Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

Podsumowanie artykułu

Krajowy Rejestr Długów to baza, która obejmuje wszystkich dłużników na terenie Polski. W rejestrach można się znaleźć za nieuregulowane długi. To powoduje, że zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu bankowego będzie praktycznie niemożliwe. Powodów, za które można trafić do KRD, jest wiele. Są jednak sposoby, które umożliwiają uniknięcie tak problematycznej sytuacji. W skrajnych przypadkach możesz skorzystać z kilku sposobów na usunięcie problematycznych wpisów w KRD. Takie działania są konieczne, jeśli Krajowy Rejestr Dłużników  blokuje możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści się rażącego niedopełnienia obowiązków związanych ze spłatą zobowiązania finasnowego - prawdopodobnie stosowny wpis pojawi się w rejestrach KRD.

Główne zadania Krajowego Rejestru Długów odnośnie do informacji o dłużnikach to:

 • zbieranie,
 • gromadzenie,
 • udostępnianie,
 • monitorowanie.

Ta baza dłużników jest dostępna dla wielu podmiotów finansowych, które udzielają kredytów i pożyczek. W ten sposób instytucje mogą szybko sprawdzać wiarygodność potencjalnych klientów. Co ciekawe, wpis do KRD może zostać zgłoszony przez dowolną osobę lub podmiot gospodarczy. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jasno wskazuje na zasady przekazywania informacji o wiarygodności finansowej zainteresowanym podmiotom. Więcej na temat dokładnych przepisów znajdziesz w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100810530/U/D20100530Lj.pdf.

Dane w Krajowym Rejestrze Długów - jakie są gromadzone?

Działalność KRD obejmuje gromadzenie i udostępnianie informacji o podmiotach, które dopuściły się zaległości finansowych. W przypadku Krajowego Rejestru Długów najważniejsze są dwa typy raportów.

 1. Rejestr zapytań - to zbiór informacji, kto w ostatnim czasie weryfikował naszą tożsamość lub działalność. Takie raporty są przydatne, np. w sytuacji aplikowania o kredyt lub pożyczkę. Instytucje finansowe mogą weryfikować nie tylko BIK, ale także wpisy w KRD, które są dodatkowym źródłem informacji o wiarygodności potencjalnego klienta.
 2. Raport o sobie - ten dokument zawiera informacje o aktualnym zadłużeniu, które można pobrać dla własnej świadomości. Często bywa tak, że raport jest całkowicie pusty - to dotyczy osób o całkowicie przejrzystej sytuacji finansowej. Sprawdzenie siebie w KRD to dobry pomysł, szczególnie przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o kredyt, zakupy na raty lub pożyczkę.

Jeśli chodzi o rodzaj danych o zadłużeniu gromadzonych przez KRD, warto wiedzieć, że instytucja przechowuje informacje wyłącznie o firmach i podmiotach z określonych sektorów gospodarczych. Kilka z nich to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce,
 • firmy odpowiedzialne za zarządzanie wierzytelnościami,
 • handel, np. FMCG, rolnictwo, budowlanka,
 • administracja - głównie sądy, urzędy i samorządy,
 • przemysł - energetyczny, spożywczy czy nawet farmaceutyczny,
 • usługi,
 • finanse.

Dane zawarte w raporcie KRD dotyczą każdego, kto dopuścił się jakichkolwiek zadłużeń. Wszelkie informacje są przekazywane pomiędzy poszczególnymi instytucjami - głównie w celach informacyjnych, np. do weryfikacji wiarygodności kredytobiorcy.

Kiedy można trafić na listę KRD?

Na listę dłużników w rejestrach KRD może trafić praktycznie każdy: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. To wymaga wystąpienia określonych przesłanek, które są inne dla osób prywatnych i inne dla podmiotów gospodarczych. Aby konsument trafił na listę KRD, konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

 • zobowiązanie finansowe ma ustalony stosunek prawny zgodnie z Art. 187 Kodeksu cywilnego,
 • zadłużenie nie może być niższe niż 200 złotych,
 • płatność nie została zrealizowana w terminie i minęło od tej daty co najmniej 30 dni,
 • minęło co najmniej 30 dni od czasu wysłania wezwania do zapłaty przez wierzyciela,
 • nie upłynęło 6 lat od dnia, kiedy pojawiła się wymagalność uregulowania zobowiązania (w przeciwnym razie zobowiązanie wygasa).

Aby wpisać konsumenta na listę Krajowego Rejestru Długów, konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych przesłanek. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli wpis w rejestrach KRD ma dotyczyć podmiotu gospodarczego. Wtedy przesłanki konieczne do spełnienia brzmią następująco:

 • zadłużenie musi nie mniejsze niż 500 złotych,
 • upłynęło co najmniej 30 dni od czasu wymagalności spłaty zadłużenia oraz wysłania wezwania do zapłaty,
 • zobowiązanie jest wynikiem umowy podpisanej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że praktycznie każdy, kto ma nieuregulowane zadłużenia i otrzymał wezwanie do zapłaty, może narazić się na negatywny wpis w rejestrach KRD. To najczęściej skutkuje obniżeniem wiarygodności w oczach banków i firm pożyczkowych. Tym samym szanse na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania finansowego spadają prawie do zera.

Jak sprawdzić raport KRD? Krok po kroku

Weryfikacja raportu KRD wymaga przede wszystkim założenia nowego konta w serwisie Krajowego Rejestru Długów. Instrukcja krok po kroku, jak sprawdzić raport w tych rejestrach jest wyjątkowo prosta.

 1. Zarejestruj nowe konto. Możesz to zrobić na stronie: https://konsument.krd.pl/. Wystarczy, że wybierzesz jeden z dostępnych pakietów i podasz swoje dane osobowe. Na tym etapie konieczne jest podanie numeru PESEL (opcjonalnie NIP) oraz dokładnych danych osobowych wraz z adresem zameldowania.
 2. Zaloguj się do panelu klienta. Twój login to numer PESEL, natomiast hasło zostało ustalone w trakcie rejestracji konta.
 3. Przejdź do sekcji -> Sprawdzanie i wybierz z listy zakładkę "Sprawdź, czy jesteś wpisany do KRD".

Warto wiedzieć, że raz na 6 miesięcy można sprawdzić raport KRD całkowicie za darmo. W ten sposób zweryfikujesz czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ktokolwiek wykorzystywał Twój numer PESEL do weryfikacji, a także czy nie masz negatywnych wpisów w KRD BIG S.A.

Negatywne wpisy w KRD - co robić?

Przejrzałeś raport KRD i okazało się, że wpis został przyjęty i widniejesz jako dłużnik? W takiej sytuacji jest tylko jedno skuteczne rozwiązanie. Przede wszystkim jak najszybciej zdecyduj się na spłatę swoich długów. Po uregulowaniu zadłużenia poproś wierzyciela o usunięcie negatywnej informacji z rejestru. Proces usunięcia informacji może potrwać do 14 dni od daty uregulowania długu.

Wierzyciel ma obowiązek aktualizować informacje przekazane do KRD w takich sytuacjach, jak:

 • częściowa spłata nieuregulowanego zobowiązania,
 • wygaśnięcie zadłużenia,
 • podanie błędnych informacji do rejestru KRD,
 • zmiana zakresu udostępnianych danych.

Krajowy Rejestr Długów może usunąć lub edytować informację o dłużnikach tylko na specjalny wniosek otrzymany od wierzyciela. Niestety informacje o zadłużeniach nie są automatycznie usuwane nawet po całkowitym uregulowaniu wierzytelności. Wniosek o usunięcie danych z raportu dotyczącego długów musi zawsze zostać wysłany przez wierzyciela - nie ma innej możliwości pozbycia się negatywnych informacji z rejestru.

A może masz problem z trudnymi kredytami? W takiej sytuacji skorzystaj z kontaktu z Finaum. Otrzymasz pełne wsparcie, które pomoże Ci wyjść z długów i wyjaśnić sporne kwestie finansowe z wierzycielami.

Negatywne wpisy w KRD a brak realnego zadłużenia

Często zdarza się, że w rejestrach KRD pojawiają się informacje niezgodne z aktualnym stanem spłaty wierzytelności. Wtedy trzeba odpowiednio zareagować. Nieaktualne dane w Krajowym Rejestrze Długów mogą pojawić się w wyniku:

 • niedopełnienia obowiązku aktualizacji informacji o dłużniku przez wierzyciela,
 • ktoś w złej wierze zamieści negatywny wpis w rejestrach KRD,
 • wierzyciel przekaże KRD informacje o spornym długu, który nie został wyjaśniony między stronami.

Jeśli po złożeniu konta i pobraniu raportu KRD zauważysz, że na Twoim koncie są negatywne wpisy niezgodne z prawdą, koniecznie skontaktuj się z KRD celem usunięcia niepoprawnych informacji z rejestru. Warto dodać, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel, który nie dopełni swoich obowiązków o przekazaniu aktualnych informacji w terminie 14 dni, podlega karze grzywny do 30 000 złotych.

Brak reakcji po sprawdzeniu KRD i wykryciu wpisów niezgodnych z prawdą może skutkować tym, że nie będziesz w stanie zaciągnąć nowego zobowiązania w banku lub w firmie pożyczkowej.

Ile trzeba zapłacić za korzystanie z raportów KRD?

Pobranie raportu o sobie jest darmowe raz na 6 miesięcy. Standardowa opłata za pobieranie informacji gospodarczej na swój temat to 14 złotych lub 28 złotych z informacjami na temat rejestru zapytań KRD. 

Kto to jest dłużnik?

Dłużnik to podmiot (osoba lub firma), która jest zobowiązana do świadczenia na rzecz wierzyciela płatności za wykonane usługi. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych dłużnik jest uznawany za osobę fizyczną lub wykonującą działalność gospodarczą, która stosunkiem prawnym jest zobowiązana do płatności na rzecz wierzyciela.

Czy w KRD są przechowywane informacje o historycznych zadłużeniach?

Krajowy Rejestr Długów nie przechowuje informacji o zobowiązaniach, które zostały już uregulowane. To oznacza, że rejestry nie stanowią historii dłużników, a jedynie udostępniają informację o aktywnych wierzytelnościach, które nie zostały uregulowane w wymaganym terminie.

Jakie dane są potrzebne do wpisu w KRD?

Aby dopisać dłużnika do rejestrów KRD, potrzebne są podstawowe dane o konsumencie lub podmiocie gospodarczym takie, jak: imię i nazwisko, numer PESEL, a także dokładne dane kontaktowe. Alternatywnie dla numeru PESEL można wykorzystać numer dowodu tożsamości.

Jakie zadłużenia można wpisać do rejestrów KRD?

Wpisy w Krajowym Rejestrze Długów mogą dotyczyć zaległości w uregulowaniu świadczeń za: usługi telekomunikacyjne, przewóz osób w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i innych mediów, wywóz nieczystości oraz dostarczanie energii cieplnej.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Czym jest wkład własny przy kredycie hipotecznym? Ile wynosi minimalny wkład własny?

Planując zakup mieszkania lub domu na kredyt, warto zapoznać się z terminem wkład własny. Jest to określona suma pieniędzy, którą jako potencjalny kredytobiorca będziesz musiał zainwestować na poczet zakupu nieruchomości. Najczęściej to decydujący element o uzyskaniu kredytu hipotecznego. Jednak wokół udziału własnego krąży wiele mitów, z którymi chcemy się rozprawić. Jedną z najczęściej powtarzanych półprawd […]

Czytaj wpis
Czym jest wiarygodność kredytowa i czym różni się od zdolności kredytowej?

Bardzo prawdopodobne, że znasz osoby, którym pożyczyłbyś nawet spore pieniądze bez obaw, że do Ciebie wrócą. Jednocześnie są też takie, które w żaden sposób nie przekonają Cię do udzielenia pożyczki. Ten zbiór opinii, doświadczeń i własnych przekonań wpływają na czyjąś wiarygodność. Banki podchodzą do analizy wniosku nie tylko przez pryzmat zdolności kredytowej, ale także innych […]

Czytaj wpis
Kredyt a umowa zlecenie. Czy dostanę kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie?

Jeśli planujesz zawnioskować o kredyt hipoteczny lub potrzebujesz środków na dowolny cel, to jednym z miejsc, gdzie możesz je pożyczyć, jest bank lub instytucja pożyczkowa. Co w przypadku umowy zlecenia? Nie stanowi ona przeszkody w staraniach o pieniądze. Istnieją jednak pewne wymagania, które trzeba spełnić. Pracując na umowę zlecenie, konieczne jest posiadanie dłuższego stażu pracy […]

Czytaj wpis
Pożyczka i kredyt gotówkowy na wkład własny. Czy możesz wziąć kredyt, żeby wziąć kredyt?

Zakup mieszkania za gotówkę to duży jednorazowy wydatek, na który nie wszystkich stać. Ponadto pozbycie się takiej gotówki nie zawsze jest potrzebne, gdyż środki mogą pracować w inny sposób. Niemniej jednak spora grupa osób kupuje nieruchomości przy użyciu kredytu hipotecznego, a do niego potrzebny jest udział własny. Czy pożycza lub kredyt gotówkowy na wkład własny […]

Czytaj wpis
Płatności zbliżeniowe kartą i telefonem. Jak działają płatności zbliżeniowe i jak ich używać na co dzień?

Narodowy Bank Polski podał, że liczba kart płatniczych wzrosła z 42,2 mln w 2019 r. do 44,9 mln w 2023 roku. Charakterystyką polskiego rynku, jak zaznaczył NBP, jest dominujący udział kart, które umożliwiają płatności zbliżeniowe. Na koniec czerwca 2023 r. było ich 43,2 milionów, co daje 96,3% w ogólnej liczbie kart. Jak efektywnie korzystać z […]

Czytaj wpis
Czyszczenie BIK. Sprawdź, co możesz zrobić, aby poprawić scoring BIK

Przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, ale miałeś poślizgi w spłacaniu zobowiązań i Twój raport w Biurze Informacji Kredytowej nie wygląd najlepiej? Czy możliwe jest czyszczenie BIK? Tak, jest to możliwe, ale nie w każdej sytuacji. Sprawdziliśmy, co można zrobić, aby usunąć niektóre wpisy i dzięki temu poprawić scoring BIK.  Czyszczenie BIK to temat bardzo popularny, […]

Czytaj wpis
Najlepsze konta oszczędnościowe, czyli jak sprawić, żeby Twoje pieniądze zaczęły pracować

Powiedzenie „pieniądz robi pieniądz” jest jak najbardziej prawdziwe. Ktoś inwestuje środki finansowe w rozwój firmy, ktoś inny stawia na akcje, a jeszcze inny zdecyduje się na konto oszczędnościowe. W tym artykule skupimy się na tym ostatnim rozwiązaniu. Czy warto odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym? Zdecydowanie tak. Warto pomyśleć o rachunku oszczędnościowym, jeśli np. nie chcesz […]

Czytaj wpis
Czym jest ryzyko kredytowe?

Dynamiczna, zmienna i często nieprzewidywalna sytuacja w gospodarce sprawia, że banki muszą minimalizować swoje ryzyko finansowe. Głównym elementem, który wpływa na równowagę, jest obszar związany z ryzykiem kredytowym. Jest to istotny czynnik z punktu widzenia analizy i zarządzania ryzykiem w całym sektorze finansowym. W artykule przyjrzymy się naturze ryzyka kredytowego, tym co wpływa na jego […]

Czytaj wpis
Jak naliczane są odsetki na karcie kredytowej?

Jeszcze dwie dekady temu karta kredytowa, najlepiej złota lub platynowa, były symbolem statusu. Dzisiaj tego typu produktu dostępne są praktycznie dla wszystkich. Zamożne osoby mogą liczyć na wysokie limity sięgające miliona złotych i prestiżowe usługi concierge. Patrząc bardziej przyziemnie, karty kredytowe dostępne są dla szerokiego grona klientów banków. Co warto o nich wiedzieć? Karty kredytowe […]

Czytaj wpis
Na czym polega kredyt ratalny i co o nim warto wiedzieć? 

Nie za wszystkie zakupy trzeba płacić z bieżących środków lub z oszczędności. Zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje, w których potrzebujesz większej sumy pieniędzy. Zepsuta lodówka, zgubiony laptop czy zalany telefon to przedmioty, bez których ciężko się obejść w dzisiejszych czasach. Jeśli brakuje Ci gotówki i potrzebujesz szybko nowego sprzętu, to z pomocą przychodzi kredyt ratalny. […]

Czytaj wpis
Kredyt na samochód używany – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Dane urzędowe pokazują, że w 2020 roku tylko 14% zarejestrowanych pojazdów stanowiły nowe auta. Większość Polaków kupuje używane pojazdy. Dlaczego wybieramy auta z drugiej ręki? Jest wiele powodów, a głównym z nich jest cena. Samochody używane są tańsze od nowych odpowiedników i część właścicieli nie chce inwestować w coś, co szybko traci na wartości. Ceny […]

Czytaj wpis
Pożyczka na dowód osobisty bez zaświadczeń o dochodach

Zdarza się, że szybko potrzebujesz gotówki. Czasami bank, z którym współpracujesz, jest skory pożyczyć Ci pieniądze bez większych formalności. Jednak bywa i tak, że potrzebne są dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o dochodach. Przeważnie trzeba na nie zaczekać, a ponadto bank lubi zweryfikować jego wiarygodność w miejscu Twojej pracy, co trwa. Jeśli nie masz czasu […]

Czytaj wpis
1 2 3 10

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL