Kim jest żyrant kredytu i jaka jest rola poręczyciela?

Podsumowanie artykułu

Poręczenie kredytu to jedna z popularnych form pomocy, na którą mogą zdecydować się osoby posiadające pewne problemy ze zdolnością kredytową. Zaciągając nowe zobowiązanie w banku, warto wiedzieć, że jako kredytobiorca będziesz zobowiązany do wykazania odpowiednio wysokich dochodów. W przeciwnym razie niezbędny może okazać się żyrant pożyczki lub kredytu, który poprawi Twoje możliwości finansowe i umożliwi Ci zaciągnięcie nowego zobowiązania w preferowanej kwocie. Poręczyciel to osoba, która zgadza się na wzięcie odpowiedzialności za kredyt lub pożyczkę w razie braku spłaty długu przez głównego kredyto- lub pożyczkobiorcę.

Żyrant to inaczej osoba, która zgadza się spłacać dług za głównego kredytobiorcę, kiedy ten nie będzie w stanie terminowo uregulować swojego zadłużenia. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe mogą ubiegać się w odniesieniu do żyranta o spłatę długu, który powstał w wyniku podpisania umowy, a główny kredytobiorca nie zobowiązuje się uregulowania zadłużenia.

Chcesz dowiedzieć się, kto może zostać żyrantem, a także jakie są prawa i obowiązki poręczyciela? Zabezpieczenie zobowiązania w ten sposób to dla banków i firm pożyczkowych poświadczenie, że w razie problemów ze spłatą długu zawsze będzie alternatywne rozwiązanie na ściągnięcie kwoty zaległego zadłużenia. Dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jak i pożyczek pozabankowych. Obecnie tylko dla kredytów hipotecznych nie stosuje się żyranta - w tym przypadku możliwe jest wyłącznie dołączenie innej osoby jako współkredytobiorcę. Składając wniosek o kredyt, warto pamiętać o tym, aby od razu uwzględnić w nim możliwość podżyrowania długu. Dzięki temu zdolność kredytowa do zobowiązania znacznie wzrasta, a więc pojawia się możliwość zaciągnięcia zobowiązania na znacznie wyższą kwotę.

Kim jest żyrant i kto może zostać poręczycielem? Sprawdź!

Żyrantem może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz pozytywną historię kredytową. To bardzo ważne, gdyż banki oraz firmy pożyczkowe dokładnie weryfikują to, jakie możliwości finansowe ma główny kredytobiorca, jak i żyrant. Ogólnie rzecz biorąc, żyrantem może zostać osoba, która spełnia kilka podstawowych wymogów. Najistotniejsze jest to, aby potencjalny poręczyciel długu:

 • wykazywał odpowiednio wysoką zdolność kredytową,
 • miał pozytywną historię w BIK,
 • nie miał na swoim koncie zbyt wielu zobowiązań finansowych - najlepiej w ogóle,
 • nie mieć na koncie zajęć komorniczych,
 • wykazywać stabilne źródło pozyskiwania dochodu.

Prawa i obowiązki żyranta - co warto wiedzieć o poręczeniu kredytu?

Poręczenie kredytu powoduje, że zdolność kredytowa głównego kredytobiorcy znacznie wzrasta, a sama umowa kredytowa pozostaje praktycznie bez zmian. Warto jednak wiedzieć, że poręczenie kredytu nakłada na żyranta pewne obowiązki. Co ciekawe, podstawowym obowiązkiem żyranta jest przejęcie obowiązku za spłatę zobowiązania, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków podpisanej już umowy. Kiedy bank nie będzie w stanie ściągnąć zadłużenia bezpośrednio z głównego kredytobiorcy, zwrócić się z prośbą o uregulowanie zadłużenia przez poręczyciela. W tym przypadku obowiązuje standardowy harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki.

Umowa pożyczki z żyrantem zawiera wszelkie zapiski odnoszące się do tego, w jakim stopniu żyrant odpowiada za zadłużenia. Co ciekawe, żyrant nie musi spłacać kredytu wtedy, kiedy w umowie jasno zostały ustalone jego obowiązki oraz poziom odpowiedzialności. Jest też kilka praw poręczyciela, który stanowi pewne zabezpieczenie dla zobowiązania. Osoba występująca w umowie jako żyrant, według kodeksu cywilnego ma pełne prawo do informacji na temat sytuacji finansowej kredytobiorcy, jeszcze przed podpisaniem umowy poręczenia. Dodatkowo może poprosić o przedstawienie zapisów dotyczących wysokości raty, całkowitej kwoty zobowiązania oraz harmonogramu spłat. W kwestii podsumowania, prawa i obowiązki poręczyciela to głównie takie elementy, jak:

 • dostęp do informacji o jakichkolwiek problemów ze spłatą długu przez kredytobiorcę,
 • analiza sytuacji finansowej osoby, dla której zostanie podpisany kredyt z żyrantem,
 • konieczność spłaty zadłużenia w przypadku zaniechania tego obowiązku przez kredytobiorcę - oczywiście zgodnie z zakresem zawartym w umowie.

Umowa poręczenia kredytu lub pożyczki - jak wygląda?

Umowa poręczenia kredytu to dość prosty dokument, który może przybierać formę standardowej umowy pożyczki lub kredytu. Jeśli jednak chodzi o zapiski konieczne do zawarcia w umowie poręczenia, wyróżniamy następujące kwestie:

 • informacje o ograniczeniach poręczenia kwotowego - warto zaznaczyć, że poręczyciel może być pociągnięty do odpowiedzialności za spłatę długu tylko do określonej kwoty, o ile takowa została ustalona w umowie poręczenia,
 • ustalenie poręczenia czasowego - mowa tu o tym, jak długo żyrant będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia za kredytobiorcę,
 • informacje o odsetkach w ramach kredytu lub pożyczki, a także tych za brak terminowej spłaty długu,
 • kolejność zabezpieczeń, czyli sposób ściągania długu przez wierzyciela - najczęściej w pierwszej kolejności bank lub firma pożyczkowa próbuje pociągnąć do odpowiedzialności głównego kredytobiorcę, a dopiero wtedy, kiedy działania egzekucyjne nie przynoszą efektów, obowiązek spłaty długu przechodzi na poręczyciela.

Dlaczego warto wziąć kredyt z poręczycielem?

Jest wiele powodów, dla jakich warto zdecydować się na przystąpienie do umowy kredytu wraz z poręczycielem. Dzięki temu możesz przede wszystkim realnie zwiększyć swoje szanse na pozyskanie finansowania w odpowiednio wysokiej kwocie. Jeśli nie masz wystarczająco wysokiej zdolności kredytowej, koniecznie zdecyduj się na wykorzystanie zdolności kredytowej żyranta. Warto jednak zaznaczyć, że istotne są także rejestry dłużników - potencjalny poręczyciel, jak i główny kredytobiorca nie powinni mieć negatywnych wpisów w BIK, gdyż to mogłoby skutkować odmowną decyzją o przyznaniu finansowania przez bank lub firmę pożyczkową.

Podsumowując: żyrowanie kredytu to doskonały sposób, aby realnie zwiększyć swoje szanse na pozyskanie kredytu w odpowiednio wysokiej kwocie. Warto też zaznaczyć, że osoba w roli żyranta nieco obniża swoje możliwości finansowe, dlatego, jeśli w przyszłości będzie chciała zaciągnąć kredyt na własne konto, może okazać się, że zdolność finansowa nie będzie już wystarczająca. Co ciekawe, poręczyciel ma możliwość wycofania się z kredytu w każdej chwili, o ile nie doszło do żadnych opóźnień w spłacie zadłużenia, a także bank zgodzi się na taką operację. W ten sposób można odzyskać swoją pełną zdolność kredytową.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL