Na czym polega upadłość konsumencka?

Podsumowanie artykułu

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest raczej długotrwały i najczęściej bywa ostatecznością. Kiedy sytuacja finansowa danej osoby jest już na tyle zła, że oddłużanie i konsolidacje nie przynoszą żadnego efektu, warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To procedura sądowa stworzona z myślą o osobach, które kompletnie nie radzą sobie ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych. Obecnie zasady ogłoszenia upadłości osoby fizycznej są o wiele łatwiejsze - a to dzięki nowelizacji Ustawy o prawie upadłościowym z 2020 roku.

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe lub całkowite umorzenie zadłużeń, a więc swego rodzaju nowy start z czystą kartą na tle finansowym. 

Mianem upadłości konsumenckiej nazywamy proces sądowy, którego celem jest wypracowanie dogodnego planu spłaty zadłużenia oraz uwolnienie się od ciążących zobowiązań wobec wierzycieli. Na złożenie wniosku o upadłość konsumencką może zdecydować się każdy, kto ma długi niemożliwe do spłaty. Warto jednak wiedzieć, że sądowe postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie jest jednoznaczne. Postępowanie upadłościowe wcale nie musi spowodować, że wszystkie Twoje długi będą zaniechane. W praktyce sądy umarzają tylko niektóre zobowiązania, natomiast inne nakazują spłacić w ramach sprzedaży majątku dłużnika - o ile jakiekolwiek dobra materialne są w posiadaniu dłużnika.

Czy upadłość konsumencka to dobry sposób na rozwiązanie problemów finansowych?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dość radykalne posunięcie, ale w wielu przypadkach jedyne skuteczne. Łatwość wnioskowania sprawia, że coraz więcej osób w Polsce decyzję się na takie wyjście z trudnej sytuacji, np. pętli kredytowej. W razie utraty pracy, nadmiernego zadłużenia oraz problemów z utrzymaniem płynności finansowej gospodarstwa domowego warto pomyśleć o tym, aby ogłosić bankructwo i uwolnić się od długów. Główną korzyścią wynikającą ze złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest neutralizacja zadłużeń. Najczęstsze rozwiązania to:

  • umorzenie części zadłużeń,
  • spłata wierzycieli ze sprzedaży majątku upadłego dłużnika,
  • pozostawienie części majątku w rękach dłużnika, ale z obowiązkiem terminowej płatności zobowiązania wobec wierzycieli.

Jeśli grozi Ci egzekucja komornicza i za wszelką cenę chcesz ochronić swoje wynagrodzenie za pracę przed zajęciem komorniczym, zdecyduj się ogłosić upadłość. Z dniem ogłoszenia upadłości zyskasz swego rodzaju nowy start - nie tylko dla siebie, ale i bliskich osób. W toku postępowania może przydać się wsparcie adwokata, który pomoże rzetelnie wyjaśnić sytuację przed sądem i zwiększyć szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga wykonania kilku kroków oraz uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych w kasie sądu. To podstawa, aby móc rozpocząć proces sądowego ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W pierwszej kolejności musisz zająć się przygotowaniem pisma o upadłość konsumencką. Możesz zrobić to sam lub poprosić kancelarię prawną o wsparcie w napisaniu wniosku. Dokument powinien zwierać takie informacje, jak:

  • wykaz majątku wraz z wyceną szacunkową,
  • informacje o posiadanych środkach pieniężnych w gotówce oraz na kontach bankowych,
  • dokładna lista wierzycieli wraz z wysokością długów i terminem płatności,
  • dowody, które potwierdzają, że jako dłużnik znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i nie jesteś w stanie spłacać wierzytelności.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędne są także zaświadczenia o zarobkach od pracodawców lub dokumenty potwierdzające brak dochodu. Dokładny wzór formularza do uzupełnienia znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania i służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000506.

Kto i gdzie może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą radcy prawnego. Komplet dokumentów wraz z uzupełnionym formularzem należy złożyć w biurze podawczym sądu - osobiście lub tradycyjną pocztą na adres placówki. Uwaga! Wniosek zostanie rozpatrzony tylko wtedy, kiedy wniesiesz stosowną opłatę sądową i dołączysz do wniosku potwierdzenie jej uiszczenia.

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli to dokument, który warto przygotować na etapie ubiegania się o orzeczenie upadłości konsumenckiej. Jako dłużnik masz pełne prawo do tego, aby złożyć dokumentację bez planu spłaty wierzycieli, choć to daje mniejsze szanse na pozytywne zakończenie sprawy. W ramach planu spłaty musisz ustalić, w jakich terminach oraz w jakiej kwocie chcesz uregulować aktualne zobowiązania finansowe. Takie podejście najczęściej spotyka się z aprobatą sądów, dlatego warto poświęcić nieco czasu i przygotować plan spłaty wierzycieli.

Warto dodać, że plan spłaty ściśle łączy się z upadłością konsumencką. Syndyk przygotowuje plan spłaty, który składa w sądzie upadłościowym po upływie terminy zgłoszenia wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji masy upadłości. To oznacza, że projekt planu spłaty wierzycieli nie może być złożony szybciej niż po upływie 30 dni od czasu obwieszenia w rejestrach otwarcia upadłości konsumenckiej. Jeśli nie dojdzie do wstępnego porozumienia dłużnika i wierzycieli w ramach opracowanego planu spłaty, sąd może podjąć tylko cztery decyzje: ustalić narzucony plan spłaty, umorzyć zobowiązania, warunkowo umorzyć długi bez ustalania planu spłaty oraz odmówić ustalenia planu uregulowania zadłużeń.

Procedura upadłości konsumenckiej - najważniejsze informacje

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej są różne. To oczywiście szansa na zredukowanie poziomu zadłużenia do akceptowalnego minimum oraz odzyskanie swobody finansowej. Niestety skutki postępowania mogą być odczuwalne przez wiele lat. Główne konsekwencje, z jakimi wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej to:

  • Mocne ograniczenie dostępu do pieniędzy oraz prawie 100% likwidacja majątku dłużnika. Syndyk zajmuje wynagrodzenia z konta bankowego, środki na rachunkach, gotówkę, ale także dobra materialne. Oczywiście dobra zostaną zajęte tylko do takiej kwoty, która będzie wystarczająca na poczet spłaty wierzycieli. To oznacza, że spieniężeniu ulegnie mieszkanie, auto lub motocykl, ale z wyłączeniem sprzętów niezbędnych do życia.
  • Wysokie ryzyko utraty nieruchomości mieszkalnej - po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej musisz liczyć się z tym, że zostaniesz zobowiązany do opuszczenia domu lub mieszkania i wynajęcia nowego lokum.
  • Ograniczenie sposobu zarządzania własnym majątkiem - na czas postępowania upadłościowego nie będziesz mieć możliwości zaciągnąć nowych zobowiązań bankowych. Wtedy nawet takie sprawy, jak trudne kredyty niestety będą nie do załatwienia.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie będziesz też mieć możliwości przepisać mieszkania na dzieci lub sprzedać samochodu. Warto dodać, ze zgodnie z aktualnymi przepisami osoba, która chce ogłosić bankructwo, nie musi podawać powodów niewypłacalności, a także mogła doprowadzić do nadmiernego zadłużenia z premedytacją (w takiej sytuacji zachodzi konieczność spłaty długów do 7 lat).

Pamiętaj, że ostateczna decyzja o tym, jak przebiegnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest uzależniona od decyzji sądu. Całkowite umorzenie będzie możliwe, jeśli instytucja wykaże, że dłużnik faktycznie nie posiada żadnego majątku. Jeśli szukasz sposobów, jak wyjść z długów, koniecznie weź pod uwagę upadłość konsumencką. To raczej ostateczność, ale pozwala na opanowanie sytuacji finansowej i materialnej.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
Prowizja za udzielenie kredytu

Opłata za udzielnie finansowania i obsługę bankową to nic innego, jak prowizja bankowa. Udzielenie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet kredytu konsolidacyjnego najczęściej wiąże się z ryzykiem naliczenia dodatkowych kosztów. Wysokość prowizji od kredytu jest uzależniona od całkowitej kwoty przyznanej kredytobiorcy oraz indywidualnych ustaleń banku. Zgodnie z Prawem bankowym instytucje finansowe mogą dobrowolnie ustalać wartość pobieranych […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL