Krajowy Rejestr Długów - co to jest?

Podsumowanie artykułu

Krajowy Rejestr Długów to baza, która obejmuje wszystkich dłużników na terenie Polski. W rejestrach można się znaleźć za nieuregulowane długi. To powoduje, że zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu bankowego będzie praktycznie niemożliwe. Powodów, za które można trafić do KRD, jest wiele. Są jednak sposoby, które umożliwiają uniknięcie tak problematycznej sytuacji. W skrajnych przypadkach możesz skorzystać z kilku sposobów na usunięcie problematycznych wpisów w KRD. Takie działania są konieczne, jeśli Krajowy Rejestr Dłużników  blokuje możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

KRD to inaczej Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucja powstała po to, aby nadzorować konsumentów oraz przedsiębiorców w kwestii terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Krajowy Rejestr Długów powstał w 2003 roku. Od tamtego czasu wprowadzono ustawę, która określa sposób udostępniania danych gospodarczych. Baza BIG Infomonitor powstała w celu zbierania informacji o przedsiębiorcach oraz konsumentach prywatnych. Jeśli ktokolwiek dopuści się rażącego niedopełnienia obowiązków związanych ze spłatą zobowiązania finasnowego - prawdopodobnie stosowny wpis pojawi się w rejestrach KRD.

Główne zadania Krajowego Rejestru Długów odnośnie do informacji o dłużnikach to:

 • zbieranie,
 • gromadzenie,
 • udostępnianie,
 • monitorowanie.

Ta baza dłużników jest dostępna dla wielu podmiotów finansowych, które udzielają kredytów i pożyczek. W ten sposób instytucje mogą szybko sprawdzać wiarygodność potencjalnych klientów. Co ciekawe, wpis do KRD może zostać zgłoszony przez dowolną osobę lub podmiot gospodarczy. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jasno wskazuje na zasady przekazywania informacji o wiarygodności finansowej zainteresowanym podmiotom. Więcej na temat dokładnych przepisów znajdziesz w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100810530/U/D20100530Lj.pdf.

Dane w Krajowym Rejestrze Długów - jakie są gromadzone?

Działalność KRD obejmuje gromadzenie i udostępnianie informacji o podmiotach, które dopuściły się zaległości finansowych. W przypadku Krajowego Rejestru Długów najważniejsze są dwa typy raportów.

 1. Rejestr zapytań - to zbiór informacji, kto w ostatnim czasie weryfikował naszą tożsamość lub działalność. Takie raporty są przydatne, np. w sytuacji aplikowania o kredyt lub pożyczkę. Instytucje finansowe mogą weryfikować nie tylko BIK, ale także wpisy w KRD, które są dodatkowym źródłem informacji o wiarygodności potencjalnego klienta.
 2. Raport o sobie - ten dokument zawiera informacje o aktualnym zadłużeniu, które można pobrać dla własnej świadomości. Często bywa tak, że raport jest całkowicie pusty - to dotyczy osób o całkowicie przejrzystej sytuacji finansowej. Sprawdzenie siebie w KRD to dobry pomysł, szczególnie przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o kredyt, zakupy na raty lub pożyczkę.

Jeśli chodzi o rodzaj danych o zadłużeniu gromadzonych przez KRD, warto wiedzieć, że instytucja przechowuje informacje wyłącznie o firmach i podmiotach z określonych sektorów gospodarczych. Kilka z nich to:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce,
 • firmy odpowiedzialne za zarządzanie wierzytelnościami,
 • handel, np. FMCG, rolnictwo, budowlanka,
 • administracja - głównie sądy, urzędy i samorządy,
 • przemysł - energetyczny, spożywczy czy nawet farmaceutyczny,
 • usługi,
 • finanse.

Dane zawarte w raporcie KRD dotyczą każdego, kto dopuścił się jakichkolwiek zadłużeń. Wszelkie informacje są przekazywane pomiędzy poszczególnymi instytucjami - głównie w celach informacyjnych, np. do weryfikacji wiarygodności kredytobiorcy.

Kiedy można trafić na listę KRD?

Na listę dłużników w rejestrach KRD może trafić praktycznie każdy: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. To wymaga wystąpienia określonych przesłanek, które są inne dla osób prywatnych i inne dla podmiotów gospodarczych. Aby konsument trafił na listę KRD, konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

 • zobowiązanie finansowe ma ustalony stosunek prawny zgodnie z Art. 187 Kodeksu cywilnego,
 • zadłużenie nie może być niższe niż 200 złotych,
 • płatność nie została zrealizowana w terminie i minęło od tej daty co najmniej 30 dni,
 • minęło co najmniej 30 dni od czasu wysłania wezwania do zapłaty przez wierzyciela,
 • nie upłynęło 6 lat od dnia, kiedy pojawiła się wymagalność uregulowania zobowiązania (w przeciwnym razie zobowiązanie wygasa).

Aby wpisać konsumenta na listę Krajowego Rejestru Długów, konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych przesłanek. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli wpis w rejestrach KRD ma dotyczyć podmiotu gospodarczego. Wtedy przesłanki konieczne do spełnienia brzmią następująco:

 • zadłużenie musi nie mniejsze niż 500 złotych,
 • upłynęło co najmniej 30 dni od czasu wymagalności spłaty zadłużenia oraz wysłania wezwania do zapłaty,
 • zobowiązanie jest wynikiem umowy podpisanej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że praktycznie każdy, kto ma nieuregulowane zadłużenia i otrzymał wezwanie do zapłaty, może narazić się na negatywny wpis w rejestrach KRD. To najczęściej skutkuje obniżeniem wiarygodności w oczach banków i firm pożyczkowych. Tym samym szanse na zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania finansowego spadają prawie do zera.

Jak sprawdzić raport KRD? Krok po kroku

Weryfikacja raportu KRD wymaga przede wszystkim założenia nowego konta w serwisie Krajowego Rejestru Długów. Instrukcja krok po kroku, jak sprawdzić raport w tych rejestrach jest wyjątkowo prosta.

 1. Zarejestruj nowe konto. Możesz to zrobić na stronie: https://konsument.krd.pl/. Wystarczy, że wybierzesz jeden z dostępnych pakietów i podasz swoje dane osobowe. Na tym etapie konieczne jest podanie numeru PESEL (opcjonalnie NIP) oraz dokładnych danych osobowych wraz z adresem zameldowania.
 2. Zaloguj się do panelu klienta. Twój login to numer PESEL, natomiast hasło zostało ustalone w trakcie rejestracji konta.
 3. Przejdź do sekcji -> Sprawdzanie i wybierz z listy zakładkę "Sprawdź, czy jesteś wpisany do KRD".

Warto wiedzieć, że raz na 6 miesięcy można sprawdzić raport KRD całkowicie za darmo. W ten sposób zweryfikujesz czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ktokolwiek wykorzystywał Twój numer PESEL do weryfikacji, a także czy nie masz negatywnych wpisów w KRD BIG S.A.

Negatywne wpisy w KRD - co robić?

Przejrzałeś raport KRD i okazało się, że wpis został przyjęty i widniejesz jako dłużnik? W takiej sytuacji jest tylko jedno skuteczne rozwiązanie. Przede wszystkim jak najszybciej zdecyduj się na spłatę swoich długów. Po uregulowaniu zadłużenia poproś wierzyciela o usunięcie negatywnej informacji z rejestru. Proces usunięcia informacji może potrwać do 14 dni od daty uregulowania długu.

Wierzyciel ma obowiązek aktualizować informacje przekazane do KRD w takich sytuacjach, jak:

 • częściowa spłata nieuregulowanego zobowiązania,
 • wygaśnięcie zadłużenia,
 • podanie błędnych informacji do rejestru KRD,
 • zmiana zakresu udostępnianych danych.

Krajowy Rejestr Długów może usunąć lub edytować informację o dłużnikach tylko na specjalny wniosek otrzymany od wierzyciela. Niestety informacje o zadłużeniach nie są automatycznie usuwane nawet po całkowitym uregulowaniu wierzytelności. Wniosek o usunięcie danych z raportu dotyczącego długów musi zawsze zostać wysłany przez wierzyciela - nie ma innej możliwości pozbycia się negatywnych informacji z rejestru.

A może masz problem z trudnymi kredytami? W takiej sytuacji skorzystaj z kontaktu z Finaum. Otrzymasz pełne wsparcie, które pomoże Ci wyjść z długów i wyjaśnić sporne kwestie finansowe z wierzycielami.

Negatywne wpisy w KRD a brak realnego zadłużenia

Często zdarza się, że w rejestrach KRD pojawiają się informacje niezgodne z aktualnym stanem spłaty wierzytelności. Wtedy trzeba odpowiednio zareagować. Nieaktualne dane w Krajowym Rejestrze Długów mogą pojawić się w wyniku:

 • niedopełnienia obowiązku aktualizacji informacji o dłużniku przez wierzyciela,
 • ktoś w złej wierze zamieści negatywny wpis w rejestrach KRD,
 • wierzyciel przekaże KRD informacje o spornym długu, który nie został wyjaśniony między stronami.

Jeśli po złożeniu konta i pobraniu raportu KRD zauważysz, że na Twoim koncie są negatywne wpisy niezgodne z prawdą, koniecznie skontaktuj się z KRD celem usunięcia niepoprawnych informacji z rejestru. Warto dodać, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel, który nie dopełni swoich obowiązków o przekazaniu aktualnych informacji w terminie 14 dni, podlega karze grzywny do 30 000 złotych.

Brak reakcji po sprawdzeniu KRD i wykryciu wpisów niezgodnych z prawdą może skutkować tym, że nie będziesz w stanie zaciągnąć nowego zobowiązania w banku lub w firmie pożyczkowej.

Ile trzeba zapłacić za korzystanie z raportów KRD?

Pobranie raportu o sobie jest darmowe raz na 6 miesięcy. Standardowa opłata za pobieranie informacji gospodarczej na swój temat to 14 złotych lub 28 złotych z informacjami na temat rejestru zapytań KRD. 

Kto to jest dłużnik?

Dłużnik to podmiot (osoba lub firma), która jest zobowiązana do świadczenia na rzecz wierzyciela płatności za wykonane usługi. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych dłużnik jest uznawany za osobę fizyczną lub wykonującą działalność gospodarczą, która stosunkiem prawnym jest zobowiązana do płatności na rzecz wierzyciela.

Czy w KRD są przechowywane informacje o historycznych zadłużeniach?

Krajowy Rejestr Długów nie przechowuje informacji o zobowiązaniach, które zostały już uregulowane. To oznacza, że rejestry nie stanowią historii dłużników, a jedynie udostępniają informację o aktywnych wierzytelnościach, które nie zostały uregulowane w wymaganym terminie.

Jakie dane są potrzebne do wpisu w KRD?

Aby dopisać dłużnika do rejestrów KRD, potrzebne są podstawowe dane o konsumencie lub podmiocie gospodarczym takie, jak: imię i nazwisko, numer PESEL, a także dokładne dane kontaktowe. Alternatywnie dla numeru PESEL można wykorzystać numer dowodu tożsamości.

Jakie zadłużenia można wpisać do rejestrów KRD?

Wpisy w Krajowym Rejestrze Długów mogą dotyczyć zaległości w uregulowaniu świadczeń za: usługi telekomunikacyjne, przewóz osób w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i innych mediów, wywóz nieczystości oraz dostarczanie energii cieplnej.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Umowa kredytu hipotecznego - na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy kredytowej jest obligatoryjne w przypadku każdego nowego zobowiązania finansowego: zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, konsolidacyjnego, jak i pożyczki ratalnej. To rodzaj umowy, która dotyczy banku/firmy pożyczkowej oraz osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Umowa kredytowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to OWU, […]

Czytaj wpis
Jak oszczędzać pieniądze bez wyrzeczeń?

Chcesz mieć na tyle wysokie oszczędności, żeby nie martwić się utrzymaniem swojej rodziny? Dodatkowe pieniądze na rachunku bankowym to świetna poduszka finansowa, która jest gwarancją spłaty zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i usługodawców w razie problemów gospodarstwa domowego. Chcesz dowiedzieć się jak odkładać pieniądze, aby osiągnąć zamierzone cele? W tym artykule znajdziesz sprawdzone sposoby na […]

Czytaj wpis
Ubezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia kredytu to umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji np. utrata pracy, nagła choroba lub śmierć jednego z kredytobiorców można popaść w spore kłopoty finansowe. Głównie z tego powodu warto mieć aktywne ubezpieczenie spłaty kredytu. W ten sposób można skorzystać z […]

Czytaj wpis
Kalkulator kredytu hipotecznego

Internetowy kalkulator rat kredytu hipotecznego jest najczęściej darmowym oprogramowaniem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Każdy, kto planuje złożyć wniosek kredytowy, może skorzystać z kalkulatora i poznać całkowity koszt kredytu wraz z innymi kluczowymi składowymi. Kalkulator kredytowy ułatwia obliczenie miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego. To szansa na szybką ocenę swoich możliwości finansowych i zestawienie kosztów z dochodami […]

Czytaj wpis
Na czym polega upadłość konsumencka?

O pojęciu upadłości konsumenckiej słyszał na pewno każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To dotyczy zarówno firm, które zbankrutowały, jak i osób fizycznych. Zgodnie z definicją upadłość konsumencka odnosi się do niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o upadłości konsumenckiej wskazuje, że to częściowe […]

Czytaj wpis
Czym jest lokata bankowa?

Mianem lokaty bankowej nazywamy produkt finansowy, który służy do deponowania wolnych środków, czyli oszczędności. Taki depozyt bankowy zakłada się w ramach podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Za aktywną lokatę uznaje się taki rachunek, na który została wpłacona ustalona kwota. Warto dodać, że w większości przypadków lokaty uniemożliwiają swobodne korzystanie z wpłaconego kapitału - musisz […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Kredyty mieszkaniowe to jedne z najbardziej skomplikowanych form finansowania dostępnych na polskim rynku. Dlaczego? Otóż wniosek o kredyt w tej formie wymaga dołączenia wielu dokumentów, których objętość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Bank, który zdecyduje się udzielić Ci kredytu hipotecznego, prawdopodobnie zaproponuje takie warunki, aby kwota kredytu nie przekraczała Twoich możliwości finansowych. Planujesz […]

Czytaj wpis
Odsetki od zaległości podatkowych

Najszybszą drogą do oceny wysokości zadłużenia wobec organu podatkowego jest wykorzystanie kalkulatora odsetek podatkowych. To narzędzie dostępne na rządowych stronach, które pozwala na szybkie wyliczenie kwoty zaległości na podstawie kilku parametrów: kwota zobowiązania, termin płatności, termin uregulowania zadłużenia. Co więcej, stawka odsetek będzie uzależniona od tego, czy są to odsetki za zwłokę, czy opłata prolongacyjna. […]

Czytaj wpis
Refinansowanie kredytu i pożyczki w praktyce

Niektóre zobowiązania bankowe i pozabankowe można bez problemu przenieść do innej instytucji, bez dodatkowych kosztów. To opłacalne przedsięwzięcie, o ile wiesz, jak wybrać najlepszą propozycję finansowania dla siebie. Kredyt konsolidacyjny to najpopularniejsza odmiana zobowiązania pozwalającego na refinansowanie kredytów i pożyczek. Jeśli chcesz otrzymać korzystniejszy harmonogram spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu, koniecznie pomyśl o opcji […]

Czytaj wpis
Oddłużanie chwilówek - pomoc dla zadłużonych

Pożyczki pozabankowe są obecnie ogólnodostępne, co powoduje, że coraz więcej osób popada w spiralę zadłużenia. Krótki okres spłaty chwilówki, brak stabilnego źródła dochodu oraz problemy zdrowotne to główne czynniki, które powodują, że zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania może doprowadzić do wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet upadłości konsumenckiej. Chcesz dowiedzieć się, co zrobić w sytuacji, kiedy wierzyciel ubiega […]

Czytaj wpis
Oprocentowanie lokat bankowych - ranking

Oprocentowanie lokat w bankach komercyjnych zawsze jest przedstawiane jako wartość procentowa zysku w skali roku. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania takich produktów bankowych, warto dodać, że wskaźnik jest taki sam dla stałych i nowych klientów. W przypadku lokat na nowe środki proponowanych przez banki oprocentowanie wciąż pozostaje na dość niskim poziomie. Najlepsze lokaty bankowe oferują […]

Czytaj wpis
Prowizja za udzielenie kredytu

Opłata za udzielnie finansowania i obsługę bankową to nic innego, jak prowizja bankowa. Udzielenie kredytu gotówkowego, hipotecznego, a nawet kredytu konsolidacyjnego najczęściej wiąże się z ryzykiem naliczenia dodatkowych kosztów. Wysokość prowizji od kredytu jest uzależniona od całkowitej kwoty przyznanej kredytobiorcy oraz indywidualnych ustaleń banku. Zgodnie z Prawem bankowym instytucje finansowe mogą dobrowolnie ustalać wartość pobieranych […]

Czytaj wpis
1 2 3 5

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL