Kim jest dłużnik wekslowy?

Podsumowanie artykułu

Podczas ubiegania się o kredyt bankowy instytucja finansowa wciąż może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie w formie weksla. Choć takie rozwiązanie jest praktykowane przez nieliczne instytucje finansowe, to jednak jest wysokie prawdopodobieństwo, że w ramach dodatkowego zabezpieczenia finansowania instytucja poprosi właśnie o weksel. Z takiego rozwiązania korzystają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe - głównie w celu lepszego zabezpieczenia swoich interesów.

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z Art. 47 Prawa wekslowego każdy, kto wystawił, przyjął, indosował lub poręczył weksel, odpowiada wobec jego posiadacza. To oznacza, że podpisanie się pod wekslem powoduje automatyczne pozostawanie dłużnikiem wekslowym. To oznacza, że wierzyciel może domagać się uregulowania zadłużenia zgodnie z całą sumą wekslową, która widnieje na dokumentacji.

Czym jest weksel?

Weksel to papier wartościowy, który został przygotowany zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe. To dodatkowa forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania i może występować jako zobowiązanie do zapłaty (weksel własny) lub polecenie zapłaty (weksel trasowany).

Warto pamiętać, że weksel musi zostać przygotowany w formie pisemnej oraz zawierać w sobie wszystkie niezbędne elementy wymagane przez ustawodawstwo w Polsce. Weksel jak dokument regulowany prawnie powinien zawierać takie informacje, jak:

 • informacja o bezwarunkowym poleceniu zapłaty określonej sumy wekslowej,
 • nazwisko trasata, czyli osoby, która dokonuje zapłaty,
 • dokładne terminy zwrotu środków pieniężnych,
 • miejsce zakończenia transakcji,
 • dane osoby, do której ma zostać zwrócona kwota z weksla,
 • data i miejsce wystawienia dokumentu,
 • własnoręczne podpisy wystawcy.

Jeśli na wekslu zabraknie jakiejkolwiek informacji lub podpisu, ten może zostać uznany za nieważny. 

Funkcje weksla - co warto wiedzieć?

Osoby, które mogą zostać dłużnikiem wekslowym, powinny wiedzieć, że jego najistotniejszą cechą jest bezwarunkowość. Co to oznacza? Otóż po podpisaniu weksla dłużnik zobowiązuje się do spłaty pełnej sumy na rzecz wierzyciela, czyli remitenta.

Weksle w dzisiejszych czasach pełnią dwie kluczowe funkcje:

 • Gwarancyjną - tutaj chodzi o dodatkowe zabezpieczenie spłaty należności, np. w przypadku ubiegania się o kredyt lub pożyczkę.
 • Obiegową - weksel da się po prostu puścić w obieg, czyli przenieść na nabywcę weksla wszystkie prawa i obowiązki. Dzięki temu weksel staje się papierem wartościowym w obiegu.

Kto może zostać dłużnikiem wekslowym?

Osoby podpisujące się pod wekslem stają się automatycznie dłużnikiem. Warto jednak wiedzieć, kim jest dłużnik wekslowy i kto dokładnie może nim zostać. Wyróżniamy kilka rodzajów dłużników pozostających odpowiedzialnymi za podpisane dokumenty zgodnie z prawem wekslowym, a mianowicie:

Wystawca weksla

To osoba, która podpisała się na dokumencie i wpisała słowo "zapłacę". Własnoręczny podpis na deklaracji wekslowej powoduje, że konkretna osoba będzie zobowiązania do uregulowania zadłużenia, czyli całej sumy wekslowej w określonym terminie wpisanym bezpośrednio na dokumencie.

Akceptant weksla

W tym przypadku dłużnikiem wekslowym staje się osoba, która jest w posiadaniu weksla trasowanego i skieruje w stronę trasata żądanie wykupienia weksla w określonym czasie i miejscu. Po zaakceptowaniu żądania trasat pozostaje akceptantem i jest zobowiązany do uregulowania zadłużenia w ustalonym terminie.

Indosant weksla

Jest to osoba, która zajmuje się tzw. puszczeniem weksla w obieg. Przekazuje w ten sposób prawa wynikające z dokumentu innej osobie, a w momencie indosu sam indosant staje się dłużnikiem wekslowym. To oznacza, że na tym stanowisku ponosimy odpowiedzialność społeczną na  tym samym stopniu jak pozostali dłużnicy.

Poręczyciel weksla

Forma poręczenia wekslowego jest najpopularniejsza, jeśli chodzi o polski rynek finansowym. To jedna z wielu form zabezpieczenia zobowiązania dla wierzyciela, która stanowi gwarancję spłaty zaciągniętego kredytu albo pożyczki. Poręczyciel weksla podpisuje się na takim samym dokumencie co dłużnik, wskazując jednocześnie, że jest w stanie przejąć odpowiedzialność za spłatę zobowiązania. W tym przypadku dłużnikiem wekslowym pozostaje się nawet wtedy, kiedy okazałoby się, że podpis wystawcy weksla byłby sfałszowany.

Prawa i obowiązki dłużnika wekslowego

Podstawowym obowiązkiem wierzyciela, czyli dłużnika wekslowego jest uregulowanie zobowiązania wekslowego. Należy pamiętać o spłacie zadłużenia w jasno ustalonych terminach wynikających z podpisanych dokumentów. W przeciwnym razie inni dłużnicy wekslowi mogą dochodzić swoich roszczeń.

Dodatkowo zgodnie z Art. 48 Prawa wekslowego wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika wekslowego:

 • sumy wekslowej wraz z odsetkami, które jeszcze nie zostały uregulowane,
 • odsetek za opóźnienia w spłacie w przypadku weksli wystawionych w Polsce,
 • prowizji komisowej od pełnej sumy weksla,
 • pokrycia kosztów wysłania zawiadomień.

Jeśli chodzi o prawa dłużnika wekslowego - osoba pozostająca w takiej formie prawnej może liczyć na przedawnienie roszczenia. Co to oznacza? W praktyce po trzech latach licząc od dnia płatności weksla wobec akceptanta, natomiast tylko 1 rok wobec indostanta i wystawcy.

Weksel własny vs trasowany - poznaj różnice

Przepisy prawa wekslowego w Polsce wyróżniają dwie formy zabezpieczenia w tej formie. Pierwsza to weksel własny, który wypełnia wystawca weksla i zobowiązuje się do zapłaty remitentowi określonej kwoty w danym czasie. Takie rozwiązanie można porównać z fakturą z odroczonym terminem płatności.

Druga forma zabezpieczenia, czyli weksel trasowany dotyczy sytuacji, w której wystawca weksla kieruje polecenie zapłaty do trasata. Tutaj konieczne jest ustalenie, że osoba będąca trasatem zapłaci remitentowi sumę wekslową w ustalonym czasie i miejscu.

Na ten moment weksel własny i trasowany jest coraz rzadziej stosowany w praktyce, szczególnie w branży finansowej. Szerokie zastosowanie znajduje jednak weksel in blanco, który sprawdza się w przypadku podpisywania umów na sprzedaż ratalną produktów lub usług, umów leasingowych, umów kredytowych, a nawet pożyczek pozabankowych.

Deklaracja dłużnika wekslowego - jakich zobowiązań dotyczy?

Dług wekslowy jest ściśle związany z deklaracją wekslową, która stanowi pisemne lub ustne porozumienie pomiędzy wystawcą a wierzycielem. To właśnie w ten sposób można określić dokładne warunki spłaty zadłużenia wekslowego, np. terminy płatności, wysokość sumy wekslowej oraz sposoby wezwania dłużnika do zapłaty.

Deklarację wekslową trzeba podpisać w przypadku takich zobowiązań, jak:

 • kredyt bankowy,
 • pożyczka pozabankowa,
 • umowa dostawy towaru,
 • poręczenie kredytu.

Oczywiście taka forma zabezpieczenia nie zawsze jest wymagana. Instytucje finansowe i podmioty gospodarcze same decydują o wykorzystaniu weksla, natomiast sama deklaracja nie stanowi warunku ważności, np. dla wystawionego weksla in blanco. 

Egzekucja dłużnika wekslowego - co warto wiedzieć na ten temat?

Art. 448 Kodeksu prawa cywilnego mówi jasno, że wierzyciel nie musi rozpoczynać standardowej procedury sądowej, aby otrzymać nakaz zapłaty z weksla. Tutaj wystarczy przygotować stosowny pozew o wszczęcie postępowania nakazowego.

Dzięki temu można przyśpieszyć procedury związane z postępowaniem egzekucyjnym długu. Co ciekawe, wierzyciel nie musi nawet wskazywać powodów, dla których został wystawiony niezapłacony weksel. Ten musi zostać uregulowany w terminie, a w przeciwnym razie sprawa zawsze może mieć swój finał w sądzie.

Czy pozostawanie dłużnikiem wekslowym jest bezpieczne?

Niestety każde zobowiązanie ciążące na budżecie gospodarstwa domowego jest problematyczne. To oznacza, że nawet jako dłużnik wekslowy nie można czuć się w 100% bezpiecznie. Dodatkowo nie jest to korzystna pozycja, która pozwala na prowadzenie negocjacji z bankami w kwestii udzielenia kredytu. Sporym problemem są weksle in blanco, które zostały podpisane przez daną osobę. Te mogą mocno obciążać zdolność kredytową.

Jeśli chcesz mieć pewność, że pozostawanie dłużnikiem wekslowym nie będzie rzutować na Twoją przyszłość i możliwość korzystania z produktów bankowych i pozabankowych, koniecznie skontaktuj się z Finaum.

Kiedy weksel in blanco jest nieważny?

Nieważność takiego weksla można stwierdzić tylko wtedy, kiedy dane podane w dokumencie są niezgodne ze złożoną deklaracją wekslową. O nieważności weksla świadczy także sfałszowanie danych oraz zrzeczenie się roszczeń przez wierzyciela lub zawarcie ugody.

Czy weksel można anulować?

Niestety nie. Takie zobowiązanie ma nietypowy charakter, co oznacza, że dłużnik bezwzględnie musi spełnić warunki wynikające z podpisanego dokumentu.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności.  W artykule odpowiemy m.in. na pytania: Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów. Jak przeprowadzić […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Czym jest kosztorys budowlany?

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak: To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej […]

Czytaj wpis
Licytacja komornicza za długi

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL