Zaświadczenie o dochodach

Podsumowanie artykułu

W trakcie ubiegania się o kredyty bankowe najczęściej potrzebne jest zaświadczenie o dochodach, które potwierdzi wysokość osiąganych dochodów, na podstawie których bank weryfikuje zdolność kredytową. Podobny dokument jest potrzebny dla zobowiązań pozabankowych - wtedy najczęściej wystarczające jest oświadczenie pożyczkobiorcy o dochodach. Niestety nie ma uniwersalnego druku takiego dokumentu, a każda instytucja może wymagać zaświadczenia w innej formie.

Zdobycie zaświadczenia o dochodach to obecnie podstawa, aby móc ubiegać się o kredyt w banku. Takie dokumenty są wydawane jednorazowo, a banki mają indywidualne formularze do uzupełnienia i podpisania przez pracodawców. Pismo będące zaświadczeniem o dochodach wystawia pracodawca na prośbę swojego pracownika. Warto dodać, że wydanie zaświadczenia powinno być bezpłatne.

Złożenie wniosku o zaświadczenie o dochodach do pracodawcy może odbyć się w formie pisemnej lub ustnej - tak naprawdę wiele zależy od tego, jakie są relację pomiędzy kredytobiorcą a pracodawcą. Prosząc o taki dokument, warto dokładnie przeanalizować czy otrzymane pismo zawiera wszystkie wymagane informacje oraz czytelne podpisy wraz z pieczątkami z zakładu pracy. W przeciwnym razie bank może odrzucić złożone zaświadczenie i wymagać jego powtórnego doręczenia, oczywiście jako nową wersję. 

Czym jest zaświadczenie o dochodach? Definicja

Zaświadczenie o dochodach to oficjalny dokument, który dotyczy szczegółów odnośnie do zatrudnienia kredytobiorcy. Najważniejsze informacje zawarte w wydawanych zaświadczeniach o dochodach to: wysokość miesięcznych zarobków, przyznawane premie oraz okres zatrudnienia.

Dla banków komercyjnych to najważniejsze informacje, które umożliwiają szybką i dokładną ocenę zdolności kredytowej i wiarygodności potencjalnego klienta, który złożył wniosek kredytowy. Pismo wydawane przez pracodawcę zawsze jest przygotowywane na wyłączny wniosek pracownika.

Uzyskanie zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów jest możliwe nawet w ten sam dzień po złożeniu prośby u pracodawcy. Warto dodać, że czas oczekiwania na zaświadczenie w tym przypadku nie jest uregulowany prawnie. Zupełnie inaczej wydawane są zaświadczenia o dochodach od ZUS i Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Jakie informacje zawiera zaświadczenie o dochodach?

Podstawowe informacje, które są zawarte w zaświadczeniu o dochodach to przede wszystkim wysokość miesięcznych dochodów, wysokość osiąganych premii, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy oraz okres zatrudnienia pracownika. Pozostałe dane, które są niezbędne, aby dokument był ważny i akceptowany przez bank to:

 • data wystawienia,
 • czytelny podpis pracodawcy wraz z pieczątką firmową,
 • dane pracownika (PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 • nazwa obejmowanego stanowiska,
 • data rozpoczęcia zatrudnienia,
 • wskazanie składników wynagrodzenia (podstawa, premie i prowizje),
 • podpis pracownika.

Warto też dodać, że dobrze przygotowane zaświadczenie o dochodach od pracodawcy powinno zawierać kilka dodatkowych klauzul informujących o tym, że pracodawca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, a pracownik:

 • nie jest w okresie wypowiedzenia,
 • nie korzysta ze zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni,
 • ma obniżone wynagrodzenie z tytułu pożyczki pracowniczej,
 • przebywa na urlopie macierzyńskim.

Ogólnie rzecz biorąc, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać kompletne dane identyfikujące podatnika, pracownika lub urząd wydający dokument oraz podpisy stron. Tak przygotowane pismo powinno zostać zaakceptowane przez bank i włączone do weryfikacji.

Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu - kiedy może się przydać?

Jest mnóstwo sytuacji, w których niezbędne będzie zdobycie zaświadczenia o dochodach oraz stabilności zatrudnienia. Taki dokument można pozyskać od Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawcy. Pozyskanie informacji o zatrudnieniu na piśmie przydaje się w takich sytuacjach, jak:

 • wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny, gotówkowy, hipoteczny,
 • ubieganie się o leasing lub pożyczkę samochodową,
 • chęć podżyrowania zobowiązania innego kredytobiorcy,
 • podpisywanie umowy biznesowej B2B,
 • rozłożenie zaległości w ZUS na raty,
 • ubieganie się o zasiłek urzędowy od pomocy społecznej,
 • chęć zmiany wysokości alimentów.

Choć zaświadczenie o dochodach jest przydatne w wielu sytuacjach, to jednak najczęściej jest wykorzystywane na etapie ubiegania się o kredyty bankowe i pozabankowe formy finansowania. 

Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie - różnice

Różnice pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem o dochodach są kosmetyczne, gdyż obydwa te dokumenty zawierają podobne informacje o zatrudnieniu oraz osiąganych zarobkach. Niemniej jednak wydanie zaświadczenia o dochodach wymaga interwencji pracodawcy lub innych organów państwowych, które mają wgląd w dochody potencjalnych kredytobiorcy.

Oświadczenie o dochodach to dokument, który może samodzielnie przygotować osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę. To pismo, które informuje o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy, ale bez podpisu pracodawcy. Z takiej opcji przedstawiania informacji o dochodach korzystają osoby, które z pewnych powodów nie chcą, aby zakład pracy dowiedział się o zaciąganych zobowiązaniach finansowych.

Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego - jak je zdobyć?

Otrzymanie zaświadczenia o dochodach i składkach od Urzędu Skarbowego jest dość proste, a wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów i odprowadzonych składkach na podatek dochodowy możesz złożyć w dowolnym momencie:

 • za pośrednictwem serwisu e-PUAP,
 • przez e-Urząd Skarbowy.

Możesz też ubiegać się o dokument wystawiany przez Urząd Skarbowy osobiście w wybranej placówce urzędu lub pocztą. Dokumenty przyjmowane i wydawane drogą elektroniczną są bezpłatne, natomiast te w formie tradycyjnej wiążą się z wydatkiem 17 złotych opłaty skarbowej.

W tym przypadku czas oczekiwania na zaświadczenie o zarobkach jest wydawane w terminie 7 dni od czasu złożenia wniosku do urzędu. 

Jak banki weryfikują dochody kredytobiorcy? Alternatywy dla zaświadczenia o dochodach

Instytucje finansowe w Polsce sprawdzają wiarygodność potencjalnych klientów na wiele sposobów. Analitycy banku sprawdzają nie tylko informacje przedstawione w zaświadczeniu o dochodach na druku od pracodawcy, ale także kilka innych dokumentów. Dopiero wtedy są w stanie dokładnie zweryfikować rzetelność kredytobiorcy i wydać decyzję o przyznaniu, np. kredytu hipotecznego. Jakie to dokumenty?

 • wyciągi z konta bankowego z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy,
 • weryfikacja tożsamości przy pomocy aplikacji Instantor lub Kontomatik,
 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zarobkach z Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, że to w kwestii banku leży wydanie ostatecznej decyzji kredytowej, dlatego na etapie składania wniosku zawsze warto zadbać o kompletność oddawanych dokumentów. Zaświadczenie o dochodach to dokument, który mimo wszystko stanowi podstawę do rozpoczęcia oceny zdolności kredytowej potencjalnego klienta.

Jak zdobyć zaświadczenie o dochodach od pracodawcy? Krok po kroku

Pozyskiwanie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy przejść kilka kroków, a następnie dostarczyć przygotowany i podpisany dokument do banku wraz z wnioskiem kredytowym. To znacznie ułatwia i przyśpiesza procedury weryfikacyjne.

Poniżej znajdziesz krótki poradnik, jak najszybciej załatwić zaświadczenie o dochodach od pracodawcy.

 1. Złóż w biurze pracodawcy, np. w kadrach wniosek o wydanie zaświadczenia o odchodach. Możesz to zrobić słownie, ale wtedy nie masz potwierdzenia, że ów dyspozycja została przekazana pracodawcy.
 2. Poczekaj na przygotowanie dokumentu - najczęściej do kilku dni.
 3. Odbierz gotowe zaświadczenie z biura swojego zakładu pracy.
 4. Sprawdź poprawność wpisanych danych na zaświadczeniu oraz obecność podpisów i pieczątek.

Jeśli wszystko się zgadza, możesz przekazać zaświadczenie do wglądu w banku i czekać na dalszą weryfikację. W praktyce praktycznie nie zdarza się, aby pracodawca odmówił wydania zaświadczenia o zarobkach. Przygotowanie takiego pisma zajmuje tylko kilkanaście minut i nic nie kosztuje. Z tego tytułu pracodawcy nie robią żadnych problemów z wydaniem potwierdzenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika.

Czy zaświadczenie o dochodach jest niezbędne do kredytu bankowego? To warto wiedzieć!

Na etapie ubiegania się o kredyt bankowy zawsze warto odpowiednio wcześnie uzyskać zaświadczenie o dochodach. Nawet jeśli bank nie będzie wymagał takiego dokumentu, jedno posiadanie może znacznie przyśpieszyć czas potrzebny na wydanie ostatecznej decyzji kredytowej. W przypadku kredytów mieszkaniowych takie dokumenty dochodowe są wręcz niezbędne.

Co jednak w przypadku kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego? To najczęściej formy finansowania opiewające na znacznie mniejsze kwoty. Niemniej jednak warto mieć aktualne zaświadczenie o wysokości dochodu, aby nieco usprawnić procedury bankowe i zwiększyć swoje szanse na kredyt. Warto dodać, że przy zobowiązaniach na niewielkie kwoty banki akceptują alternatywnie takie dokumenty, jak:

 • wyciąg z konta bankowego,
 • deklaracja podatkowa PIT za poprzedni rok,
 • oświadczenie pracownika o osiąganych dochodach.

W dniu złożenia wniosku kredytowego zawsze warto mieć ze sobą komplet dokumentów dochodowych. Jeśli nie przygotujesz się do procesu ubiegania się o nowe zobowiązanie, czas potrzebny na weryfikację wniosku może wydłużyć się nawet do kilku dni. 

Jakie błędy mogą pojawić się w zaświadczeniu o dochodach?

W trakcie przygotowywania zaświadczenia o dochodach mogą pojawić się pewne drobne błędy wymagające korekty. Najczęściej wynika to z błędu związanego z czynnikiem ludzkim. Kilka najpowszechniejszych niedociągnięć, które powodują, że zaświadczenie o zarobkach trzeba przygotowywać ponownie to: brak podpisu i pieczęci pracodawcy, zaświadczenie przygotowane w formie niezgodnej ze wzorem banku, brak kluczowych informacji na temat zatrudnienia, np. data rozpoczęcia umowy.

Czy samozatrudnione osoby muszą dostarczać zaświadczenie o dochodach?

W takiej sytuacji nie ma konieczności przygotowywania takiego dokumentu. Dla banku będą istotne inne pisma, jak np. zeznania podatkowe, rozliczenia PIT, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne dokumenty finansowe potwierdzające dochody kredytobiorcy.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o dochodach od pracodawcy?

Większość zaświadczeń o dochodach zgodnie z wymogami banków jest ważne przez 30 dni od daty sporządzenia dokumentu. Po tym czasie należy przygotować nowe zaświadczenie.

Jaka kara grozi za podanie nieprawdziwych informacji w zaświadczeniu o dochodach?

Zgodnie z Art. 286 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdziwych informacji w zaświadczeniach o dochodach może zostać nałożona kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat oraz karze grzywny lub ograniczenia wolności. w przypadku spraw wyższej wagi. 

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej – jak wziąć finansowanie?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to propozycja dla osób z zadłużeniem lub tych, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Dzięki tego rodzaju produktom finansowym nawet osoby z wpisem w rejestrach dłużników mogą w krótkim czasie zdobyć potrzebne pieniądze. Tego typu pożyczki dostępne są przeważnie przez internet, a to umożliwia uzyskanie potrzebnych […]

Czytaj wpis
Pożyczka z komornikiem i złym BIKiem - czym jest i kto może skorzystać?

Niekorzystna sytuacja finansowa może dotknąć każdego, a jedna nieprzemyślana decyzja pociągnie za sobą lawinę problemów. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, to najpewniej musisz stawiać czoła nie tylko konieczności spłaty zadłużenia, ale także innym pilnym wydatkom. Co robić? W takich sytuacjach pożyczki z komornikiem i złym BIKiem mogą być ratunkiem, dla tych osób, które w […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej: Gdzie szukać? Jakie warunki?

Trudna sytuacja życiowa i niska zdolność kredytowa to słaba perspektywa pozyskania kapitału od banku. Tradycyjne instytucje finansowe są zobligowane do dokładnej analizy swoich klientów. W związku z tym często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które mają negatywną historię kredytową. Czy to oznacza definitywny brak szans na zewnętrzne finansowanie? Otóż nie.   Istnieją firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla bezrobotnych – jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont, wakacje, wymianę sprzętów RTV i AGD to w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Co więcej, możesz wziąć raty 0% i nie zapłacisz ani złotówki kosztów. Jednak nie każdy znajduje się w tak komfortowej pozycji. Osoby bezrobotne często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania, gdyż dla banków są niewygodnymi klientami. […]

Czytaj wpis
Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych: Sprawdź, jak działają pożyczki długoterminowe online

Niektórzy mówią, że lepiej jest mieć długi niż krótki. Ważny jest także ruch oceanu. Ty też nie pomyślałeś o katamaranie, prawda? Dlatego lepiej zajmijmy się finansami. W artykule przybliżymy, czym są pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, kto ich udziela, a także ile i na jak długo można pożyczyć pieniądze. Umówmy się, że sama nazwa pożyczki wskazuje, […]

Czytaj wpis
15 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej

Drobna pożyczka czy milionowa transakcja na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona sytuacją kredytobiorcy w momencie składania wniosku. Na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku o finansowanie. Co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową i uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości? W artykule przyjrzymy się sposobom […]

Czytaj wpis
Pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź, kredyt na urlop i wczasy last minute!

Wakacje od dziecka kojarzą się z wolnością, beztroską i przyjemnościami. Wraz z wiekiem nadal ważne są trzy elementy, ale masz dużo więcej możliwości. Zamiast kopać piłkę na trzepaku lub rozdawać head shoty w Counter-Strike’a możesz odwiedzić polskie góry, morze, puszczę lub Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Poza tym czeka na Ciebie cały świat i masa ciekawych […]

Czytaj wpis
Konsolidacja chwilówek: Kredyt na spłatę chwilówek to zdrowsze finanse osobiste?

Chwila za chwilą płynie, a chwilówka za chwilówką mogą ten euforyczny i poetycki stan brutalnie przerwać. W momencie, gdy jeden dług spłacasz kolejnym, zaczynasz wpadać w spiralę pogłębiających się długów. Prowadzi to do destabilizacji budżetu domowego i prowadzi do rosnących kosztów i poważniejszych problemów. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli czujesz, że zapada Ci się […]

Czytaj wpis
Kredyt na ślub i wesele – czy warto?

Dla wielu osób wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to niezapomniana chwila, którą chcesz uczcić w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Rosnące oczekiwania społeczne i presji medialnej sprawiają, że wiele par decyduje się wziąć kredyt na ślub i wesele. Czy warto pożyczyć pieniądze, aby stworzyć „ten” wymarzony scenariusz? Zdania są podzielone, ale nie […]

Czytaj wpis
6 błędów przy ubieganiu się o kredyt – na co uważać?

W momencie, gdy wnioskujesz o kredyt, liczysz na zgodę banku lub firmy pożyczkowej. Jednocześnie liczysz, że decyzją, którą podjąłeś, jest rozsądna i korzystna finansowo. Droga do upragnionego celu bywa pełna pułapek i błędów, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, czy masz […]

Czytaj wpis
Pożyczka pozabankowa online – co to jest? Jakie są jej rodzaje popularnych chwilówek?

Pożyczki pozabankowe to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularny sposób pożyczania pieniędzy wśród Polaków. To wyjątkowo atrakcyjne produkty finansowe na niewielkie wydatki, z błyskawicznym procesem wnioskowania i z formalnościami, które załatwisz online. Pojawienie się pożyczek pozabankowych otworzyło drzwi dla dużego grona klientów. Wśród nich znalazły się także te osoby, które zostały odrzucone przez banki. Proces […]

Czytaj wpis
Konto osobiste – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym narzędziem finansowym, z którego Ty także korzystasz to konto osobiste. Jest to miejsce, gdzie wpływa Twoje wynagrodzenie, przechowujesz środki, a także zarządzasz swoimi wydatkami. Do rachunku podpięty może być popularny debet, a także na niego przelewane są pieniądze z kredytów. Co jeszcze warto wiedzieć o koncie osobistym? W artykule przyjrzymy się rachunkom bieżącym. Podpowiemy, […]

Czytaj wpis
1 2 3 11

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL