Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Podsumowanie artykułu

Prowadzenie działalności gospodarczej to trudne i wielowymiarowe wyzwanie. Czasami przez zatory płatnicze, a innym razem przez zły stan zdrowia możesz pomyśleć o zamknięciu firmy. Warto, aby w takiej sytuacji każdy rozsądny przedsiębiorca rozważył zawieszenie działalności gospodarczej. Przerwa od Urzędu Skarbowego, ZUS-u i dłużników może się przydać. Zyskasz czas na przemyślenia i reorganizację biznesu. Sprawdź zatem, jak zgłosić zawieszenie przez Internet.

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności. 

W artykule odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak przeprowadzić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w ewidencji i informacji o działalności gospodarczej?
 • Kto i na jak długo może zawiesić działalność?
 • Jakie czynności może wykonywać firma podczas zawieszenia działalności?

Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów.

Jak przeprowadzić zawieszenie działalności gospodarczej online?

Jeśli prowadzisz biznes i chcesz go na pewien czas zawiesić, np. z powodu choroby, sezonowości lub problemów z zatorami płatniczymi, to możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie;
 • listownie;
 • elektronicznie.

Zawieszenie działalności przez Internet

Zacznijmy od zgłoszenia online. W każdym z wariantów potrzebny będzie wniosek CEIDG-1 o wpis informacji, o zawieszeniu działalności gospodarczej. Gdzie go znaleźć? Odwiedź serwis informacyjno-usługowy Biznes.gov.pl, a następnie wybierz przycisk „Zmień dane w CEIDG”. Operacja będzie wymagała zalogowania się przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

Uwaga! Jeśli pierwszy raz logujesz się przez login.gov.pl, to system przeprowadzi Cię przez proces zakładania konta.

W sytuacji, gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, to do wniosku do CEIDG należy dołączyć także załącznik CEIDG-SC. Jeśli w dokumentach pojawią się braki lub błędy, to zostaniesz poproszony o ich skorygowanie. O ewentualnych nieprawidłowościach przy składaniu wniosku online, system CEIDG poinformuje Cię niezwłocznie.

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku otrzymasz jego kopię z potwierdzoną datą i informacją o zawieszeniu działalności.

Źródło: Freepik

Zawieszenie działalności w urzędzie

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Od urzędnika otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku. Najpóźniej kolejnego dnia zmienione dane pojawią się w systemie CEIDG. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport lub mDowód. 

Wniosek możesz przygotować na dwa sposoby:

 • wypełnij go i podpisz własnoręcznie w urzędzie;
 • pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest także pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie jest konieczne udzielanie dodatkowych pełnomocnictw, jeśli figuruje on w CEIDG. Jednak, aby zawiesić prowadzenie działalności za pośrednictwem pełnomocnika, to jego uprawnienia muszą obejmować tego typu zakres.

W sytuacji, gdy Twój pełnomocnik jest ujawniony w CEDIG, nie będzie trzeba uiszczać opłat skarbowych za złożenie pełnomocnictwa. Co więcej, dokument pełnomocnictwa także nie będzie potrzebny. Nadal jednak należy pamiętać o dokumencie tożsamości.

Natomiast, jeśli posługujesz się pełnomocnictwem pisemnym, to każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Zawieszenie działalności pocztą

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej Biznes.gov.pl, wypełnić bez skreśleń, a następnie wysłać listem poleconym. W tym wariancie ważne jest, aby dokumenty były opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Kto i na jaki okres można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej?

W przypadku firm zarejestrowanych w CEIDG okres zawieszenia działalności może być dowolny. Podmiot może ograniczyć swoją aktywność także na czas nieokreślony. We wniosku o zawieszenie działalności minimalny okres nie może być krótszy niż 30 dni.

Ważne! We wniosku można podać termin wsteczny lub przyszły, od kiedy działalność ma być zawieszona. Oznacza to, że może być on różny od dnia złożenia wniosku. W przypadku spółek sytuacja wygląda nieco inaczej.

Przedsiębiorstwo zarejestrowane w KRS może zawiesić prowadzenie firmy na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest ta wskazana we wniosku. Pamiętaj, że nie może to być dzień wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Niezależnie czy prowadzisz JDG, czy spółkę, istotne jest, aby podmiot, który chce zawiesić swoją działalność, nie zatrudniał pracowników:

 • na umowę o pracę;
 • spółdzielczej umowy o pracę;
 • na zasadzie wyboru, powołania i mianowania.

Warto także pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim powyższe nie dotyczy umów zleceń i umów o dzieło. Ponadto wszelkie zobowiązania podatkowe i składki przestają być naliczane od momentu zawieszenia firmy. Poniżej szerzej omawiamy te kwestie. Niemniej warto wiedzieć, że wszystkie zaległe opłaty skarbowe powstałe przed złożeniem wniosku o zawieszenie musisz uregulować. W innym wypadku zapłacisz odsetki od zaległości podatkowych.

Źródło: Freepik

Czy przedsiębiorca będzie musiał wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

Dobra wiadomość jest taka, że JDG i spółki w całym okresie zawieszenia działalności nie muszą opłacać zaliczek na podatek dochodowy.

W trakcie zawieszenia działalności z obowiązku naliczania i zapłaty zaliczek są:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (PIT, ryczałt);
 • wspólnicy spółek osobowych: jawnej, partnerskiej i komandytowej (PIT lub CIT);
 • spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe (CIT).

Ważne! Jeśli partnerzy w spółce osobowej generują dochody poza zawieszoną działalnością, to nie będą oni uwzględniali w swoim rozliczeniu przychodów z tej firmy. Niemniej wspólnicy będą zobowiązani do obliczenia i opodatkowania dochodów z tych źródeł.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z konieczności złożenia rocznej deklaracji. Dotyczy to zarówno roku zawieszenia działalności, jak i każdego kolejnego. Dopiero gdy skutecznie zamkniesz działalność, wówczas obowiązek przestanie istnieć.

Jeśli rozliczasz się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to informacje o zawieszeniu spółki należy zamieścić w informacjach dodatkowych deklaracji CIT-8. 

Podatek VAT w trakcie zawieszenia działalności

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca (podatnik VAT) nie ma obowiązku składania pliku JPK_V7M lub JPK_V7K za okresy rozliczeniowe, które obejmuje zawieszenie. Jeśli jednak uzyskujesz przychody, np. z tytułu sprzedaży środków trwały, a w okresie zawieszenia powstanie obowiązek podatkowy, to musisz złożyć plik JPK_V7.

Zwolnienie z obowiązku składania pliku JPK_V7 nie obejmuje:

 • podatników importujących usługi i nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem;
 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Obciążenia ZUS w czasie zawieszenia działalności

Jeśli otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku o zawieszenie działalności z centralnej ewidencji i informacji, to zawieszeniu ulegają także składki ZUS. 

W związku z zawieszeniem działalności istnieją dwa scenariusze. W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej za pełny miesiąc składek nie opłaca się w ogóle. Jeśli do zawieszenia doszło w trakcie miesiąca, to składki społeczne opłaca się proporcjonalnie do okresu zawieszenia. Jednocześnie składkę zdrowotną należy opłacić w pełnym wymiarze za miesiąc, w którym nastąpiło zawieszenie.

Warto także wspomnieć o ubezpieczeniu zdrowotnym. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz zwolniony z opłacania składek. Wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z opieki zdrowotnej. Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ lub u wybranego usługodawcy.

Jakie czynności można wykonywać w firmie, w trakcie zawieszenia?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:

 • możesz wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów — np. wynajmować nieruchomość do prowadzenia firmy;
 • możesz sprzedawać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • możesz przyjmować należności i masz obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia firmy;
 • masz prawo do uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych, które są związane z działalnością i wykonywane przed datą zawieszenia firmy;
 • firma może zostać skontrolowana na zasadach określonych w przepisach przewidzianych dla przedsiębiorców;
 • możesz powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Zakres czynności oraz brak konieczności płacenia podatków i składek od momentu zawieszenia działalności to czas na przemyślenia. Być może uda Ci się wyprostować sprawy, co doprowadzi do wznowienia działalności. 

Zawieś działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet

Jeśli sprawy nie idą po Twojej myśli, kontrahenci opóźniają się z zapłatą za towary lub usługi, a do tego Twój stan zdrowia wymaga podleczenia, to być może decyzja o zawieszeniu działalności będzie słuszna. Zyskasz czas, aby uporządkować sprawy, odzyskać pieniądze lub po prostu odpocząć i z nową energią wrócić do już istniejącego biznesu. Zawieszenie firmy nie oznacza jej zamknięcia. Zawsze możesz wrócić i odświeży kontakty biznesowe, a nawet zdobyć nowe, co pomoże Ci wrócić na właściwe tory. Po powrocie na dobre tory możesz rozwijać swój biznes, a pomoże w tym kredyt dla firmy.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Czym jest kosztorys budowlany?

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak: To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej […]

Czytaj wpis
Licytacja komornicza za długi

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
Kredyt na flipa - co to znaczy?

W dzisiejszych czasach rynek nieruchomości rozwija się w niesamowitym tempie. Wysoki poziom zainteresowania inwestycją w nieruchomości doprowadził do tego, że coraz więcej osób kupuje mieszkania tylko po to, aby je odsprzedać z zyskiem lub okresowo wynająć w celu wygenerowania dodatkowego zysku pasywnego. Pod pojęciem kredytu na flipa kryje się też metoda działania w ramach house […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL