Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

Podsumowanie artykułu

Prawo spadkowe w Polsce reguluje wszystkie zagadnienia dotyczące dziedziczenia długów. Chodzi tu przede wszystkim o to, kto może przyjąć lub zdecydować się na odrzucenie spadku po zmarłej osobie. Spadkobierca ma prawo do tego, aby przyjąć spadek w pełni wraz z długami, jakie na nim ciążą. W takiej sytuacji osoby przyjmujące spadek są zobowiązane do tego, aby spłacić wierzycieli i przejąć pełną odpowiedzialność za długi zmarłego. To niestety spory problem, gdyż odziedziczone kredyty, pożyczki i inne nieuregulowane zobowiązania zmarłego mogą mocno rzutować na płynność finansową gospodarstwa domowego.

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych.

Na pewno zastanawiasz się, czy jako spadkobierca możesz w jakikolwiek sposób uniknąć odpowiedzialności za testament spadkodawcy, na którym ciążyły liczne długi. W wielu przypadkach długi spadkodawcy są tak wysokie, że odziedziczenie spadku wraz z nimi byłoby wręcz rujnujące dla domowego budżetu spadkobiercy. W tym artykule znajdziesz kilka przydatnych informacji i dowiesz się, kiedy spadkobierca odpowiada za długi zmarłego.

Jak działa prawo spadkowe w Polsce?

Prawo spadkowe w Polsce obejmuje kilka zasad związanych z tym, kiedy i na jakich zasadach można bezpiecznie przyjąć spadek po śmierci spadkodawcy. Dokładne regulacja prawa spadkowego to:

 • mechanizmy związane z ochroną spadkobierców, np. w drodze zachowku,
 • metody podziału majątku pomiędzy osoby uprawnione do skorzystania z majątku pozostawionego przez zmarłą osobę,
 • zasady przyjmowania i odrzucania spadku przez spadkobierców,
 • zasady nabywania spadku w drodze dziedziczenia ustawowego oraz w wyniku zapisów znajdujących się w testamencie,
 • kolejność dochodzenia do spadku bliskich osób zmarłego,
 • zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi wchodzące w skład spadku.

Dokładne zapoznanie się z prawem spadkowym pozwala uniknąć problemów związanych z przyjęciem pełnej wysokości odziedziczonego majątku. Aby objaśnić zasadę działania prawa spadkowego w Polsce oraz możliwości zrzeczenia się spadku, warto określić też, jakie regulacje prawne obejmują Prawo spadkowe. Główne dokumenty to Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

Aktualne przepisy związane z prawem spadkowym pozwalają na złożenie wniosku do sądu przez spadkobiercę, który chce przyjąć aktywa po zmarłym odnośnie do: rozłożenia długu na raty, obniżenia zachowku ze względu na problematyczną sytuację finansową gospodarstwa domowego oraz odroczenie terminu płatności zachowku.

Kto dziedziczy spadek z niespłaconymi zobowiązaniami?

W Polsce zasady dziedziczenia są naprawdę proste. Liczy się przede wszystkim kolejność, która została uregulowana przez Kodeks cywilny. Dziedziczenie testamentowe oraz ustawowe różni się przede wszystkim tym, kto przyjmuje spadek wprost po śmierci spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego kolejność przejmowani majątku zmarłego wygląda następująco:

 • małżonkowie i dzieci zmarłego,
 • wnuki,
 • rodzice,
 • rodzeństwo spadkodawcy,
 • zstępni spadkodawcy, czyli dzieci i wnuki rodzeństwa,
 • dziadkowie oraz zstępni dziadków spadkodawcy.

Co ciekawe, jeśli wszyscy członkowie rodziny zrzekną się przyjęcia spadku wraz z długami osoby zmarłej, majątek zostanie przekazany na własność urzędu gminy lub miasta, zależnie od miejsca zamieszkania zmarłego. W przypadku braku możliwości określenia miejsca zamieszkania majątek przejmuje w 100% Skarb Państwa.

Śmierć dłużnika a dziedziczenie długów - co warto wiedzieć?

Spadkobiercy mają pewne prawa i obowiązki, które warto znać, szczególnie jeśli nie chcemy narazić się na dziedziczenie długów. Po śmierci bliskiej osoby jest kilka możliwości zarządzania spadkiem wraz z zadłużeniami spadkodawcy.

 1. Przyjęcie spadku w pełnej wartości - tutaj spadkobierca przyjmuje cały majątek po zmarłym w ramach umowy notarialnej lub świadczenia przed sądem. Po złożeniu wniosku o przyjęcie całego spadku nowy właściciel przejmuje nie tylko majątek, ale także zaległości finansowe zmarłego. W praktyce oznacza to, że konieczne będzie spłacenie wierzycieli, których potrzeby nie zostały zaspokojone przez zmarłego.
 2. Odrzucenie spadku w całości - prawa i obowiązki majątkowe pozwalają spadkobiercom odrzucić spadek w całości. To oznacza, że dana osoba nie otrzyma po zmarłym żadnych dobrodziejstw materialnych, ale jednocześnie będzie w 100% bezpieczna i nie odziedziczy długów wobec wierzycieli. Warto dodać, że spadkobiercy mają 6 miesięcy na ewentualne odrzucenie majątku. Konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia, aby zrzec się wszystkich aktywów i długów pozostawionych przez zmarłego.
 3. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - aby nieco ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe, warto wybrać tę formę dziedziczenia. Spadek z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca będzie odpowiedzialny za długi zmarłego tylko do równowartości przyjętego majątku. Jeśli spadkobierca dziedziczy aktywa o wartości 100 000 złotych, długi również zostaną odziedziczone w kwocie 100 000 złotych, nawet jeśli w rzeczywistości byłyby wyższe. To dobre rozwiązanie, aby nie przejąć problematycznych długów po zmarłej osobie, ale z jednoczesną możliwością, np. przejęcia nieruchomości.

To trzy możliwe sposoby na przyjęcie majątku po zmarłej osobie bez ryzyka konieczności spłacania długów wobec wierzycieli. W przypadku odrzucenia spadku warto też wiedzieć, że ten niestety nie będzie automatycznie odrzucony przez nasze małoletnie dzieci. Niestety długi przechodzą z pokolenia na pokolenie, a można temu zapobiec tylko poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub ubiegania się o sądowne rozpatrzenie sprawy - w przypadku niepełnoletnich dzieci.

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Wbrew pozorom uniknięcie odpowiedzialności za długi zmarłego wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, w którym zrzekamy się spadku w całości lub alternatywnie z dobrodziejstwem inwentarza - wtedy przyjmujemy długi, ale tylko do równowartości objętego spadku po zmarłym.

Takie oświadczenie należy złożyć przed notariuszem lub sądem, zależnie od sposobu rozpatrywania sprawy spadkowej. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie długów wraz z majątkiem powoduje, że obejmują go kolejni członkowie rodziny.

Alternatywne rozwiązanie to brak złożenia oświadczenia, aczkolwiek wtedy automatycznie dziedziczymy majątek z dobrodziejstwem inwentarza. To dość korzystne rozwiązanie, szczególnie jeśli spadkobierca chce zachować otrzymany majątek i jest w stanie spłacić wierzycieli.

Pamiętaj! Jeśli już zdecydujesz się na przyjęcie spadku z zadłużeniami zmarłego, koniecznie poszukaj wcześniej ofert na pożyczkę gotówkową. To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz pozyskać dodatkowe środki na spłatę wierzycieli. Alternatywnie możesz wybrać kredyt pod zastaw mieszkania lub domu, jeśli przyjętym majątkiem jest nieruchomość.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - na czym polega?

W praktyce przyjęcie długu z dobrodziejstwem inwentarza obejmuje długi zmarłego tylko do wysokości przyjętego majątku. Takie rozwiązanie jest pewnym ograniczeniem odpowiedzialności za długi, dzięki czemu wartość odziedziczonego majątku jest wyznacznikiem tego, w jakim stopniu spadkobierca odpowiada za długi zmarłego.

Tutaj również obowiązuje termin 6 miesięcy od czasu pojawienia się informacji o wystąpieniu majątku do przejęcia. Warto mieć na uwadze, że przyjęcie spadku w ten sposób wymaga też sporządzenia inwentarza spadkowego. To dokument, który zawiera informacje o rodzaju i wartości przyjętych ruchomości i nieruchomości po zmarłym. Można go przygotować samodzielnie za pomocą wykazu inwentarza lub poprosić o pomoc komornika. Spadkobierca, składając wykaz do sądu lub biura notariusza, musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty z taksę notarialną.

Przygotowanie spisu inwentarza jest niezbędne, aby odziedziczyć długi spadkowe do wysokości objętego majątku. Dzięki temu można dokładnie oszacować wartość spadku. Dodatkowo konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia komornika za każdą rozpoczętą godzinę jego pracy - oczywiście z uwzględnieniem 23% podatku VAT.

Dziedziczenie długu alimentacyjnego - co to takiego?

Jeśli chodzi o długi alimentacyjne w Polsce, niestety Rejestr Dłużników wskazuje, że te są na naprawdę wysokim poziomie. W przypadku śmierci rodzica dzieci nie dziedziczą zobowiązania alimentacyjnego. Prawo w naszym kraju mówi jasno, że nie ma obowiązku alimentacyjnego, który mógłby zostać dziedziczony. Mówi o tym przede wszystkim Kodeks cywilny, który wskazuje, że alimenty są zobowiązaniem osobistym, a nie majątkowym, które podlegają pod przepisy związane z dziedziczeniem.

Niestety obowiązuje też pewna zasada, która obejmuje wszystkich spadkobierców. Jeśli zmarła osoba miała zadłużenia alimentacyjne, wtedy spadkobierca jest zobowiązany do ich uregulowania, natomiast nie przejmie obowiązku wypłacania kolejnych świadczeń na rzecz danej osoby, np. dziecka zmarłego.

Prawo spadkowe a dziedziczenie długów przez małoletnich

Dziedziczenie długu przez osobę małoletnią jest dość proste. Osoby przed ukończeniem 18. roku życia mogą dziedziczyć dług, ale tylko z dobrodziejstwem inwentarza. Istnieje też opcja odrzucenia spadku, ale wtedy potrzebne jest złożenie stosownego oświadczenia, np. przez opiekuna lub rodzica.

Takie pismo trafia do Sądu Rodzinnego, gdzie rozpatrywana jest sprawa i podejmowana decyzja, czy małoletnia osoba będzie w stanie zarządzać spadkiem. W takim wniosku musi znaleźć się m.in. odpis zgody sądu na zarządzanie majątkiem dziecka, akt urodzenia dziecka oraz odpis aktu zgonu spadkodawcy.

Czy warto przyjąć spadek z długami? Podsumowanie

Przyjęcie spadku z długami ma sens tylko wtedy, kiedy chcemy za wszelką cenę przyjąć majątek po bliskiej osobie, np. nieruchomość lub ruchomość. Warto jednak dokładnie przeanalizować opłacalność podjęcia decyzji o przyjęciu spadku po zmarłym. W przeciwnym razie można popaść w spore długi, a nawet w pętlę kredytową, z której naprawdę trudno wyjść własnymi siłami.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
Sankcja kredytu darmowego

W przypadku kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych obowiązują pewne sankcje, z których można skorzystać w określonych sytuacjach. Jeśli podmiot gospodarczy narusza jakiekolwiek prawa konsumenta, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Dokładną definicję tego zagadnienia można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Art. 45 tejże Ustawy w […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL