Giełda długów i wierzytelności

Podsumowanie artykułu

Problemy z zadłużeniami może mieć każdy. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową. Banki i firmy pozabankowe podejmują stosowne kroki w celu odzyskania należności. To przede wszystkim windykacja telefoniczna, terenowa, a także wysyłanie ponagleń do zapłaty. Jeśli takie działania nie przynoszą skutków, sprawa może zostać skierowana do sądu, gdzie pozyskaniem środków na uregulowanie wierzytelności zajmie się urząd komornika. Jest też inny sposób, aby wierzyciele mogli odzyskać należne im pieniądze. To internetowa giełda długów.

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to rozwiązanie, które umożliwia szybkie odzyskanie należnych pieniędzy, ale w nieco niższej kwocie.

Wierzytelności na giełdzie długów mogą zostać sprzedane w niższej kwocie niż rzeczywisty dług. Po zawarciu umowy kupujący wypłaca pieniądze wierzycielowi, a następnie zajmuje się odzyskaniem środków od dłużnika, ale już w pełnej kwocie zaległego zobowiązania. Różnica pomiędzy ceną kupionej wierzytelności a rzeczywistym długiem to zysk firmy lub osoby, która zdecydowała się na taką transakcję.

Czym jest giełda długów?

Internetowa platforma do sprzedaży i kupna długów to serwis, gdzie wierzyciele mogą zamieszczać szczegółowe informacje o swoich dłużnikach wraz z ofertą sprzedaży wierzytelności. To dobre rozwiązanie dla podmiotów, które nie chcą na własną rękę egzekwować spłaty zadłużenia i mogą pozwolić sobie na odzyskanie nieco mniejszej kwoty, ale praktycznie od razu po wykupieniu wystawionego długu na sprzedaż.

Na giełdzie do sprzedaży długów pojawiają się najczęściej oferty powiązane z osobami, które dotknęła pętla kredytowa. Internetowa giełda wierzytelności udostępnia informacje o długach, które nie zostały spłacone w terminie.

Praktycznie każdy może zdecydować się na wystawienie długu na giełdzie. To serwis dostępny dla osób prywatnych, firm, a także podmiotów powiązanych z branżą finansową. Można też potraktować platformę jako rejestr dłużników. Wystarczy przeanalizować dostępne oferty sprzedaży wierzytelności. Jeśli na giełdzie długów widnieją wpisy dotyczące, np. podmiotu gospodarczego, z którym chcemy nawiązać współpracę - warto zastanowić się wtedy nad podpisaniem umowy.

Internetowa giełda wierzytelności - czy to w ogóle legalne?

Zgodnie z Polskim prawem nie ma żadnych ograniczeń co do sprzedaży długów osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Internetowy rejestr dłużników udostępnia dane osobowe osób zadłużonych, natomiast jest to w 100% zgodne z prawem. Giełda długów jest traktowana jako rejestr informacji gospodarczej, czyli obejmują ją takie same zasady przetwarzania danych dłużników, jak w przypadku rejestrów BIK i BIG. Więcej informacji o przepisach regulujących działalność giełdy wierzytelności można znaleźć w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie długi można wystawić na giełdzie wierzytelności?

Wpisy z giełdy długów dotyczą przede wszystkim zobowiązań bankowych, pozabankowych oraz transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentami biznesowymi. Mowa tu przede wszystkim o długach powiązanych z takimi wierzytelnościami, jak:

  • kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, hipoteczne,
  • pożyczki pozabankowe i chwilówki,
  • niezapłacone faktury,
  • niespłacone pożyczki prywatne,
  • inne trudne kredyty, które nie zostały uregulowane na czas mimo prowadzonych działań windykacyjnych.

W krajowej giełdzie długów można trafić przede wszystkim na problematyczne zobowiązania, wobec których podejmowane działania windykacyjne nie przyniosły zamierzonych efektów. Centralna internetowa giełda wierzytelności pozwala na pozbycie się trudno ściągalnego długu.

Internetowa giełda długów - jakie informacje przechowuje?

Giełda dłużników, czyli po prostu internetowa platforma do sprzedaży wierzytelności pozwala na zgłoszenie dłużnika w wyjątkowo prosty sposób. Wystarczy tylko zarejestrować nowe konto ba platformie i uzupełnić prosty formularz na temat nowej wierzytelności, która zostanie wystawiona na sprzedaż. Dane przetwarzane przez giełdę długów to przede wszystkim:

  • imiona i nazwiska dłużników - zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych,
  • kwota zadłużenia,
  • miejsce zamieszkania dłużnika,
  • podstawa wierzytelności, czyli forma zawiązanej umowy, np. pożyczka, faktura lub nakaz zapłaty długu.

Jeśli firma windykacyjna nie jest w stanie wyegzekwować środków potrzebnych na spłatę zadłużenia, najczęściej następuje przekazanie sprawy do sądu lub umieszczenie danej osoby albo firmy na liście dłużników online. To dobry sposób na usprawnienie procesu windykacji należności, a także szansa na szybsze odzyskanie pieniędzy, choć w nieco niższej kwocie niż początkowo.

Czy warto korzystać z giełdy długów? Wielu wierzycieli decyduje się na podawanie do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniu i chęci jej sprzedaży. To najczęściej zapalnik, który powoduje, że dłużnik chce zniknąć z "czarnej listy" i próbuje szybko uregulować zaległe zobowiązanie finansowe.

Na czym polega zakup wierzytelności? Giełda długów w praktyce

Zakup wierzytelności przez internetową giełdę długów polega na podpisaniu umowy cesji. Zgodnie z Art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią poprzez tzw. przelew wierzytelności, czyli cesję. Warto dodać, że w tym przypadku nie jest wymagana zgodna dłużnika. Ten zostanie jedynie poinformowany o fakcie przekazania zadłużenia na giełdę oraz o zawarciu transakcji cesji wierzytelności.

Nabywca długu przejmuje wszystkie dotychczasowe prawa wierzyciela, a więc może domagać się uregulowania zobowiązania przez dłużnika w całej sumie wraz z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę w spłacie. Ceny sprzedaży wierzytelności na giełdzie długów są ustalane indywidualnie, aczkolwiek w większości przypadków stanowią 80-90% kwoty całego zadłużenia. Taka różnica to potencjalny zarobek dla kupującego, który zdecyduje się na podpisanie umowy cesji wierzytelności.

Jak uniknąć wpisu na giełdzie wierzytelności? Poradnik dla dłużników

Są pewne sposoby, które pozwalają uniknąć pojawienia się negatywnego wpisy w rejestrach internetowej giełdy długów. Jeśli zadłużenie jest już przeterminowane, a wierzyciel prowadzi czynności windykacyjne, najlepiej spróbować pójść na ugodę w spłacie zadłużenia. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że wierzyciel skorzysta z giełdy długów i sprzeda wierzytelność osobie trzeciej lub innemu podmiotowi gospodarczemu.

Dobrym sposobem na uniknięcie przekazania wierzytelności na giełdę jest uruchomienie procesu oddłużania chwilówek. To oferta skierowana do osób, które mają problem z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z ekspertem Finaum i dowiedz się więcej.

Alternatywne rozwiązanie to dodatkowy kredyt dla zadłużonych. Zaciągając takie zobowiązanie, można spłacić dotychczasowych wierzycieli i uwolnić się od ryzyka, że imię i nazwisko pojawi się w rejestrach giełdy wierzytelności. Aby uniknąć problemów z zaciąganiem kolejnych zobowiązań w przyszłości, warto zastanowić się nad taką opcją. Choć usunięcie wpisu z giełdy długów wymaga tylko uregulowania zaległego zobowiązania, to jednak pozbycie się negatywnych wpisów z rejestrów Biura Informacji Kredytowej już nie jest takie proste.

Jak usunąć wpis z giełdy wierzytelności? Podsumowanie

Osoby lub podmioty gospodarcze trafiające na listę dłużników ze swoimi zaległościami finansowymi mają poważny problem. Widoczne długi na giełdzie uniemożliwiają zaciągnięcie kredytu bankowego lub standardowej pożyczki pozabankowej. Co więcej, nawet dostawca internetu i usług telekomunikacyjnych może wtedy odmówić zawarcia umowy z dłużnikiem.

Jeśli dane osobowe trafią do rejestru długów i chcemy się ich pozbyć, jedynym sposobem jest spłata zadłużenia. Warto to zrobić jak najszybciej. To wystarczy, aby usunąć wpis z giełdy długów. Opcjonalnie warto skontaktować się z wierzycielem i poprosić o weryfikację czy negatywny wpis o zadłużeniu i sprzedaży wierzytelności na pewno został usunięty z platformy.

W sytuacji, kiedy spłata długu nie jest możliwa, warto skorzystać z opcji zawarcia pisemnej ugody z wierzycielem, który wykupił zobowiązanie. Warunki spłaty zawsze można negocjować lub poprosić o rozłożenie płatności na raty. Co więcej, giełdy dłużników umożliwiają też odpłatne usunięcie wpisu. Dzięki temu dług zniknie jedynie z bazy przetwarzanej przez platformę sprzedaży wierzytelności, natomiast niespłacone zobowiązanie wciąż będzie widoczne w innych bazach, np. BIK.

Czym jest wierzytelność?

To świadczenie o charakterze najczęściej pieniężnym lub rzeczowym. Na giełdzie długów najczęściej można spotkać się z pieniężną formą wierzytelności. Dodatkowo niektóre zadłużenia dzielimy na przeterminowane i nieprzeterminowane. Ogólnie rzecz biorąc, wierzytelność to po prostu zobowiązanie, które trzeba spełnić wobec strony umowy, np. pożyczki lub kredytu.

Czy cesja wierzytelności się opłaca?

Opłacalność podpisania umowy cesji wierzytelności dotyczy przede wszystkim podmiotów i osób, które zdecydują się odkupić zobowiązanie za niższą kwotę niż wyjściowa wartość długu. Jeśli wierzytelność uda się odzyskać po podpisaniu umowy cesji, różnica między ceną zakupu a odzyskanymi środkami jest czystym zyskiem. W skrajnych przypadkach kwoty zysku z odkupu wierzytelności mogą sięgać nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Czy każdy dług można sprzedać na giełdzie?

Na giełdzie wierzytelności można sprzedać praktycznie każde zadłużenie - zarówno to przeterminowane, jak i zachowane jeszcze w terminie. Warto jednak dodać, że nie ma możliwości sprzedaży zadłużeń, które są egzekwowane przez urząd komornika.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności.  W artykule odpowiemy m.in. na pytania: Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów. Jak przeprowadzić […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Czym jest kosztorys budowlany?

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak: To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej […]

Czytaj wpis
Licytacja komornicza za długi

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL