Giełda długów i wierzytelności

Podsumowanie artykułu

Problemy z zadłużeniami może mieć każdy. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową. Banki i firmy pozabankowe podejmują stosowne kroki w celu odzyskania należności. To przede wszystkim windykacja telefoniczna, terenowa, a także wysyłanie ponagleń do zapłaty. Jeśli takie działania nie przynoszą skutków, sprawa może zostać skierowana do sądu, gdzie pozyskaniem środków na uregulowanie wierzytelności zajmie się urząd komornika. Jest też inny sposób, aby wierzyciele mogli odzyskać należne im pieniądze. To internetowa giełda długów.

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to rozwiązanie, które umożliwia szybkie odzyskanie należnych pieniędzy, ale w nieco niższej kwocie.

Wierzytelności na giełdzie długów mogą zostać sprzedane w niższej kwocie niż rzeczywisty dług. Po zawarciu umowy kupujący wypłaca pieniądze wierzycielowi, a następnie zajmuje się odzyskaniem środków od dłużnika, ale już w pełnej kwocie zaległego zobowiązania. Różnica pomiędzy ceną kupionej wierzytelności a rzeczywistym długiem to zysk firmy lub osoby, która zdecydowała się na taką transakcję.

Czym jest giełda długów?

Internetowa platforma do sprzedaży i kupna długów to serwis, gdzie wierzyciele mogą zamieszczać szczegółowe informacje o swoich dłużnikach wraz z ofertą sprzedaży wierzytelności. To dobre rozwiązanie dla podmiotów, które nie chcą na własną rękę egzekwować spłaty zadłużenia i mogą pozwolić sobie na odzyskanie nieco mniejszej kwoty, ale praktycznie od razu po wykupieniu wystawionego długu na sprzedaż.

Na giełdzie do sprzedaży długów pojawiają się najczęściej oferty powiązane z osobami, które dotknęła pętla kredytowa. Internetowa giełda wierzytelności udostępnia informacje o długach, które nie zostały spłacone w terminie.

Praktycznie każdy może zdecydować się na wystawienie długu na giełdzie. To serwis dostępny dla osób prywatnych, firm, a także podmiotów powiązanych z branżą finansową. Można też potraktować platformę jako rejestr dłużników. Wystarczy przeanalizować dostępne oferty sprzedaży wierzytelności. Jeśli na giełdzie długów widnieją wpisy dotyczące, np. podmiotu gospodarczego, z którym chcemy nawiązać współpracę - warto zastanowić się wtedy nad podpisaniem umowy.

Internetowa giełda wierzytelności - czy to w ogóle legalne?

Zgodnie z Polskim prawem nie ma żadnych ograniczeń co do sprzedaży długów osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Internetowy rejestr dłużników udostępnia dane osobowe osób zadłużonych, natomiast jest to w 100% zgodne z prawem. Giełda długów jest traktowana jako rejestr informacji gospodarczej, czyli obejmują ją takie same zasady przetwarzania danych dłużników, jak w przypadku rejestrów BIK i BIG. Więcej informacji o przepisach regulujących działalność giełdy wierzytelności można znaleźć w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie długi można wystawić na giełdzie wierzytelności?

Wpisy z giełdy długów dotyczą przede wszystkim zobowiązań bankowych, pozabankowych oraz transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentami biznesowymi. Mowa tu przede wszystkim o długach powiązanych z takimi wierzytelnościami, jak:

  • kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, hipoteczne,
  • pożyczki pozabankowe i chwilówki,
  • niezapłacone faktury,
  • niespłacone pożyczki prywatne,
  • inne trudne kredyty, które nie zostały uregulowane na czas mimo prowadzonych działań windykacyjnych.

W krajowej giełdzie długów można trafić przede wszystkim na problematyczne zobowiązania, wobec których podejmowane działania windykacyjne nie przyniosły zamierzonych efektów. Centralna internetowa giełda wierzytelności pozwala na pozbycie się trudno ściągalnego długu.

Internetowa giełda długów - jakie informacje przechowuje?

Giełda dłużników, czyli po prostu internetowa platforma do sprzedaży wierzytelności pozwala na zgłoszenie dłużnika w wyjątkowo prosty sposób. Wystarczy tylko zarejestrować nowe konto ba platformie i uzupełnić prosty formularz na temat nowej wierzytelności, która zostanie wystawiona na sprzedaż. Dane przetwarzane przez giełdę długów to przede wszystkim:

  • imiona i nazwiska dłużników - zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych,
  • kwota zadłużenia,
  • miejsce zamieszkania dłużnika,
  • podstawa wierzytelności, czyli forma zawiązanej umowy, np. pożyczka, faktura lub nakaz zapłaty długu.

Jeśli firma windykacyjna nie jest w stanie wyegzekwować środków potrzebnych na spłatę zadłużenia, najczęściej następuje przekazanie sprawy do sądu lub umieszczenie danej osoby albo firmy na liście dłużników online. To dobry sposób na usprawnienie procesu windykacji należności, a także szansa na szybsze odzyskanie pieniędzy, choć w nieco niższej kwocie niż początkowo.

Czy warto korzystać z giełdy długów? Wielu wierzycieli decyduje się na podawanie do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniu i chęci jej sprzedaży. To najczęściej zapalnik, który powoduje, że dłużnik chce zniknąć z "czarnej listy" i próbuje szybko uregulować zaległe zobowiązanie finansowe.

Na czym polega zakup wierzytelności? Giełda długów w praktyce

Zakup wierzytelności przez internetową giełdę długów polega na podpisaniu umowy cesji. Zgodnie z Art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią poprzez tzw. przelew wierzytelności, czyli cesję. Warto dodać, że w tym przypadku nie jest wymagana zgodna dłużnika. Ten zostanie jedynie poinformowany o fakcie przekazania zadłużenia na giełdę oraz o zawarciu transakcji cesji wierzytelności.

Nabywca długu przejmuje wszystkie dotychczasowe prawa wierzyciela, a więc może domagać się uregulowania zobowiązania przez dłużnika w całej sumie wraz z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę w spłacie. Ceny sprzedaży wierzytelności na giełdzie długów są ustalane indywidualnie, aczkolwiek w większości przypadków stanowią 80-90% kwoty całego zadłużenia. Taka różnica to potencjalny zarobek dla kupującego, który zdecyduje się na podpisanie umowy cesji wierzytelności.

Jak uniknąć wpisu na giełdzie wierzytelności? Poradnik dla dłużników

Są pewne sposoby, które pozwalają uniknąć pojawienia się negatywnego wpisy w rejestrach internetowej giełdy długów. Jeśli zadłużenie jest już przeterminowane, a wierzyciel prowadzi czynności windykacyjne, najlepiej spróbować pójść na ugodę w spłacie zadłużenia. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że wierzyciel skorzysta z giełdy długów i sprzeda wierzytelność osobie trzeciej lub innemu podmiotowi gospodarczemu.

Dobrym sposobem na uniknięcie przekazania wierzytelności na giełdę jest uruchomienie procesu oddłużania chwilówek. To oferta skierowana do osób, które mają problem z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z ekspertem Finaum i dowiedz się więcej.

Alternatywne rozwiązanie to dodatkowy kredyt dla zadłużonych. Zaciągając takie zobowiązanie, można spłacić dotychczasowych wierzycieli i uwolnić się od ryzyka, że imię i nazwisko pojawi się w rejestrach giełdy wierzytelności. Aby uniknąć problemów z zaciąganiem kolejnych zobowiązań w przyszłości, warto zastanowić się nad taką opcją. Choć usunięcie wpisu z giełdy długów wymaga tylko uregulowania zaległego zobowiązania, to jednak pozbycie się negatywnych wpisów z rejestrów Biura Informacji Kredytowej już nie jest takie proste.

Jak usunąć wpis z giełdy wierzytelności? Podsumowanie

Osoby lub podmioty gospodarcze trafiające na listę dłużników ze swoimi zaległościami finansowymi mają poważny problem. Widoczne długi na giełdzie uniemożliwiają zaciągnięcie kredytu bankowego lub standardowej pożyczki pozabankowej. Co więcej, nawet dostawca internetu i usług telekomunikacyjnych może wtedy odmówić zawarcia umowy z dłużnikiem.

Jeśli dane osobowe trafią do rejestru długów i chcemy się ich pozbyć, jedynym sposobem jest spłata zadłużenia. Warto to zrobić jak najszybciej. To wystarczy, aby usunąć wpis z giełdy długów. Opcjonalnie warto skontaktować się z wierzycielem i poprosić o weryfikację czy negatywny wpis o zadłużeniu i sprzedaży wierzytelności na pewno został usunięty z platformy.

W sytuacji, kiedy spłata długu nie jest możliwa, warto skorzystać z opcji zawarcia pisemnej ugody z wierzycielem, który wykupił zobowiązanie. Warunki spłaty zawsze można negocjować lub poprosić o rozłożenie płatności na raty. Co więcej, giełdy dłużników umożliwiają też odpłatne usunięcie wpisu. Dzięki temu dług zniknie jedynie z bazy przetwarzanej przez platformę sprzedaży wierzytelności, natomiast niespłacone zobowiązanie wciąż będzie widoczne w innych bazach, np. BIK.

Czym jest wierzytelność?

To świadczenie o charakterze najczęściej pieniężnym lub rzeczowym. Na giełdzie długów najczęściej można spotkać się z pieniężną formą wierzytelności. Dodatkowo niektóre zadłużenia dzielimy na przeterminowane i nieprzeterminowane. Ogólnie rzecz biorąc, wierzytelność to po prostu zobowiązanie, które trzeba spełnić wobec strony umowy, np. pożyczki lub kredytu.

Czy cesja wierzytelności się opłaca?

Opłacalność podpisania umowy cesji wierzytelności dotyczy przede wszystkim podmiotów i osób, które zdecydują się odkupić zobowiązanie za niższą kwotę niż wyjściowa wartość długu. Jeśli wierzytelność uda się odzyskać po podpisaniu umowy cesji, różnica między ceną zakupu a odzyskanymi środkami jest czystym zyskiem. W skrajnych przypadkach kwoty zysku z odkupu wierzytelności mogą sięgać nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Czy każdy dług można sprzedać na giełdzie?

Na giełdzie wierzytelności można sprzedać praktycznie każde zadłużenie - zarówno to przeterminowane, jak i zachowane jeszcze w terminie. Warto jednak dodać, że nie ma możliwości sprzedaży zadłużeń, które są egzekwowane przez urząd komornika.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
Sankcja kredytu darmowego

W przypadku kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych obowiązują pewne sankcje, z których można skorzystać w określonych sytuacjach. Jeśli podmiot gospodarczy narusza jakiekolwiek prawa konsumenta, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Dokładną definicję tego zagadnienia można znaleźć w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Art. 45 tejże Ustawy w […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL