Kim jest dłużnik wekslowy?

Podsumowanie artykułu

Podczas ubiegania się o kredyt bankowy instytucja finansowa wciąż może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie w formie weksla. Choć takie rozwiązanie jest praktykowane przez nieliczne instytucje finansowe, to jednak jest wysokie prawdopodobieństwo, że w ramach dodatkowego zabezpieczenia finansowania instytucja poprosi właśnie o weksel. Z takiego rozwiązania korzystają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe - głównie w celu lepszego zabezpieczenia swoich interesów.

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z Art. 47 Prawa wekslowego każdy, kto wystawił, przyjął, indosował lub poręczył weksel, odpowiada wobec jego posiadacza. To oznacza, że podpisanie się pod wekslem powoduje automatyczne pozostawanie dłużnikiem wekslowym. To oznacza, że wierzyciel może domagać się uregulowania zadłużenia zgodnie z całą sumą wekslową, która widnieje na dokumentacji.

Czym jest weksel?

Weksel to papier wartościowy, który został przygotowany zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe. To dodatkowa forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania i może występować jako zobowiązanie do zapłaty (weksel własny) lub polecenie zapłaty (weksel trasowany).

Warto pamiętać, że weksel musi zostać przygotowany w formie pisemnej oraz zawierać w sobie wszystkie niezbędne elementy wymagane przez ustawodawstwo w Polsce. Weksel jak dokument regulowany prawnie powinien zawierać takie informacje, jak:

 • informacja o bezwarunkowym poleceniu zapłaty określonej sumy wekslowej,
 • nazwisko trasata, czyli osoby, która dokonuje zapłaty,
 • dokładne terminy zwrotu środków pieniężnych,
 • miejsce zakończenia transakcji,
 • dane osoby, do której ma zostać zwrócona kwota z weksla,
 • data i miejsce wystawienia dokumentu,
 • własnoręczne podpisy wystawcy.

Jeśli na wekslu zabraknie jakiejkolwiek informacji lub podpisu, ten może zostać uznany za nieważny. 

Funkcje weksla - co warto wiedzieć?

Osoby, które mogą zostać dłużnikiem wekslowym, powinny wiedzieć, że jego najistotniejszą cechą jest bezwarunkowość. Co to oznacza? Otóż po podpisaniu weksla dłużnik zobowiązuje się do spłaty pełnej sumy na rzecz wierzyciela, czyli remitenta.

Weksle w dzisiejszych czasach pełnią dwie kluczowe funkcje:

 • Gwarancyjną - tutaj chodzi o dodatkowe zabezpieczenie spłaty należności, np. w przypadku ubiegania się o kredyt lub pożyczkę.
 • Obiegową - weksel da się po prostu puścić w obieg, czyli przenieść na nabywcę weksla wszystkie prawa i obowiązki. Dzięki temu weksel staje się papierem wartościowym w obiegu.

Kto może zostać dłużnikiem wekslowym?

Osoby podpisujące się pod wekslem stają się automatycznie dłużnikiem. Warto jednak wiedzieć, kim jest dłużnik wekslowy i kto dokładnie może nim zostać. Wyróżniamy kilka rodzajów dłużników pozostających odpowiedzialnymi za podpisane dokumenty zgodnie z prawem wekslowym, a mianowicie:

Wystawca weksla

To osoba, która podpisała się na dokumencie i wpisała słowo "zapłacę". Własnoręczny podpis na deklaracji wekslowej powoduje, że konkretna osoba będzie zobowiązania do uregulowania zadłużenia, czyli całej sumy wekslowej w określonym terminie wpisanym bezpośrednio na dokumencie.

Akceptant weksla

W tym przypadku dłużnikiem wekslowym staje się osoba, która jest w posiadaniu weksla trasowanego i skieruje w stronę trasata żądanie wykupienia weksla w określonym czasie i miejscu. Po zaakceptowaniu żądania trasat pozostaje akceptantem i jest zobowiązany do uregulowania zadłużenia w ustalonym terminie.

Indosant weksla

Jest to osoba, która zajmuje się tzw. puszczeniem weksla w obieg. Przekazuje w ten sposób prawa wynikające z dokumentu innej osobie, a w momencie indosu sam indosant staje się dłużnikiem wekslowym. To oznacza, że na tym stanowisku ponosimy odpowiedzialność społeczną na  tym samym stopniu jak pozostali dłużnicy.

Poręczyciel weksla

Forma poręczenia wekslowego jest najpopularniejsza, jeśli chodzi o polski rynek finansowym. To jedna z wielu form zabezpieczenia zobowiązania dla wierzyciela, która stanowi gwarancję spłaty zaciągniętego kredytu albo pożyczki. Poręczyciel weksla podpisuje się na takim samym dokumencie co dłużnik, wskazując jednocześnie, że jest w stanie przejąć odpowiedzialność za spłatę zobowiązania. W tym przypadku dłużnikiem wekslowym pozostaje się nawet wtedy, kiedy okazałoby się, że podpis wystawcy weksla byłby sfałszowany.

Prawa i obowiązki dłużnika wekslowego

Podstawowym obowiązkiem wierzyciela, czyli dłużnika wekslowego jest uregulowanie zobowiązania wekslowego. Należy pamiętać o spłacie zadłużenia w jasno ustalonych terminach wynikających z podpisanych dokumentów. W przeciwnym razie inni dłużnicy wekslowi mogą dochodzić swoich roszczeń.

Dodatkowo zgodnie z Art. 48 Prawa wekslowego wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika wekslowego:

 • sumy wekslowej wraz z odsetkami, które jeszcze nie zostały uregulowane,
 • odsetek za opóźnienia w spłacie w przypadku weksli wystawionych w Polsce,
 • prowizji komisowej od pełnej sumy weksla,
 • pokrycia kosztów wysłania zawiadomień.

Jeśli chodzi o prawa dłużnika wekslowego - osoba pozostająca w takiej formie prawnej może liczyć na przedawnienie roszczenia. Co to oznacza? W praktyce po trzech latach licząc od dnia płatności weksla wobec akceptanta, natomiast tylko 1 rok wobec indostanta i wystawcy.

Weksel własny vs trasowany - poznaj różnice

Przepisy prawa wekslowego w Polsce wyróżniają dwie formy zabezpieczenia w tej formie. Pierwsza to weksel własny, który wypełnia wystawca weksla i zobowiązuje się do zapłaty remitentowi określonej kwoty w danym czasie. Takie rozwiązanie można porównać z fakturą z odroczonym terminem płatności.

Druga forma zabezpieczenia, czyli weksel trasowany dotyczy sytuacji, w której wystawca weksla kieruje polecenie zapłaty do trasata. Tutaj konieczne jest ustalenie, że osoba będąca trasatem zapłaci remitentowi sumę wekslową w ustalonym czasie i miejscu.

Na ten moment weksel własny i trasowany jest coraz rzadziej stosowany w praktyce, szczególnie w branży finansowej. Szerokie zastosowanie znajduje jednak weksel in blanco, który sprawdza się w przypadku podpisywania umów na sprzedaż ratalną produktów lub usług, umów leasingowych, umów kredytowych, a nawet pożyczek pozabankowych.

Deklaracja dłużnika wekslowego - jakich zobowiązań dotyczy?

Dług wekslowy jest ściśle związany z deklaracją wekslową, która stanowi pisemne lub ustne porozumienie pomiędzy wystawcą a wierzycielem. To właśnie w ten sposób można określić dokładne warunki spłaty zadłużenia wekslowego, np. terminy płatności, wysokość sumy wekslowej oraz sposoby wezwania dłużnika do zapłaty.

Deklarację wekslową trzeba podpisać w przypadku takich zobowiązań, jak:

 • kredyt bankowy,
 • pożyczka pozabankowa,
 • umowa dostawy towaru,
 • poręczenie kredytu.

Oczywiście taka forma zabezpieczenia nie zawsze jest wymagana. Instytucje finansowe i podmioty gospodarcze same decydują o wykorzystaniu weksla, natomiast sama deklaracja nie stanowi warunku ważności, np. dla wystawionego weksla in blanco. 

Egzekucja dłużnika wekslowego - co warto wiedzieć na ten temat?

Art. 448 Kodeksu prawa cywilnego mówi jasno, że wierzyciel nie musi rozpoczynać standardowej procedury sądowej, aby otrzymać nakaz zapłaty z weksla. Tutaj wystarczy przygotować stosowny pozew o wszczęcie postępowania nakazowego.

Dzięki temu można przyśpieszyć procedury związane z postępowaniem egzekucyjnym długu. Co ciekawe, wierzyciel nie musi nawet wskazywać powodów, dla których został wystawiony niezapłacony weksel. Ten musi zostać uregulowany w terminie, a w przeciwnym razie sprawa zawsze może mieć swój finał w sądzie.

Czy pozostawanie dłużnikiem wekslowym jest bezpieczne?

Niestety każde zobowiązanie ciążące na budżecie gospodarstwa domowego jest problematyczne. To oznacza, że nawet jako dłużnik wekslowy nie można czuć się w 100% bezpiecznie. Dodatkowo nie jest to korzystna pozycja, która pozwala na prowadzenie negocjacji z bankami w kwestii udzielenia kredytu. Sporym problemem są weksle in blanco, które zostały podpisane przez daną osobę. Te mogą mocno obciążać zdolność kredytową.

Jeśli chcesz mieć pewność, że pozostawanie dłużnikiem wekslowym nie będzie rzutować na Twoją przyszłość i możliwość korzystania z produktów bankowych i pozabankowych, koniecznie skontaktuj się z Finaum.

Kiedy weksel in blanco jest nieważny?

Nieważność takiego weksla można stwierdzić tylko wtedy, kiedy dane podane w dokumencie są niezgodne ze złożoną deklaracją wekslową. O nieważności weksla świadczy także sfałszowanie danych oraz zrzeczenie się roszczeń przez wierzyciela lub zawarcie ugody.

Czy weksel można anulować?

Niestety nie. Takie zobowiązanie ma nietypowy charakter, co oznacza, że dłużnik bezwzględnie musi spełnić warunki wynikające z podpisanego dokumentu.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej – jak wziąć finansowanie?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to propozycja dla osób z zadłużeniem lub tych, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Dzięki tego rodzaju produktom finansowym nawet osoby z wpisem w rejestrach dłużników mogą w krótkim czasie zdobyć potrzebne pieniądze. Tego typu pożyczki dostępne są przeważnie przez internet, a to umożliwia uzyskanie potrzebnych […]

Czytaj wpis
Pożyczka z komornikiem i złym BIKiem - czym jest i kto może skorzystać?

Niekorzystna sytuacja finansowa może dotknąć każdego, a jedna nieprzemyślana decyzja pociągnie za sobą lawinę problemów. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, to najpewniej musisz stawiać czoła nie tylko konieczności spłaty zadłużenia, ale także innym pilnym wydatkom. Co robić? W takich sytuacjach pożyczki z komornikiem i złym BIKiem mogą być ratunkiem, dla tych osób, które w […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej: Gdzie szukać? Jakie warunki?

Trudna sytuacja życiowa i niska zdolność kredytowa to słaba perspektywa pozyskania kapitału od banku. Tradycyjne instytucje finansowe są zobligowane do dokładnej analizy swoich klientów. W związku z tym często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które mają negatywną historię kredytową. Czy to oznacza definitywny brak szans na zewnętrzne finansowanie? Otóż nie.   Istnieją firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla bezrobotnych – jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont, wakacje, wymianę sprzętów RTV i AGD to w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Co więcej, możesz wziąć raty 0% i nie zapłacisz ani złotówki kosztów. Jednak nie każdy znajduje się w tak komfortowej pozycji. Osoby bezrobotne często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania, gdyż dla banków są niewygodnymi klientami. […]

Czytaj wpis
Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych: Sprawdź, jak działają pożyczki długoterminowe online

Niektórzy mówią, że lepiej jest mieć długi niż krótki. Ważny jest także ruch oceanu. Ty też nie pomyślałeś o katamaranie, prawda? Dlatego lepiej zajmijmy się finansami. W artykule przybliżymy, czym są pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, kto ich udziela, a także ile i na jak długo można pożyczyć pieniądze. Umówmy się, że sama nazwa pożyczki wskazuje, […]

Czytaj wpis
15 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej

Drobna pożyczka czy milionowa transakcja na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona sytuacją kredytobiorcy w momencie składania wniosku. Na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku o finansowanie. Co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową i uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości? W artykule przyjrzymy się sposobom […]

Czytaj wpis
Pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź, kredyt na urlop i wczasy last minute!

Wakacje od dziecka kojarzą się z wolnością, beztroską i przyjemnościami. Wraz z wiekiem nadal ważne są trzy elementy, ale masz dużo więcej możliwości. Zamiast kopać piłkę na trzepaku lub rozdawać head shoty w Counter-Strike’a możesz odwiedzić polskie góry, morze, puszczę lub Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Poza tym czeka na Ciebie cały świat i masa ciekawych […]

Czytaj wpis
Konsolidacja chwilówek: Kredyt na spłatę chwilówek to zdrowsze finanse osobiste?

Chwila za chwilą płynie, a chwilówka za chwilówką mogą ten euforyczny i poetycki stan brutalnie przerwać. W momencie, gdy jeden dług spłacasz kolejnym, zaczynasz wpadać w spiralę pogłębiających się długów. Prowadzi to do destabilizacji budżetu domowego i prowadzi do rosnących kosztów i poważniejszych problemów. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli czujesz, że zapada Ci się […]

Czytaj wpis
Kredyt na ślub i wesele – czy warto?

Dla wielu osób wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to niezapomniana chwila, którą chcesz uczcić w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Rosnące oczekiwania społeczne i presji medialnej sprawiają, że wiele par decyduje się wziąć kredyt na ślub i wesele. Czy warto pożyczyć pieniądze, aby stworzyć „ten” wymarzony scenariusz? Zdania są podzielone, ale nie […]

Czytaj wpis
6 błędów przy ubieganiu się o kredyt – na co uważać?

W momencie, gdy wnioskujesz o kredyt, liczysz na zgodę banku lub firmy pożyczkowej. Jednocześnie liczysz, że decyzją, którą podjąłeś, jest rozsądna i korzystna finansowo. Droga do upragnionego celu bywa pełna pułapek i błędów, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, czy masz […]

Czytaj wpis
Pożyczka pozabankowa online – co to jest? Jakie są jej rodzaje popularnych chwilówek?

Pożyczki pozabankowe to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularny sposób pożyczania pieniędzy wśród Polaków. To wyjątkowo atrakcyjne produkty finansowe na niewielkie wydatki, z błyskawicznym procesem wnioskowania i z formalnościami, które załatwisz online. Pojawienie się pożyczek pozabankowych otworzyło drzwi dla dużego grona klientów. Wśród nich znalazły się także te osoby, które zostały odrzucone przez banki. Proces […]

Czytaj wpis
Konto osobiste – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym narzędziem finansowym, z którego Ty także korzystasz to konto osobiste. Jest to miejsce, gdzie wpływa Twoje wynagrodzenie, przechowujesz środki, a także zarządzasz swoimi wydatkami. Do rachunku podpięty może być popularny debet, a także na niego przelewane są pieniądze z kredytów. Co jeszcze warto wiedzieć o koncie osobistym? W artykule przyjrzymy się rachunkom bieżącym. Podpowiemy, […]

Czytaj wpis
1 2 3 11

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL