Odsetki od zaległości podatkowych

Podsumowanie artykułu

Za zaległości podatkowe uznawane są zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, które nie zostały opłacone przed upływem terminu wymagalności. W takiej sytuacji organ podatkowy może wezwać przedsiębiorcę lub osobę fizyczną do uregulowania zadłużenia, naliczając jednocześnie odsetki za zwłokę od zaległości. Wysokość odsetek naliczanych za opóźnienia w płatności podatku może być znaczna, szczególnie jeśli okres spóźnienia jest wyjątkowo długi. W razie jakichkolwiek problemów finansowych z racji odsetek od zaległości podatkowych, warto skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie kredytu lub pożyczki.

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. Co ciekawe, odsetki za zwłokę nie są naliczane, jeśli ich wartość nie przekroczyła kwoty 8,70 złotych.

Aktualne przepisy podatkowe wskazują na dwa rodzaje odsetek, które odnoszą się do kwestii podatkowych, a mianowicie:

  • Odsetki ustawowe - są regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego i stosuje się je do umów gospodarczych oraz pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W tym przypadku odsetki wynoszą 5,6% rocznie.
  • Odsetki podatkowe - naliczane przez organy skarbowe w kraju i dotyczą nieuregulowanych w terminie zobowiązań podatkowych. Przepisy dotyczące stawki tego podatku oraz kar są regulowane przez tzw. Ordynację podatkową, natomiast same odsetki w ujęciu rocznym wynoszą 8%.

Jeśli wiesz, że nie zapłaciłeś należnego podatku w terminie, czym prędzej oblicz, ile wynosi Twoja zaległość podatkowa na podstawie kwoty zaległości urzędu wraz z dodaniem odsetek karnych zgodnie ze stawką oprocentowania ustaloną przez przepisy skarbowe. Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku nie nalicza się dodatkowych opłat, jeśli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego przepisami prawa.

Brak zeznania podatkowego i płatności podatku w terminie - jakie są konsekwencje?

Zgodnie z aktualnymi przepisami okres przedawnienia wynosi nawet do 20 lat. Co więcej, zależnie od wysokości powstałego zadłużenia oraz odsetek niedopełnienie obowiązku wobec organów podatkowych w kraju może zostać potraktowane jako:

  • Przestępstwo skarbowe - za taką kwalifikację czynu grozi kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych lub pozbawienia wolności.
  • Wykroczenie skarbowe - w tym przypadku kary są nieco łagodniejsze i wynoszą maksymalnie dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia w kraju.

Warto też dodać, że brak terminowo złożonego zeznania podatkowego wraz z brakiem opłaty należnego podatku może zostać uznane za przestępstwo skarbowe po czasie: 5 lat z zagrożeniem nałożenia kary grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat oraz 10 lat wyłącznie z pozbawieniem wolności.

Płatności za odsetki od zaległości podatkowych - jak je uregulować?

Nie jesteś w stanie uregulować należnego podatku lub odsetek, które zostały naliczone z wyniku wystąpienia zwłoki od zaległości podatkowej? Masz kilka rozwiązań, które możesz wykorzystać, aby wyjść na prostą i pozbyć się problemów finansowych. 

  1. Złóż wniosek do Urzędu Skarbowego o rozłożenie należnych płatności na raty. Organ podatkowy nie ma obowiązku zgodzić się na takie rozwiązanie, ale zawsze warto spróbować. Każdy wniosek jest weryfikowany indywidualnie, dlatego w razie kłopotów finansowych lepiej podjąć ryzyko i poprosić US o przychylne rozpatrzenie sprawy. Co ciekawe, należności podatkowe, które można rozłożyć na raty to: obowiązkowy podatek, zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki od nieuregulowanych zaliczek na podatek.
  2. Pożyczka gotówkowa - możesz zaciągnąć dodatkowe pieniądze w banku lub firmie pożyczkowej, a następnie przeznaczyć je na spłatę swojego zobowiązania wobec organu podatkowego. Stawka odsetek za zwłokę może być pokaźna, dlatego, jeśli wiesz, że nie poradzisz sobie z uregulowaniem zadłużenia, lepiej pomyśl o pożyczce.

To dwie najczęściej wybierane opcje, szczególnie jeśli kalkulator odsetek od zaległości podatkowych wskazuje na spore zobowiązanie, które będzie problematyczne do terminowego uregulowania. Jeśli szukasz rozwiązania i potrzebujesz jednocześnie dodatkowych środków, koniecznie wypełnij formularz na naszej stronie internetowej. Eksperci Finaum chętnie zajmą się kompleksowym doradztwem i wsparciem w zakresie pozyskiwania dodatkowych pieniędzy na zapłatę zaległości wobec Urzędu Skarbowego, który liczy odsetki za zwłokę już od pierwszego dnia jej wystąpienia.

Kto i jak może się ubiegać o ratalne płatności za zaległości podatkowe?

Wniosek o rozłożenie płatności podatkowych o odsetek na raty może złożyć: podatnik, płatnik (pracodawca), inkasent, spadkobierca podatnika, osoba trzecia. Praktycznie każdy, kto jest zobowiązany do uregulowania należności wobec US ma prawdo ubiegać się o płatności ratalne. Niestety organ podatkowy nie ma obowiązku zgodzić się na takie rozwiązanie. Aby zwiększyć swoje szanse na powodzenie, warto pamiętać, że przesłanką do zaakceptowania wniosku jest ważny interes podatnika, np. nadzwyczajne powody i przypadku losowe, które spowodowały opóźnienie w uregulowaniu zaległości podatkowych. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą rozłożyć na raty swoje zobowiązania podatkowe, ale tylko w ramach wsparcia, które:

  • nie stanowi pomocy publicznej - pomoc państwa nie powinna zakłócać ani grozić zakłóceniem funkcjonowania konkurencji na rynku,
  • stanowi pomoc publiczną - w takiej sytuacji państwo może wpłynąć na zakłócenie konkurencji rynkowej, ale tylko w ramach wsparcia usunięcia szkód po klęskach żywiołowych, organizację szkoleń i ochronę środowiska.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odsetek od zaległości podatkowych oraz możliwych form wsparcia ze strony rządu, koniecznie przejrzyj artykuł pod adresem www: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/291.

Czy warto wziąć kredyt lub pożyczkę na spłatę odsetek od zaległości podatkowych?

Wyróżniamy naprawdę wiele powodów, dla których warto wziąć kredyt bankowy lub pożyczkę na cele związane ze spłatą odsetek od zaległości podatkowych. Jeśli chodzi o uregulowanie długów wobec organów podatkowych - nigdy nie należy z tym zwlekać. W większości przypadków konsekwencje są naprawdę dotkliwe, co powoduje spore problemy w przyszłości.

Jeśli Urząd Skarbowy nie zgodzi się na rozłożenie zadłużenia podatkowego wraz z odsetkami na płatności ratalne, spróbuj złożyć wniosek i pozyskać środki z banku lub instytucji pozabankowej. Takie rozwiązanie należy jednak dobrze przemyśleć i wybrać jak najkorzystniejszą formę finansowania. Ważne jest to, aby podpisana umowa nie była dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu, co mogłoby skutkować wpadnięciem w spiralę zadłużenia.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
Prowizja za udzielenie kredytu

Opłata za udzielnie finansowania i obsługę bankową to nic innego, jak prowizja bankowa. Udzielenie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet kredytu konsolidacyjnego najczęściej wiąże się z ryzykiem naliczenia dodatkowych kosztów. Wysokość prowizji od kredytu jest uzależniona od całkowitej kwoty przyznanej kredytobiorcy oraz indywidualnych ustaleń banku. Zgodnie z Prawem bankowym instytucje finansowe mogą dobrowolnie ustalać wartość pobieranych […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL