnych musi uzyskać zgodę sądu lub innego uprawnionego organu, który podjął decyzję o rozpoczęciu odzyskiwania należności.

Jeśli wierzyciel ma dodatkowe zabezpieczenie pozwalające na zaspokojenie roszczenia - wtedy również można zakończyć egzekucję ze względu na zaistniałą sytuację. W razie jakichkolwiek nieścisłości prawnych w wykonywanych działaniach komorniczych dłużnik również może złożyć wniosek o zaprzestanie działań, np. ze względu na brak tytułu wykonawczego.

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego? Krok po kroku

Przygotowanie wniosku o uchylenie dokonanych czynności przez komornika lub całkowite umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest trudne. Wystarczy zamieścić we wniosku kilka podstawowych informacji, które umożliwią szybsze rozpatrzenie sprawy oraz identyfikację stron postępowania. Aby wniosek dłużnika lub wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego został przyjęty przez sąd, trzeba zamieścić w dokumencie takie informacje, jak:

 • oznaczenia stron, czyli dane identyfikacyjne dłużnika oraz wierzyciela,
 • sygnaturę sprawy postępowania egzekucyjnego,
 • uzasadnienie, które umożliwi umorzenie postępowania z urzędu lub na wniosek wierzyciela albo dłużnika,
 • załączniki związane ze sprawą, np. wyjaśniające okoliczności, w ramach których dochodzi do umorzenia postępowania,
 • miejsce i datę przygotowania pisma,
 • podpis wnioskodawcy.

Prawidłowo przygotowana dokumentacja to podstawa, aby ubiegać się o umorzenie postępowania lub zażądać podjęcia zawieszonego postępowania.

W przypadku sporych problemów z zadłużeniami i zajęciami komorniczymi warto pomyśleć o oddłużaniu chwilówek. To propozycja dobra dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań pozabankowych i wpadają w spiralę zadłużenia.

Umorzenie postępowania komorniczego - kto i ile zapłaci za zakończenie sprawy?

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest wolne od opłat urzędowych. Koszty generują tylko pełnomocnictwa, których cena to 17 złotych za pojedynczy dokument. Sam wniosek jest w pełni wolny od opłat zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Warto też dodać, że wierzyciel nie pokrywa kosztów umorzenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji, kiedy wierzyciel zawrze ugodę z dłużnikiem mimo braku odzyskania pełnej należności, to dłużnik pokrywa część kosztów będących wartością 5% pozostałej kwoty do zapłaty.

Skutkiem umorzenia postępowania egzekucyjnego jest całkowite zaniechanie odzyskania należności na potrzeby zaspokojenia majątku wierzyciela. W sytuacji, kiedy przeszkody w postępowaniu komornika mają charakter przemijający, może dojść do chwilowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wznowienie następuje na wniosek wierzyciela lub wtedy, kiedy okaże się, że zniknęły przeszkody uniemożliwiające odzyskanie należności.

W jaki sposób komornik przekazuje informacje o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Osoba pełniąca funkcję komornika musi przekazać informację zarówno do dłużnika, jak i wierzyciela. Komornik wydaje decyzję w formie postanowienia z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. W dokumencie znajdują się podstawy prawne oraz wykaz całkowitych kosztów komorniczych pozostałych do uregulowania.

Czy dłużnik albo wierzyciel może nie zgodzić się z decyzją o umorzeniu postępowania?

Tak. W takiej sytuacji dłużnik i wierzyciel ma 7 dni na złożenie zażalenia bezpośrednio do komornika. Czas ten liczymy od dnia otrzymania zawiadomienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Co z postępowaniem egzekucyjnym po śmierci dłużnika?

Jeśli dojdzie do śmierci osoby, wobec której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, dług automatycznie przejmują spadkobiercy, o ile nie zdecydują się na odrzucenie spadku.

Czy windykacja jest możliwa po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Oczywiście, że tak. Jeśli sąd umorzy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika wierzyciel może w dalszym ciągu prowadzenie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności. Niemniej jednak takie działania są mniej skuteczne w porównaniu do egzekucji komorniczej.

Czy długi alimentacyjne podlegają umorzeniu postępowania?

Zgodnie z aktualnymi przepisami nie ma możliwości, aby długi alimentacyjne zostały umorzone z mocy prawa lub z powodu bezskuteczności egzekucji. Takie długi są niezbywalne.

Czy komornik musi prowadzić rozmowy z wierzycielem i dłużnikiem przed umorzeniem postępowania?

Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że komornik może, ale NIE MUSI prowadzić rozmów ze stronami przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
Kredyt na flipa - co to znaczy?

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie. Wysoki poziom zainteresowania inwestycją w nieruchomości doprowadził do tego, że coraz więcej osób kupuje mieszkania tylko po to, aby je odsprzedać z zyskiem lub okresowo wynająć w celu wygenerowania dodatkowego zysku pasywnego. Pod pojęciem kredytu na flipa kryje się też metoda działania w ramach house […]

Czytaj wpis
Kredyt na wakacje - a może pożyczka?

Poszukiwanie źródła finansowania na wakacyjny urlop może zająć sporo czasu. Na rynku jest wiele ofert kredytów i pożyczek na wakacje, z których możemy skorzystać. Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem. Dowiesz się, jak wybrać najlepszy kredyt na wakacje dla siebie i na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej. […]

Czytaj wpis
Pożyczka na alimenty i świadczenia rodzinne

W dzisiejszych czasach instytucje pozabankowe robią wszystko, aby pozyskać dodatkowych klientów i udzielić jak największej liczby pożyczek. Pożyczkodawcy często celują w grupy osób, które mają problemy z płynnością finansową i nie posiadają stabilnego źródła dochodu. W takich sytuacjach najczęściej wykorzystywane są pożyczki na alimenty i świadczenia rodzinne, np. 500 plus. Chcesz dowiedzieć się, na jakich […]

Czytaj wpis
Pożyczka na 500 plus

Osoby potrzebujące nagłego zastrzyku dodatkowej gotówki coraz częściej wybierają firmy pozabankowe w celu podpisania umowy pożyczki lub chwilówki. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji musisz poszukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą Ci zbudować, chociażby minimalną zdolność finansową potrzebną do uzyskania pożyczki. Na rynku coraz częściej pojawiają się oferty […]

Czytaj wpis
Jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie kredyt?

Wyłudzenie kredytu i wszelkiego rodzaju oszustwa kredytowe to przestępstwo w rozumieniu Art. 297 Kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami każdy, kto w celu uzyskania dla siebie od banku albo innej jednostki organizacyjnej korzyści finansowych nadużywa dobro osób trzeciej, podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Według raportu InfoDOK Związku Banków Polskich w pierwszym kwartale 2023 […]

Czytaj wpis
Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

W dzisiejszych czasach do zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba spełnić tylko kilka warunków wymaganych przez bank. To podstawa, aby móc ubiegać się o kolejne finansowanie związane z zakupem nieruchomości mieszkalnej. Poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego możesz zrealizować swoje marzenia o własnych czterech ścianach. Zakup wymarzonego domu to często wydatek rzędu od kilkuset do nawet kilku milionów złotych. […]

Czytaj wpis
Kredyt gotówkowy pod hipotekę

W dzisiejszych czasach banki proponują wiele ciekawych produktów finansowych, które umożliwiają pozyskanie dodatkowej gotówki na dowolny cel lub sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia. Coraz popularniejsze są kredyty gotówkowe pod hipotekę, których zasada działania jest podobna jak np. kredytu pod zastaw mieszkania lub kredytu pod zastaw domu. W przypadku kredytów gotówkowych z zabezpieczeniem hipotecznym kwota finansowania nie może […]

Czytaj wpis
Chwilówki w weekend - jak to działa?

Banki komercyjne i większość firm pożyczkowych działa wyłącznie od poniedziałku do piątku. To spore ograniczenie, szczególnie dla osób, które chcą zdobyć dodatkowe pieniądze w nocy, późnym wieczorem lub w dni wolne od pracy. Obecnie na rynku pojawiają się propozycje chwilówek w weekend, które są przyznawane przez instytucje pozabankowe.  Jak to działa? Zasada jest prosta. Wystarczy, […]

Czytaj wpis
Kredyt na remont domu lub mieszkania

Kredyt na remont to dobre rozwiązanie przydatne przede wszystkim na etapie planowania kompleksowego remontu nieruchomości lub wykończenia. Decydując się na zaciągnięcie nowego zobowiązania w banku, koniecznie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje finansowania. Możesz zdecydować się na kredyt hipoteczny na remont domu lub mieszkania, standardowy kredyt lub pożyczkę gotówkową. Możliwości jest mnóstwo. Warto jednak podpisać taką umowę kredytu […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
1 2 3 8

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL