Jak działa kredyt konsorcjalny?

Podsumowanie artykułu

Wsparcie finansowe udzielane przez banki dla przedsiębiorców najczęściej opiewa na wysokie kwoty. To czasem generuje nieco problemów, szczególnie jeśli chodzi o przyznanie pozytywnej decyzji kredytowej. Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać wsparcie finansowe na zrealizowanie kosztownej inwestycji, mogą zdecydować się na kredyt konsorcjalny. W wyniku takiego rozwiązania kilka instytucji finansowych udziela kredytu konsorcjalnego na określony cel inwestycyjny w firmie.

Kredyty konsorcjalne to nic innego, jak popularne kredyty inwestycyjne oraz obrotowe. Takie formy finansowania są przyznawane przedsiębiorcom, którzy chcą pozyskać dodatkowe środki na zrealizowanie kosztownych inwestycji w rozwój firmy. W tym przypadku zasada jest prosta. Finansowanie musi zostać udzielone przez minimum dwa banki jednocześnie, a umowa musi zostać zawarta przez średnie lub duże przedsiębiorstwo.

Głównym warunkiem przyznania kredytu konsorcjalnego jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa, czyli kredytobiorcy. Firmy ubiegające się o kredyt muszą wykazać odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Tylko wtedy banki wchodzące w skład konsorcjum mogą przyznać finansowanie we wnioskowanej kwocie.

Taka forma finansowania jest dostępna głównie dla przedsiębiorców, czyli występuje jako kredyt dla firm. Zobowiązanie konsorcjalne ma charakter klubowy, a więc transakcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy banki wchodzące w skład konsorcjum udzielają kredytu bezpośrednio klientowi.

Kredyty konsorcjalne - jakie są warunki finansowania?

Nie ma żadnych wątpliwości, że umowa kredytu konsorcjalnego jest dość nietypowa. Nowością jest już sam fakt, że zobowiązanie jest przyznawane przez różne instytucje finansowe. Minimalna kwota kredytu konsorcjalnego to 50 mln złotych na jeden bank, a okres kredytowania wynosi średnio do 7 lat. Mianem kredytu konsorcjalnego, nazywamy zobowiązanie, które jest przyznawane przez co najmniej dwa banki pozostające ze sobą w tzw. konsorcjum.

Warunkiem przyznania finansowania na kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych lub większe jest posiadanie zdolności kredytowej przez firmę wnioskującą. Ze względu na ogromną maksymalną kwotę kredytu inwestycyjnego stosunkowo niewiele przedsiębiorstw jest w stanie podpisać taką umowę, np. na finansowanie inwestycji budowlanej.

W Polsce kredyt konsorcjalny to kredyt, który działa na zasadzie modelu klubowego. To oznacza, że wszystkie banki wchodzące w skład konsorcjum są równorzędne ze sobą i mogą prowadzić rozmowy z klientami poszukującymi wsparcia w ramach takiego kredytu. 

Czym jest kredyt konsorcjalny? Procedury bankowe

Zasada działania kredytu konsorcjalnego jest dość prosta, choć oczywiście nie brakuje formalności do załatwienia na etapie ubiegania się o taką formę finansowania. Kiedy do banku przychodzi klient biznesowy poszukujący wsparcia na kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, nie zawsze możliwe jest uzyskanie takiego finansowania od jednej instytucji.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kredyt konsorcjalny udzielany przez kilka instytucji finansowych jednocześnie w ramach podpisanego porozumienia. Jak zatem zaciągnąć kredyt konsorcjalny w praktyce? Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które są realizowane na etapie wnioskowania o taką formę finansowania dla przedsiębiorstwa.

 1. Pierwsze kroki do pozyskania kredytu konsorcjalnego to wizyta w placówce banku. Instytucja prowadząca konsorcjum zaprasza do niego inne podmioty finansowe. Najczęściej wykorzystywane są do tego instytucje, które już wcześniej miały jakiekolwiek relacje z przedsiębiorcą.
 2. Drugi krok to ustalenie, jaka instytucja jest liderem procesu, który prowadzi negocjacje z klientem, a także koordynuje wszelkie zadania związane z udzieleniem kredytu konsorcjalnego.
 3. Następnie przedsiębiorca, czyli klient dostarcza wszystkie wymagane dokumenty finansowe i powiązane z planowaną inwestycją. Konsorcja sprawdza poprawność złożonej dokumentacji, a także ustala wysokość kredytu, który może zostać udzielony w ramach umowy kredytowej.
 4. Opcjonalnie może się zdarzyć, że bank przejmuje rolę agenta i staje się reprezentantem konsorcjum. Wtedy można sprawniej koordynować proces weryfikacji wniosku kredytowego złożonego przez przedsiębiorcę.
 5. Kolejnym krokiem jest możliwość powołania agenta zabezpieczeń, dzięki czemu cały proces ubiegania się o otrzymanie kredytu konsorcjalnego będzie odpowiednio koordynowany.
 6. Podpisanie umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego pomiędzy instytucjami. W tym dokumencie wskazane są szczegółowe warunki finansowania, rodzaj zabezpieczeń oraz oznaczenie banku reprezentującego transakcję.
 7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy kredytowej i wypłata należnych środków zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz warunkami wynikającymi z umowy.

Czynności przyznania kredytu konsorcjalnego nie są nadmiernie skomplikowane, ale wymagają spełnienia warunków finansowania stawianych przez poszczególne banki należące do konsorcjum.

Rodzaje kredytów konsorcjalnych

Przed skorzystaniem z kredytu konsorcjalnego, warto sprawdzić, jakie są najpowszechniejsze rodzaje takiej formy finansowania. W ten sposób można łatwiej podjąć decyzję o wyborze konkretnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb swojego przedsiębiorstwa. Kredyt konsorcjalny to finansowanie dostępne w kilku odmianach.

 1. Kredyt konsorcjalny inwestycyjny - udzielany na pokrycie kosztów konkretnej inwestycji, która została zaplanowana przez wnioskodawcę. Tutaj okres kredytowania może wynieść nawet do 15 lat.
 2. Kredyt konsorcjalny obrotowy - kwotę otrzymaną od konsorcjum można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Kredyty konsorcjalne konsolidacyjne - to rodzaj finansowania, który umożliwia spłatę dotychczasowych zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu można też wykupić obligacje w terminach ich zapadalności.
 4. Kredyty konsorcjalne zabezpieczone - w większości przypadków kredyty konsorcjalne są w pełni zabezpieczone. Ze względu na wysokie kwoty zobowiązań zabezpieczeń interesów banków będących w konsorcjum może być kilka. Najpowszechniejsze to: hipoteki, zastawy rejestrowe i finansowe, pełnomocnictwa dla kont bankowych, weksle, cesje praw oraz powiernicze przeniesienie własności.

Niezależnie od rodzaju kredytu konsorcjalnego wyróżniamy kilka warunków do spełnienia, aby otrzymać pozytywną ocenę przez banki i propozycję umowy. Kilka czynników rzutujących na możliwość zaciągnięcia kredytu konsorcjalnego to:

 • zdolność kredytowa przedsiębiorstwa,
 • historia kredytowa w BIK,
 • wpisy w rejestrach dłużników,
 • posiadany wkład własny w inwestycję i jego wysokość,
 • posiadanie wymaganych zabezpieczeń zobowiązania.

Wniosek o kredyt konsorcjalny - wymagane dokumenty

Aby złożyć wniosek o kredyt konsorcjalny, potrzebujesz co najmniej kilka dodatkowych dokumentów, oczywiście oprócz wniosku kredytowego. Kluczowe dla banków należących do konsorcjum i dokonujących weryfikacji wnioskodawcy są dokumenty księgowe przedsiębiorstwa, dane rejestrowe, informacje o proponowanych zabezpieczeniach finansowania oraz pełna dokumentacja planowanej inwestycji wraz ze wskazaniem potrzebnej kwoty.

To podstawa, aby banki mogły dokonać weryfikacji i przyznać kredyt konsorcjalny na konkretny cel. Warto dodać, że dokumentacja inwestycyjna potrzebna do takiej formy finansowania powinna spełniać normy LMA, czyli Loan Market Association. Dzięki temu interesy kredytodawcy i kredytobiorcy są maksymalnie zabezpieczone.

Koszty kredytu konsorcjalnego - od czego zależą?

Kredyt konsorcjalny może być wypłacany jednorazowo lub w transzach, a banki mają pełne prawo, aby dokładnie weryfikować przedsiębiorcę ubiegającego się o kredyt konsorcjalny. Jeśli jednak chodzi o opłacalność podpisania umowy kredytowej, zawsze warto dokonać rzetelnej oceny całkowitych kosztów finansowania. Dla umów kredytowych na kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych kosztowna może być obsługa prawna kredytu, a także wynagrodzenie firmy konsultingowej.

Do standardowych wskaźników wpływających na koszty kredytu konsorcjalnego zaliczamy:

 • prowizje organizacyjne,
 • prowizje agencyjne,
 • prowizje przygotowawcze,
 • oprocentowanie bazowe kredytu.

Kiedy poznasz już koszty finansowania, musisz wiedzieć, że przedsiębiorca, spłacając kredyt, może to zrobić na dwa sposoby. Kiedy zostanie udzielony kredyt przez grupę banków, jego spłata jest możliwa w ramach:

 1. Trybu scentralizowanego - tutaj proces kredytowy jest koordynowany wyłącznie przez jedną instytucję finansową, która reprezentuje tzw. konsorcjum. Firma podpisująca umowę kredytu musi dokonać spłaty zobowiązania na konto głównego banku. W tym przypadku wybrana instytucja zarządza spłatą i dba o to, aby kredytobiorca wywiązywał się z warunków umowy.
 2. Trybu zdecentralizowanego - to nieco bardziej skomplikowana procedura spłaty zobowiązania konsorcjalnego. Poszczególne banki należące do składu konsorcjum wypłacają środki w ramach podpisanej umowy kredytowej, a przedsiębiorca musi spłacać zobowiązanie poprzez realizację kilku przelewów - do każdego banku z osobna.

Kredyty konsorcjalne dla przedsiębiorców - wady i zalety

Kredyt konsorcjalny to forma finansowania, która niesie wiele korzyści dla dużych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w pokryciu kosztów realizowania inwestycji. Główne atuty takiej formy finansowania to: wysoka kwota wsparcia nawet do kilkudziesięciu milionów złotych, możliwość wypłaty środków w transzach lub jednorazowo, a także proste warunki spłaty zobowiązania.

Minusem zaciągnięcia kredytu konsorcjalnego na pewno są dodatkowe koszty związane ze wsparciem prawniczym oraz obsługą kredytu przez kilka instytucji finansowych. Opłacalność podpisania umowy na kredyt tego typu jest zależna od potrzeb przedsiębiorstwa oraz skali rozwoju firmy.

Jeśli zaplanowana inwestycja ma duży potencjał i pozwoli na rozwinięcie przedsiębiorstwa przy jednoczesnym utrzymaniu płynności finansowej, zdecydowanie warto zdecydować się na kredyt konsorcjalny nawet na 100 mln złotych.

Kto wchodzi w skład konsorcjum?

W przypadku kredytów konsorcjalnych w skład grupy udzielającej wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wchodzą co najmniej dwie instytucje. To głównie banki komercyjne, które dysponują odpowiednio wysokim kapitałem do udzielenia kredytu konsorcjalnego.

Ile trwa weryfikacja wniosku o kredyt konsorcjalny?

Procedury w tym przypadku mogą być nieco wydłużone w stosunku do standardowych ofert finansowania w bankach. Wynika to ze złożoności wniosku oraz konieczności dokonania kompleksowej weryfikacji przedsiębiorstwa, które chce otrzymać nowe zobowiązanie na kilkadziesiąt milionów złotych.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL