Monit zadłużenia - najważniejsze informacje

Podsumowanie artykułu

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób popada w problemy finansowe. Powody to utrata pracy, choroba lub pojawienie się nagłych wydatków w gospodarstwie domowym. Banki i firmy pożyczkowe wysyłają monit zadłużenia dopiero wtedy, kiedy dłużnik zalega ze spłatą zobowiązania w wyznaczonym terminie. To forma przypomnienia, wezwania do zapłaty, które wierzyciel wysyła celem przypomnienia o konieczności uregulowania zadłużenia.

Opóźnienia w spłacie zobowiązań często powodują, że wierzyciele rozpoczynają proces windykacji, a w skrajnych przypadkach decydują się na postępowanie sądowe z udziałem urzędu komornika. To skrajne sytuacje, które dotyczą osób uchylających się od spłaty zadłużenia. Monit o zapłatę zadłużenia może otrzymać każdy, kto ma na swoim koncie jakiekolwiek zobowiązania finansowe. Dotyczy to zarówno współpracy z bankami, jak i instytucjami pozabankowymi.

Jeśli konsument spóźnia się ze spłatą zobowiązania finansowego, wierzyciel ma pełne prawo do tego, aby wysłać pierwszy monit. Co ciekawe, taka forma przypomnienia jest także stosowana przez firmy telekomunikacyjne w stosunku do klientów zalegających z opłatami za media.

Kiedy można otrzymać pierwsze wezwanie do zapłaty?

Pierwszy monit wysyłany jest w terminie od 7 do 21 dni od chwili przekroczenia przez konsumenta pierwszego terminu spłaty zobowiązania. Jeśli otrzymasz takie wezwanie, lepiej nie zwlekaj zbyt długo z uregulowaniem swojego zadłużenia. To szczególnie ważne, kiedy termin płatności długu minął już dawno temu. W przeciwnym razie narazisz się na wysyłkę kolejnych powiadomień. Brak reakcji na otrzymany monit skutkuje też skierowaniem sprawy do sądu. Z tego względu warto zareagować odpowiednio szybko i polubownie rozwiązać sprawę zaległego długu.

Czym jest monit zadłużenia?

Monit zadłużenia jest dokumentem, który przypomina o nieuregulowanej należności w ramach umowy kredytu gotówkowego, pożyczki, a nawet świadczenia usług telekomunikacyjnych. Takie przypomnienie ma najczęściej formę pisemną i jest oficjalnym  (często urzędowym) powiadomieniem wysyłanym do dłużnika.

Wierzyciel poprzez wysyłkę monitu rozpoczyna proces ubiegania się o uregulowanie zaległego zadłużenia. To pewna forma ponaglenia dłużnika w przypadku braku zaksięgowania wpłaty po upływie terminu płatności. Monit to przypomnienie, które informuje dłużnika o przekroczeniu umownego terminu spłaty i konieczności zwrotu należnych środków pieniężnych. 

Warto dodać, że to dobrowolny gest w stronę dłużnika. Monit jest ponagleniem polubownym, które dłużnik otrzymuje w razie pierwszego przekroczenia terminu płatności. Wierzyciel wysyła ów dokument, aby dać szansę na zapłatę długu wraz z należnymi odsetkami karymi za opóźnienia.

Treść monitu od wierzyciela - jak wygląda taki dokument?

W liście poleconym na adres korespondencyjny dłużnika powinien znajdować się przede wszystkim termin zapłaty długu, a także prośba o jak najszybsze uregulowanie zaległości. W monicie o zadłużeniu powinny też znaleźć się takie informacje, jak:

  • dane wierzyciela i dłużnika,
  • numer umowy pożyczki/kredytu lub innej sprawy, np. przeterminowanego terminu płatności faktury,
  • wyraźne wezwanie do uregulowania zadłużenia wraz ze wskazaniem kwoty (bez odsetek za opóźnienia w spłacie),
  • numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien dokonać płatności,
  • ostrzeżenia o ewentualnych krokach prawnych, które zostaną podjęte w celu wyegzekwowania należnej kwoty.

Pisemny monit powinien być wysłany na adres zamieszkania dłużnika za potwierdzeniem odbioru. Warto dodać, że wierzyciele nie mają obowiązku kontaktowania się z dłużnikiem, celem przypomnienia o spłacie długu. To dobra wola pożyczko- i kredytodawców, aby dać szansę uregulowanie zadłużenia po terminie, np. w trudnej sytuacji finansowej klienta.

Jakie są rodzaje monitów o zapłatę?

Wiesz już, że monit można otrzymać w przypadku braku terminowej spłaty zadłużenia. To przypomnienie, które ma na celu poinformowanie o możliwym wkroczeniu sprawy a drogę sądową oraz późniejszej egzekucji komorniczej - oczywiście w przypadku braku uregulowania zadłużenia wraz z należnymi odsetkami. Rodzaje monitów, które są często wykorzystywane przez wierzycieli to:

  • Tradycyjny monit listowny - to najpowszechniejsza forma wysyłki monitu przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Warto dodać, że taki dokument jest wysyłany za potwierdzeniem odbioru przez adresata.
  • Monit telefoniczny - wierzyciele mogą dzwonić do swoich klientów, w celu przypomnienia o zadłużeniu. Opłaty za połączenia w związku z monitem zadłużenia są naliczane niezależnie od tego, czy rozmowa zostanie przeprowadzona, czy też nie.
  • SMS - monit SMS jest krótkim powiadomieniem na telefon, które wskazuje na kwotę i mijający termin spłaty zadłużenia.
  • Powiadomienie na pocztę elektroniczną - wierzyciel może wysłać monit zadłużenia na adres e-mail klienta. Ze względu na niską skuteczność takiej formy powiadamiania instytucje raczej rezygnują z takiej formy na rzecz pisemnego monitu.
  • Wizyta osobista przedstawiciela wierzyciela - to rzadko spotykana forma informowania dłużnika o wystąpieniu przeterminowanego zadłużenia. Jeśli jednak wysyłka kolejnych monitów pocztą nie przynosi efektów, wierzyciel może zdecydować się na taką formę przekazania informacji, np. poprzez firmę windykacyjną.

W większości przypadków wierzyciele są zmuszeni do wysyłania kilku monitów o zadłużeniu. Oczywiście tylko wtedy, kiedy dłużnik nie zdecydował się uregulować zaległej kwoty po otrzymaniu pierwszego powiadomienia.

Co zrobić po otrzymaniu monitu od wierzyciela?

Kiedy otrzymasz monit o zadłużeniu, skontaktuj się z wierzycielem. Możesz to zrobić osobiście w placówce instytucji lub zadzwonić na infolinię banku albo firmy pożyczkowej. Możesz też wysłać oficjalne pismo wraz z potwierdzeniem dokonania należnej wpłaty. To najrozsądniejsze działanie tuż po otrzymaniu monitu zadłużenia. Opcjonalnie bank może zgodzić się na restrukturyzację kredytu, która pozwoli Ci na wyjście z trudnej sytuacji finansowej i uregulowanie zadłużenia na nowych zasadach.

Kiedy możemy otrzymać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest wysyłane wtedy, kiedy standardowe monity nie przynoszą żadnych efektów. Jeśli mimo ponagleń nie uregulujesz przeterminowanego zobowiązania, bank wyśle przedsądowe wezwanie do zapłaty, które jest już pismem urzędowym. Brak reakcji ze strony dłużnika skutkuje przekazaniem sprawy do sądu.

Ile kosztuje monit o zadłużeniu?

Średnie koszty wysyłki standardowego monitu o zadłużeniu w postaci listu poleconego to od 2 do 100 złotych. Warto wiedzieć, że koszt nadania takiego pisma pokrywa adresat, czyli dłużnik.

Ile powiadomień o zadłużeniu wysyła bank?

Prawo nie określa jednoznacznie liczby monitów, jakie wierzyciel może wysłać do dłużnika. Najczęściej jest to od kilku do kilkunastu ponagleń, a w razie braku reakcji sprawa kierowana jest do firm windykacyjnych, sądów i urzędu komornika.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL