Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

Podsumowanie artykułu

Krajowy Rejestr Długów to baza, która obejmuje wszystkich dłużników na terenie Polski. W rejestrach można się znaleźć za nieuregulowane długi. To powoduje, że zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu bankowego będzie praktycznie niemożliwe. Powodów, za które można trafić do KRD, jest wiele. Są jednak sposoby, które umożliwiają uniknięcie tak problematycznej sytuacji. W skrajnych przypadkach możesz skorzystać z kilku sposobów na usunięcie problematycznych wpisów w KRD. Takie działania są konieczne, jeśli Krajowy Rejestr Dłużników  blokuje możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści się rażącego niedopełnienia obowiązków związanych ze spłatą zobowiązania finasnowego - prawdopodobnie stosowny wpis pojawi się w rejestrach KRD.

Główne zadania Krajowego Rejestru Długów odnośnie do informacji o dłużnikach to:

 • zbieranie,
 • gromadzenie,
 • udostępnianie,
 • monitorowanie.

Ta baza dłużników jest dostępna dla wielu podmiotów finansowych, które udzielają kredytów i pożyczek. W ten sposób instytucje mogą szybko sprawdzać wiarygodność potencjalnych klientów. Co ciekawe, wpis do KRD może zostać zgłoszony przez dowolną osobę lub podmiot gospodarczy. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jasno wskazuje na zasady przekazywania informacji o wiarygodności finansowej zainteresowanym podmiotom. Więcej na temat dokładnych przepisów znajdziesz w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100810530/U/D20100530Lj.pdf.

Dane w Krajowym Rejestrze Długów - jakie są gromadzone?

Działalność KRD obejmuje gromadzenie i udostępnianie informacji o podmiotach, które dopuściły się zaległości finansowych. W przypadku Krajowego Rejestru Długów najważniejsze są dwa typy raportów.

 1. Rejestr zapytań - to zbiór informacji, kto w ostatnim czasie weryfikował naszą tożsamość lub działalność. Takie raporty są przydatne, np. w sytuacji aplikowania o kredyt lub pożyczkę. Instytucje finansowe mogą weryfikować nie tylko BIK, ale także wpisy w KRD, które są dodatkowym źródłem informacji o wiarygodności potencjalnego klienta.
 2. Raport o sobie - ten dokument zawiera informacje o aktualnym zadłużeniu, które można pobrać dla własnej świadomości. Często bywa tak, że raport jest całkowicie pusty - to dotyczy osób o całkowicie przejrzystej sytuacji finansowej. Sprawdzenie siebie w KRD to dobry pomysł, szczególnie przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o kredyt, zakupy na raty lub pożyczkę.

Jeśli chodzi o rodzaj danych o zadłużeniu gromadzonych przez KRD, warto wiedzieć, że instytucja przechowuje informacje wyłącznie o firmach i podmiotach z określonych sektorów gospodarczych. Kilka z nich to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce,
 • firmy odpowiedzialne za zarządzanie wierzytelnościami,
 • handel, np. FMCG, rolnictwo, budowlanka,
 • administracja - głównie sądy, urzędy i samorządy,
 • przemysł - energetyczny, spożywczy czy nawet farmaceutyczny,
 • usługi,
 • finanse.

Dane zawarte w raporcie KRD dotyczą każdego, kto dopuścił się jakichkolwiek zadłużeń. Wszelkie informacje są przekazywane pomiędzy poszczególnymi instytucjami - głównie w celach informacyjnych, np. do weryfikacji wiarygodności kredytobiorcy.

Kiedy można trafić na listę KRD?

Na listę dłużników w rejestrach KRD może trafić praktycznie każdy: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. To wymaga wystąpienia określonych przesłanek, które są inne dla osób prywatnych i inne dla podmiotów gospodarczych. Aby konsument trafił na listę KRD, konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

 • zobowiązanie finansowe ma ustalony stosunek prawny zgodnie z Art. 187 Kodeksu cywilnego,
 • zadłużenie nie może być niższe niż 200 złotych,
 • płatność nie została zrealizowana w terminie i minęło od tej daty co najmniej 30 dni,
 • minęło co najmniej 30 dni od czasu wysłania wezwania do zapłaty przez wierzyciela,
 • nie upłynęło 6 lat od dnia, kiedy pojawiła się wymagalność uregulowania zobowiązania (w przeciwnym razie zobowiązanie wygasa).

Aby wpisać konsumenta na listę Krajowego Rejestru Długów, konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych przesłanek. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli wpis w rejestrach KRD ma dotyczyć podmiotu gospodarczego. Wtedy przesłanki konieczne do spełnienia brzmią następująco:

 • zadłużenie musi nie mniejsze niż 500 złotych,
 • upłynęło co najmniej 30 dni od czasu wymagalności spłaty zadłużenia oraz wysłania wezwania do zapłaty,
 • zobowiązanie jest wynikiem umowy podpisanej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że praktycznie każdy, kto ma nieuregulowane zadłużenia i otrzymał wezwanie do zapłaty, może narazić się na negatywny wpis w rejestrach KRD. To najczęściej skutkuje obniżeniem wiarygodności w oczach banków i firm pożyczkowych. Tym samym szanse na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania finansowego spadają prawie do zera.

Jak sprawdzić raport KRD? Krok po kroku

Weryfikacja raportu KRD wymaga przede wszystkim założenia nowego konta w serwisie Krajowego Rejestru Długów. Instrukcja krok po kroku, jak sprawdzić raport w tych rejestrach jest wyjątkowo prosta.

 1. Zarejestruj nowe konto. Możesz to zrobić na stronie: https://konsument.krd.pl/. Wystarczy, że wybierzesz jeden z dostępnych pakietów i podasz swoje dane osobowe. Na tym etapie konieczne jest podanie numeru PESEL (opcjonalnie NIP) oraz dokładnych danych osobowych wraz z adresem zameldowania.
 2. Zaloguj się do panelu klienta. Twój login to numer PESEL, natomiast hasło zostało ustalone w trakcie rejestracji konta.
 3. Przejdź do sekcji -> Sprawdzanie i wybierz z listy zakładkę "Sprawdź, czy jesteś wpisany do KRD".

Warto wiedzieć, że raz na 6 miesięcy można sprawdzić raport KRD całkowicie za darmo. W ten sposób zweryfikujesz czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ktokolwiek wykorzystywał Twój numer PESEL do weryfikacji, a także czy nie masz negatywnych wpisów w KRD BIG S.A.

Negatywne wpisy w KRD - co robić?

Przejrzałeś raport KRD i okazało się, że wpis został przyjęty i widniejesz jako dłużnik? W takiej sytuacji jest tylko jedno skuteczne rozwiązanie. Przede wszystkim jak najszybciej zdecyduj się na spłatę swoich długów. Po uregulowaniu zadłużenia poproś wierzyciela o usunięcie negatywnej informacji z rejestru. Proces usunięcia informacji może potrwać do 14 dni od daty uregulowania długu.

Wierzyciel ma obowiązek aktualizować informacje przekazane do KRD w takich sytuacjach, jak:

 • częściowa spłata nieuregulowanego zobowiązania,
 • wygaśnięcie zadłużenia,
 • podanie błędnych informacji do rejestru KRD,
 • zmiana zakresu udostępnianych danych.

Krajowy Rejestr Długów może usunąć lub edytować informację o dłużnikach tylko na specjalny wniosek otrzymany od wierzyciela. Niestety informacje o zadłużeniach nie są automatycznie usuwane nawet po całkowitym uregulowaniu wierzytelności. Wniosek o usunięcie danych z raportu dotyczącego długów musi zawsze zostać wysłany przez wierzyciela - nie ma innej możliwości pozbycia się negatywnych informacji z rejestru.

A może masz problem z trudnymi kredytami? W takiej sytuacji skorzystaj z kontaktu z Finaum. Otrzymasz pełne wsparcie, które pomoże Ci wyjść z długów i wyjaśnić sporne kwestie finansowe z wierzycielami.

Negatywne wpisy w KRD a brak realnego zadłużenia

Często zdarza się, że w rejestrach KRD pojawiają się informacje niezgodne z aktualnym stanem spłaty wierzytelności. Wtedy trzeba odpowiednio zareagować. Nieaktualne dane w Krajowym Rejestrze Długów mogą pojawić się w wyniku:

 • niedopełnienia obowiązku aktualizacji informacji o dłużniku przez wierzyciela,
 • ktoś w złej wierze zamieści negatywny wpis w rejestrach KRD,
 • wierzyciel przekaże KRD informacje o spornym długu, który nie został wyjaśniony między stronami.

Jeśli po złożeniu konta i pobraniu raportu KRD zauważysz, że na Twoim koncie są negatywne wpisy niezgodne z prawdą, koniecznie skontaktuj się z KRD celem usunięcia niepoprawnych informacji z rejestru. Warto dodać, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel, który nie dopełni swoich obowiązków o przekazaniu aktualnych informacji w terminie 14 dni, podlega karze grzywny do 30 000 złotych.

Brak reakcji po sprawdzeniu KRD i wykryciu wpisów niezgodnych z prawdą może skutkować tym, że nie będziesz w stanie zaciągnąć nowego zobowiązania w banku lub w firmie pożyczkowej.

Ile trzeba zapłacić za korzystanie z raportów KRD?

Pobranie raportu o sobie jest darmowe raz na 6 miesięcy. Standardowa opłata za pobieranie informacji gospodarczej na swój temat to 14 złotych lub 28 złotych z informacjami na temat rejestru zapytań KRD. 

Kto to jest dłużnik?

Dłużnik to podmiot (osoba lub firma), która jest zobowiązana do świadczenia na rzecz wierzyciela płatności za wykonane usługi. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych dłużnik jest uznawany za osobę fizyczną lub wykonującą działalność gospodarczą, która stosunkiem prawnym jest zobowiązana do płatności na rzecz wierzyciela.

Czy w KRD są przechowywane informacje o historycznych zadłużeniach?

Krajowy Rejestr Długów nie przechowuje informacji o zobowiązaniach, które zostały już uregulowane. To oznacza, że rejestry nie stanowią historii dłużników, a jedynie udostępniają informację o aktywnych wierzytelnościach, które nie zostały uregulowane w wymaganym terminie.

Jakie dane są potrzebne do wpisu w KRD?

Aby dopisać dłużnika do rejestrów KRD, potrzebne są podstawowe dane o konsumencie lub podmiocie gospodarczym takie, jak: imię i nazwisko, numer PESEL, a także dokładne dane kontaktowe. Alternatywnie dla numeru PESEL można wykorzystać numer dowodu tożsamości.

Jakie zadłużenia można wpisać do rejestrów KRD?

Wpisy w Krajowym Rejestrze Długów mogą dotyczyć zaległości w uregulowaniu świadczeń za: usługi telekomunikacyjne, przewóz osób w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i innych mediów, wywóz nieczystości oraz dostarczanie energii cieplnej.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
Kredyt na flipa - co to znaczy?

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie. Wysoki poziom zainteresowania inwestycją w nieruchomości doprowadził do tego, że coraz więcej osób kupuje mieszkania tylko po to, aby je odsprzedać z zyskiem lub okresowo wynająć w celu wygenerowania dodatkowego zysku pasywnego. Pod pojęciem kredytu na flipa kryje się też metoda działania w ramach house […]

Czytaj wpis
Kredyt na wakacje - a może pożyczka?

Poszukiwanie źródła finansowania na wakacyjny urlop może zająć sporo czasu. Na rynku jest wiele ofert kredytów i pożyczek na wakacje, z których możemy skorzystać. Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem. Dowiesz się, jak wybrać najlepszy kredyt na wakacje dla siebie i na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej. […]

Czytaj wpis
Pożyczka na alimenty i świadczenia rodzinne

W dzisiejszych czasach instytucje pozabankowe robią wszystko, aby pozyskać dodatkowych klientów i udzielić jak największej liczby pożyczek. Pożyczkodawcy często celują w grupy osób, które mają problemy z płynnością finansową i nie posiadają stabilnego źródła dochodu. W takich sytuacjach najczęściej wykorzystywane są pożyczki na alimenty i świadczenia rodzinne, np. 500 plus. Chcesz dowiedzieć się, na jakich […]

Czytaj wpis
Pożyczka na 500 plus

Osoby potrzebujące nagłego zastrzyku dodatkowej gotówki coraz częściej wybierają firmy pozabankowe w celu podpisania umowy pożyczki lub chwilówki. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji musisz poszukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą Ci zbudować, chociażby minimalną zdolność finansową potrzebną do uzyskania pożyczki. Na rynku coraz częściej pojawiają się oferty […]

Czytaj wpis
Jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie kredyt?

Wyłudzenie kredytu i wszelkiego rodzaju oszustwa kredytowe to przestępstwo w rozumieniu Art. 297 Kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami każdy, kto w celu uzyskania dla siebie od banku albo innej jednostki organizacyjnej korzyści finansowych nadużywa dobro osób trzeciej, podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Według raportu InfoDOK Związku Banków Polskich w pierwszym kwartale 2023 […]

Czytaj wpis
Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

W dzisiejszych czasach do zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba spełnić tylko kilka warunków wymaganych przez bank. To podstawa, aby móc ubiegać się o kolejne finansowanie związane z zakupem nieruchomości mieszkalnej. Poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego możesz zrealizować swoje marzenia o własnych czterech ścianach. Zakup wymarzonego domu to często wydatek rzędu od kilkuset do nawet kilku milionów złotych. […]

Czytaj wpis
Kredyt gotówkowy pod hipotekę

W dzisiejszych czasach banki proponują wiele ciekawych produktów finansowych, które umożliwiają pozyskanie dodatkowej gotówki na dowolny cel lub sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia. Coraz popularniejsze są kredyty gotówkowe pod hipotekę, których zasada działania jest podobna jak np. kredytu pod zastaw mieszkania lub kredytu pod zastaw domu. W przypadku kredytów gotówkowych z zabezpieczeniem hipotecznym kwota finansowania nie może […]

Czytaj wpis
Chwilówki w weekend - jak to działa?

Banki komercyjne i większość firm pożyczkowych działa wyłącznie od poniedziałku do piątku. To spore ograniczenie, szczególnie dla osób, które chcą zdobyć dodatkowe pieniądze w nocy, późnym wieczorem lub w dni wolne od pracy. Obecnie na rynku pojawiają się propozycje chwilówek w weekend, które są przyznawane przez instytucje pozabankowe.  Jak to działa? Zasada jest prosta. Wystarczy, […]

Czytaj wpis
Kredyt na remont domu lub mieszkania

Kredyt na remont to dobre rozwiązanie przydatne przede wszystkim na etapie planowania kompleksowego remontu nieruchomości lub wykończenia. Decydując się na zaciągnięcie nowego zobowiązania w banku, koniecznie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje finansowania. Możesz zdecydować się na kredyt hipoteczny na remont domu lub mieszkania, standardowy kredyt lub pożyczkę gotówkową. Możliwości jest mnóstwo. Warto jednak podpisać taką umowę kredytu […]

Czytaj wpis
Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu oznacza całkowite zakończenie egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji sprawa ma swój koniec, ale nie ze względu na pozytywne zakończenie wszczętego postępowania egzekucyjnego. Umorzenie następuje wtedy, kiedy komornik w trakcie realizowanych czynności związanych z odzyskiwaniem należności napotka problemy i przeszkody umożliwiające zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Wtedy następuje przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
1 2 3 8

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL