Giełda długów i wierzytelności

Podsumowanie artykułu

Problemy z zadłużeniami może mieć każdy. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową. Banki i firmy pozabankowe podejmują stosowne kroki w celu odzyskania należności. To przede wszystkim windykacja telefoniczna, terenowa, a także wysyłanie ponagleń do zapłaty. Jeśli takie działania nie przynoszą skutków, sprawa może zostać skierowana do sądu, gdzie pozyskaniem środków na uregulowanie wierzytelności zajmie się urząd komornika. Jest też inny sposób, aby wierzyciele mogli odzyskać należne im pieniądze. To internetowa giełda długów.

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to rozwiązanie, które umożliwia szybkie odzyskanie należnych pieniędzy, ale w nieco niższej kwocie.

Wierzytelności na giełdzie długów mogą zostać sprzedane w niższej kwocie niż rzeczywisty dług. Po zawarciu umowy kupujący wypłaca pieniądze wierzycielowi, a następnie zajmuje się odzyskaniem środków od dłużnika, ale już w pełnej kwocie zaległego zobowiązania. Różnica pomiędzy ceną kupionej wierzytelności a rzeczywistym długiem to zysk firmy lub osoby, która zdecydowała się na taką transakcję.

Czym jest giełda długów?

Internetowa platforma do sprzedaży i kupna długów to serwis, gdzie wierzyciele mogą zamieszczać szczegółowe informacje o swoich dłużnikach wraz z ofertą sprzedaży wierzytelności. To dobre rozwiązanie dla podmiotów, które nie chcą na własną rękę egzekwować spłaty zadłużenia i mogą pozwolić sobie na odzyskanie nieco mniejszej kwoty, ale praktycznie od razu po wykupieniu wystawionego długu na sprzedaż.

Na giełdzie do sprzedaży długów pojawiają się najczęściej oferty powiązane z osobami, które dotknęła pętla kredytowa. Internetowa giełda wierzytelności udostępnia informacje o długach, które nie zostały spłacone w terminie.

Praktycznie każdy może zdecydować się na wystawienie długu na giełdzie. To serwis dostępny dla osób prywatnych, firm, a także podmiotów powiązanych z branżą finansową. Można też potraktować platformę jako rejestr dłużników. Wystarczy przeanalizować dostępne oferty sprzedaży wierzytelności. Jeśli na giełdzie długów widnieją wpisy dotyczące, np. podmiotu gospodarczego, z którym chcemy nawiązać współpracę - warto zastanowić się wtedy nad podpisaniem umowy.

Internetowa giełda wierzytelności - czy to w ogóle legalne?

Zgodnie z Polskim prawem nie ma żadnych ograniczeń co do sprzedaży długów osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Internetowy rejestr dłużników udostępnia dane osobowe osób zadłużonych, natomiast jest to w 100% zgodne z prawem. Giełda długów jest traktowana jako rejestr informacji gospodarczej, czyli obejmują ją takie same zasady przetwarzania danych dłużników, jak w przypadku rejestrów BIK i BIG. Więcej informacji o przepisach regulujących działalność giełdy wierzytelności można znaleźć w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie długi można wystawić na giełdzie wierzytelności?

Wpisy z giełdy długów dotyczą przede wszystkim zobowiązań bankowych, pozabankowych oraz transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentami biznesowymi. Mowa tu przede wszystkim o długach powiązanych z takimi wierzytelnościami, jak:

  • kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, hipoteczne,
  • pożyczki pozabankowe i chwilówki,
  • niezapłacone faktury,
  • niespłacone pożyczki prywatne,
  • inne trudne kredyty, które nie zostały uregulowane na czas mimo prowadzonych działań windykacyjnych.

W krajowej giełdzie długów można trafić przede wszystkim na problematyczne zobowiązania, wobec których podejmowane działania windykacyjne nie przyniosły zamierzonych efektów. Centralna internetowa giełda wierzytelności pozwala na pozbycie się trudno ściągalnego długu.

Internetowa giełda długów - jakie informacje przechowuje?

Giełda dłużników, czyli po prostu internetowa platforma do sprzedaży wierzytelności pozwala na zgłoszenie dłużnika w wyjątkowo prosty sposób. Wystarczy tylko zarejestrować nowe konto ba platformie i uzupełnić prosty formularz na temat nowej wierzytelności, która zostanie wystawiona na sprzedaż. Dane przetwarzane przez giełdę długów to przede wszystkim:

  • imiona i nazwiska dłużników - zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych,
  • kwota zadłużenia,
  • miejsce zamieszkania dłużnika,
  • podstawa wierzytelności, czyli forma zawiązanej umowy, np. pożyczka, faktura lub nakaz zapłaty długu.

Jeśli firma windykacyjna nie jest w stanie wyegzekwować środków potrzebnych na spłatę zadłużenia, najczęściej następuje przekazanie sprawy do sądu lub umieszczenie danej osoby albo firmy na liście dłużników online. To dobry sposób na usprawnienie procesu windykacji należności, a także szansa na szybsze odzyskanie pieniędzy, choć w nieco niższej kwocie niż początkowo.

Czy warto korzystać z giełdy długów? Wielu wierzycieli decyduje się na podawanie do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniu i chęci jej sprzedaży. To najczęściej zapalnik, który powoduje, że dłużnik chce zniknąć z "czarnej listy" i próbuje szybko uregulować zaległe zobowiązanie finansowe.

Na czym polega zakup wierzytelności? Giełda długów w praktyce

Zakup wierzytelności przez internetową giełdę długów polega na podpisaniu umowy cesji. Zgodnie z Art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią poprzez tzw. przelew wierzytelności, czyli cesję. Warto dodać, że w tym przypadku nie jest wymagana zgodna dłużnika. Ten zostanie jedynie poinformowany o fakcie przekazania zadłużenia na giełdę oraz o zawarciu transakcji cesji wierzytelności.

Nabywca długu przejmuje wszystkie dotychczasowe prawa wierzyciela, a więc może domagać się uregulowania zobowiązania przez dłużnika w całej sumie wraz z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę w spłacie. Ceny sprzedaży wierzytelności na giełdzie długów są ustalane indywidualnie, aczkolwiek w większości przypadków stanowią 80-90% kwoty całego zadłużenia. Taka różnica to potencjalny zarobek dla kupującego, który zdecyduje się na podpisanie umowy cesji wierzytelności.

Jak uniknąć wpisu na giełdzie wierzytelności? Poradnik dla dłużników

Są pewne sposoby, które pozwalają uniknąć pojawienia się negatywnego wpisy w rejestrach internetowej giełdy długów. Jeśli zadłużenie jest już przeterminowane, a wierzyciel prowadzi czynności windykacyjne, najlepiej spróbować pójść na ugodę w spłacie zadłużenia. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że wierzyciel skorzysta z giełdy długów i sprzeda wierzytelność osobie trzeciej lub innemu podmiotowi gospodarczemu.

Dobrym sposobem na uniknięcie przekazania wierzytelności na giełdę jest uruchomienie procesu oddłużania chwilówek. To oferta skierowana do osób, które mają problem z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z ekspertem Finaum i dowiedz się więcej.

Alternatywne rozwiązanie to dodatkowy kredyt dla zadłużonych. Zaciągając takie zobowiązanie, można spłacić dotychczasowych wierzycieli i uwolnić się od ryzyka, że imię i nazwisko pojawi się w rejestrach giełdy wierzytelności. Aby uniknąć problemów z zaciąganiem kolejnych zobowiązań w przyszłości, warto zastanowić się nad taką opcją. Choć usunięcie wpisu z giełdy długów wymaga tylko uregulowania zaległego zobowiązania, to jednak pozbycie się negatywnych wpisów z rejestrów Biura Informacji Kredytowej już nie jest takie proste.

Jak usunąć wpis z giełdy wierzytelności? Podsumowanie

Osoby lub podmioty gospodarcze trafiające na listę dłużników ze swoimi zaległościami finansowymi mają poważny problem. Widoczne długi na giełdzie uniemożliwiają zaciągnięcie kredytu bankowego lub standardowej pożyczki pozabankowej. Co więcej, nawet dostawca internetu i usług telekomunikacyjnych może wtedy odmówić zawarcia umowy z dłużnikiem.

Jeśli dane osobowe trafią do rejestru długów i chcemy się ich pozbyć, jedynym sposobem jest spłata zadłużenia. Warto to zrobić jak najszybciej. To wystarczy, aby usunąć wpis z giełdy długów. Opcjonalnie warto skontaktować się z wierzycielem i poprosić o weryfikację czy negatywny wpis o zadłużeniu i sprzedaży wierzytelności na pewno został usunięty z platformy.

W sytuacji, kiedy spłata długu nie jest możliwa, warto skorzystać z opcji zawarcia pisemnej ugody z wierzycielem, który wykupił zobowiązanie. Warunki spłaty zawsze można negocjować lub poprosić o rozłożenie płatności na raty. Co więcej, giełdy dłużników umożliwiają też odpłatne usunięcie wpisu. Dzięki temu dług zniknie jedynie z bazy przetwarzanej przez platformę sprzedaży wierzytelności, natomiast niespłacone zobowiązanie wciąż będzie widoczne w innych bazach, np. BIK.

Czym jest wierzytelność?

To świadczenie o charakterze najczęściej pieniężnym lub rzeczowym. Na giełdzie długów najczęściej można spotkać się z pieniężną formą wierzytelności. Dodatkowo niektóre zadłużenia dzielimy na przeterminowane i nieprzeterminowane. Ogólnie rzecz biorąc, wierzytelność to po prostu zobowiązanie, które trzeba spełnić wobec strony umowy, np. pożyczki lub kredytu.

Czy cesja wierzytelności się opłaca?

Opłacalność podpisania umowy cesji wierzytelności dotyczy przede wszystkim podmiotów i osób, które zdecydują się odkupić zobowiązanie za niższą kwotę niż wyjściowa wartość długu. Jeśli wierzytelność uda się odzyskać po podpisaniu umowy cesji, różnica między ceną zakupu a odzyskanymi środkami jest czystym zyskiem. W skrajnych przypadkach kwoty zysku z odkupu wierzytelności mogą sięgać nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Czy każdy dług można sprzedać na giełdzie?

Na giełdzie wierzytelności można sprzedać praktycznie każde zadłużenie - zarówno to przeterminowane, jak i zachowane jeszcze w terminie. Warto jednak dodać, że nie ma możliwości sprzedaży zadłużeń, które są egzekwowane przez urząd komornika.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej – jak wziąć finansowanie?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to propozycja dla osób z zadłużeniem lub tych, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Dzięki tego rodzaju produktom finansowym nawet osoby z wpisem w rejestrach dłużników mogą w krótkim czasie zdobyć potrzebne pieniądze. Tego typu pożyczki dostępne są przeważnie przez internet, a to umożliwia uzyskanie potrzebnych […]

Czytaj wpis
Pożyczka z komornikiem i złym BIKiem - czym jest i kto może skorzystać?

Niekorzystna sytuacja finansowa może dotknąć każdego, a jedna nieprzemyślana decyzja pociągnie za sobą lawinę problemów. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, to najpewniej musisz stawiać czoła nie tylko konieczności spłaty zadłużenia, ale także innym pilnym wydatkom. Co robić? W takich sytuacjach pożyczki z komornikiem i złym BIKiem mogą być ratunkiem, dla tych osób, które w […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej: Gdzie szukać? Jakie warunki?

Trudna sytuacja życiowa i niska zdolność kredytowa to słaba perspektywa pozyskania kapitału od banku. Tradycyjne instytucje finansowe są zobligowane do dokładnej analizy swoich klientów. W związku z tym często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które mają negatywną historię kredytową. Czy to oznacza definitywny brak szans na zewnętrzne finansowanie? Otóż nie.   Istnieją firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla bezrobotnych – jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont, wakacje, wymianę sprzętów RTV i AGD to w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Co więcej, możesz wziąć raty 0% i nie zapłacisz ani złotówki kosztów. Jednak nie każdy znajduje się w tak komfortowej pozycji. Osoby bezrobotne często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania, gdyż dla banków są niewygodnymi klientami. […]

Czytaj wpis
Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych: Sprawdź, jak działają pożyczki długoterminowe online

Niektórzy mówią, że lepiej jest mieć długi niż krótki. Ważny jest także ruch oceanu. Ty też nie pomyślałeś o katamaranie, prawda? Dlatego lepiej zajmijmy się finansami. W artykule przybliżymy, czym są pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, kto ich udziela, a także ile i na jak długo można pożyczyć pieniądze. Umówmy się, że sama nazwa pożyczki wskazuje, […]

Czytaj wpis
15 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej

Drobna pożyczka czy milionowa transakcja na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona sytuacją kredytobiorcy w momencie składania wniosku. Na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku o finansowanie. Co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową i uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości? W artykule przyjrzymy się sposobom […]

Czytaj wpis
Pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź, kredyt na urlop i wczasy last minute!

Wakacje od dziecka kojarzą się z wolnością, beztroską i przyjemnościami. Wraz z wiekiem nadal ważne są trzy elementy, ale masz dużo więcej możliwości. Zamiast kopać piłkę na trzepaku lub rozdawać head shoty w Counter-Strike’a możesz odwiedzić polskie góry, morze, puszczę lub Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Poza tym czeka na Ciebie cały świat i masa ciekawych […]

Czytaj wpis
Konsolidacja chwilówek: Kredyt na spłatę chwilówek to zdrowsze finanse osobiste?

Chwila za chwilą płynie, a chwilówka za chwilówką mogą ten euforyczny i poetycki stan brutalnie przerwać. W momencie, gdy jeden dług spłacasz kolejnym, zaczynasz wpadać w spiralę pogłębiających się długów. Prowadzi to do destabilizacji budżetu domowego i prowadzi do rosnących kosztów i poważniejszych problemów. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli czujesz, że zapada Ci się […]

Czytaj wpis
Kredyt na ślub i wesele – czy warto?

Dla wielu osób wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to niezapomniana chwila, którą chcesz uczcić w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Rosnące oczekiwania społeczne i presji medialnej sprawiają, że wiele par decyduje się wziąć kredyt na ślub i wesele. Czy warto pożyczyć pieniądze, aby stworzyć „ten” wymarzony scenariusz? Zdania są podzielone, ale nie […]

Czytaj wpis
6 błędów przy ubieganiu się o kredyt – na co uważać?

W momencie, gdy wnioskujesz o kredyt, liczysz na zgodę banku lub firmy pożyczkowej. Jednocześnie liczysz, że decyzją, którą podjąłeś, jest rozsądna i korzystna finansowo. Droga do upragnionego celu bywa pełna pułapek i błędów, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, czy masz […]

Czytaj wpis
Pożyczka pozabankowa online – co to jest? Jakie są jej rodzaje popularnych chwilówek?

Pożyczki pozabankowe to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularny sposób pożyczania pieniędzy wśród Polaków. To wyjątkowo atrakcyjne produkty finansowe na niewielkie wydatki, z błyskawicznym procesem wnioskowania i z formalnościami, które załatwisz online. Pojawienie się pożyczek pozabankowych otworzyło drzwi dla dużego grona klientów. Wśród nich znalazły się także te osoby, które zostały odrzucone przez banki. Proces […]

Czytaj wpis
Konto osobiste – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym narzędziem finansowym, z którego Ty także korzystasz to konto osobiste. Jest to miejsce, gdzie wpływa Twoje wynagrodzenie, przechowujesz środki, a także zarządzasz swoimi wydatkami. Do rachunku podpięty może być popularny debet, a także na niego przelewane są pieniądze z kredytów. Co jeszcze warto wiedzieć o koncie osobistym? W artykule przyjrzymy się rachunkom bieżącym. Podpowiemy, […]

Czytaj wpis
1 2 3 11

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL