Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Podsumowanie artykułu

W trakcie zaciągania kredytów bankowych jednym z najważniejszych dokumentów, które otrzymasz wraz z umową kredytową, jest harmonogram spłaty kredytu. To informacja o tym, w jaki sposób będziesz spłacać swoje zobowiązanie finansowe wraz ze wskazaniem na wysokość miesięcznych rat oraz z podziałem raty na część odsetkową i kapitałową. Harmonogram spłaty kredytu przygotowany przez bank to dokument, który ułatwia kredytobiorcom zaplanowanie domowego budżetu tak, aby bez problemu spłacać zaciągnięte zobowiązanie i nie narażać się na karne odsetki za opóźnienia w płatnościach.

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla leasingów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja z 2011 roku o kredycie konsumenckim umowa kredytowa powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące kwot, zasad i terminów spłaty zobowiązania. To oznacza, że harmonogram spłat zadłużenia jest istotnym elementem, którego nie może zabraknąć jako załącznika do umowy kredytowej

Ten dokument jest wydawany najczęściej podczas podpisywania umowy kredytowej, czyli jako informacja dla klienta na temat tego, kiedy będzie zobowiązany uregulować pierwszą ratę za zaciągnięty kredyt lub pożyczkę. Harmonogram spłaty kredytu jest najczęściej przedstawiany w formie tabeli i zawiera kluczowe informacje dotyczące poziomu zadłużenia oraz terminów spłaty. Sam dokument otrzymasz od pożyczko- lub kredytodawcy w formie papierowej lub elektronicznej - wybór należy do Ciebie

Jak wygląda harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty rat dla kredytu lub pożyczki to prosty dokument, który bez problemu odczytasz bez pomocy eksperta z zakresu finansów. To zbiór informacji o tym, jaki jest poziom zadłużenia kredyto- lub pożyczkobiorcy, liczbie pozostałych rat i wielu innych danych związanych z podpisaną umową kredytową. W tym dokumencie znajdziesz takie informacje, jak:

 • data uruchomienia kredytu,
 • numer umowy kredytowej,
 • kwota przyznanego zobowiązania finansowego,
 • okres spłaty kredytu,
 • rodzaj zobowiązania,
 • aktualna wartość oprocentowania,
 • okres karencji w spłacie (o ile istnieje taka możliwość),
 • terminy spłaty każdej z rat zobowiązania,
 • wyszczególnione informacje o części odsetkowej i kapitałowej raty,
 • wysokość odsetek należnych do spłaty przy zachowaniu terminów wynikających z harmonogramu,
 • numer konta bankowego, na który trzeba dokonywać spłaty raty.

To podstawowe informacje, jakie znajdziesz w harmonogramie spłaty swojego kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania. Zawsze po podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki dokładnie przeanalizuj ten dokument. W przeciwnym razie pojawia się ryzyko, że zapomnisz o terminowej spłacie długu lub nie zabezpieczysz środków w odpowiedniej kwocie, aby mieć je na uregulowanie zadłużenia w danym miesiącu.

Co ma wpływ na harmonogram spłaty rat?

Ważne! Harmonogram spłaty kredytu podczas trwania umowy kredytowej może ulegać zmianom. Co to oznacza? Otóż zależnie od rodzaju podpisanej umowy kredytowej wahaniom może ulegać stawka oprocentowania bazowego kredytu, a to skutkuje przeliczeniem odsetek i wydaniem nowego harmonogramu spłaty. Podobna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy zdecydujesz się na nadpłatę kredytu hipotecznego ze skróceniem okresu kredytowania. Wtedy bank musi przeliczyć na nowo harmonogram spłaty rat i wysłać go do klienta.

Kilka sytuacji, w których instytucja finansowa może przygotować nowy harmonogram spłaty kredytu to:

 • Zmiana wysokości oprocentowania kredytu - to możliwe, jeśli złożyłeś wniosek kredytowy na zobowiązanie ze zmienną stopą procentową. Wtedy wraz z przeliczeniem stawki WIBOR zmieni się wysokość miesięcznej raty, a tym samym bank będzie zobowiązany do zmiany harmonogramu spłaty kredytu i przekazania go do klienta.
 • Nadpłata kredytu - w sytuacji, kiedy zdecydujesz się na nadpłatę kapitału i zmianę okresu kredytowania lub zmniejszenie wysokości raty, bank musi przygotować nowy harmonogram spłaty kredytu. W wyniku takiego działania zmieniają się parametry kredytu, a więc konieczny jest nowy harmonogram, który wskaże, w jakiej wysokości ratę będziesz spłacać po zrealizowaniu nadpłaty.
 • Zmiana warunków umowy - to kolejny czynnik, który powoduje, że zmienia się też harmonogram kredytu. Możesz udać się do banku, aby wynegocjować nowe warunki spłaty, np. w trudnej sytuacji finansowej. Niekiedy zdarza się, że instytucja godzi się na zmniejszenie prowizji lub oprocentowania, a wtedy plan spłaty kredytu również ulega ponownemu przeliczeniu.
 • Wakacje kredytowe lub karencja w spłacie - kredytobiorcy mogą zdecydować się na zawieszenie płatności rat nawet na kilka miesięcy w ciągu roku, zależnie od oferty banku. Wtedy przesuwa się termin płatności, a więc wydłuża się też okres finansowania. Nowy harmonogram spłaty zadłużenia powinien uwzględniać taką sytuację, a bank jest zobowiązany do tego, by przygotować nowy dokument ze wskazaniem wysokości rat i terminów płatności.

Warto też dodać, że nowy harmonogram spłat kredytu hipotecznego, gotówkowego lub jakiegokolwiek innego zobowiązania możesz uzyskać na własny wniosek. Wystarczy, że wydasz dyspozycję w placówce banku, na infolinii lub w serwisie transakcyjnym, a instytucja wyda Ci plan spłaty zobowiązania w wybranej formie - papierowej lub elektronicznej.

Harmonogram spłaty kredytu a rodzaje rat zobowiązania

Już wiesz, że harmonogram spłaty kredytu może ulec zmianie. Czy jednak zdajesz sobie sprawę z tego, jakie są różnice w harmonogramie pomiędzy ratami równymi a malejącymi dla wybranego zobowiązania? Otóż raty równe to najczęściej wybierana forma spłaty kredytów i pożyczek. W tym przypadku utrzymujesz cały czas jedną wysokość miesięcznego obciążenia finansowego, a w trakcie spłaty zmieniają się proporcje pomiędzy częścią kapitałową a odsetkową zobowiązania. Początkowo na ratę składają się głównie odsetki, natomiast wraz z upływającym czasem trwania umowy proporcja zmienia się i spłacasz coraz więcej kapitału.

Harmonogram spłaty kredytu jest dokumentem, który wygląda nieco inaczej w przypadku rat malejących. Choć tutaj też mówimy o części odsetkowej i kapitałowej raty, to jednak wartość części kapitałowej jest stała. To skutkuje nieco wyższymi kosztami finansowania, ale jednocześnie pozwala znacznie szybciej spłacić zobowiązanie wobec banku lub firmy pożyczkowej.

Jak wygląda przykładowy harmonogram spłaty kredytu?

Przykładowy wzór harmonogramu spłaty kredytu gotówkowego dotyczy przede wszystkim oznaczenia numeru raty, kwoty odsetek, kwoty kapitału oraz wysokości miesięcznego zobowiązania w całości. Poniżej przedstawiamy wygląd harmonogramu spłaty, który jest powszechnie stosowany przez instytucje finansowe w Polsce.

Numer ratyKwota odsetekKwota kapitałuWysokość raty
1400 złotych600 złotych1000 złotych
2350 złotych650 złotych1000 złotych
3300 złotych700 złotych1000 złotych
4250 złotych750 złotych1000 złotych

To oczywiście tylko przykładowy harmonogram spłaty kredytu, który dotyczy stałej raty zobowiązania. W tym przypadku stale zmniejsza się wysokość odsetek, a rośnie wartość spłacanego kapitału. Niemniej jednak to tylko przykład. W praktyce różnice w skali miesiąca są znacznie mniejsze.

Gdzie można sprawdzić harmonogram kredytu?

Weryfikacja aktualnego harmonogramu spłaty raty kredytu lub pożyczki jest jak najbardziej możliwa. Wystarczy, że masz dostęp do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Następnie zaloguj się na swoje konto, przejdź do zakładki związanej z kredytami i pobierz aktualny harmonogram. Dokument może być zabezpieczony hasłem lub Twoim numerem PESEL - to często stosowane zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych.

Czy instytucja finansowa musi poinformować klienta o zmianie harmonogramu?

Tak. Zgodnie z warunkami umowy kredytu lub pożyczki instytucja finansowa jest zobowiązana do tego, aby poinformować klienta o ewentualnej zmianie harmonogramu oraz przekazać dokument dłużnikowi w jednej z dwóch form: elektronicznie lub papierowo.

Czy można zmienić termin płatności raty kredytu?

Każdy kredytobiorca ma pełne prawo do tego, aby złożyć w banku dyspozycję o zmianę terminu płatności zobowiązania. Takie zmiany są jednak aktywne dopiero od kolejnego miesiąca następującego po najbliższym terminie płatności. Takie działania najczęściej nie generują żadnych dodatkowych kosztów.

Czym skutkuje brak płatności rat kredytu zgodnie z harmonogramem?

Jeśli nie uregulujesz swojego zadłużenia zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu spłaty kredytu, prawdopodobnie narazisz się na naliczenie odsetek karnych, skierowanie sprawy do działu windykacji lub w skrajnych przypadkach na postępowanie sądowe i działania komornika.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Sankcja kredytu darmowego

W przypadku kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych obowiązują pewne sankcje, z których można skorzystać w określonych sytuacjach. Jeśli podmiot gospodarczy narusza jakiekolwiek prawa konsumenta, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Dokładną definicję tego zagadnienia można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Art. 45 tejże Ustawy w […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL