Zaświadczenie o dochodach

Podsumowanie artykułu

W trakcie ubiegania się o kredyty bankowe najczęściej potrzebne jest zaświadczenie o dochodach, które potwierdzi wysokość osiąganych dochodów, na podstawie których bank weryfikuje zdolność kredytową. Podobny dokument jest potrzebny dla zobowiązań pozabankowych - wtedy najczęściej wystarczające jest oświadczenie pożyczkobiorcy o dochodach. Niestety nie ma uniwersalnego druku takiego dokumentu, a każda instytucja może wymagać zaświadczenia w innej formie.

Zdobycie zaświadczenia o dochodach to obecnie podstawa, aby móc ubiegać się o kredyt w banku. Takie dokumenty są wydawane jednorazowo, a banki mają indywidualne formularze do uzupełnienia i podpisania przez pracodawców. Pismo będące zaświadczeniem o dochodach wystawia pracodawca na prośbę swojego pracownika. Warto dodać, że wydanie zaświadczenia powinno być bezpłatne.

Złożenie wniosku o zaświadczenie o dochodach do pracodawcy może odbyć się w formie pisemnej lub ustnej - tak naprawdę wiele zależy od tego, jakie są relację pomiędzy kredytobiorcą a pracodawcą. Prosząc o taki dokument, warto dokładnie przeanalizować czy otrzymane pismo zawiera wszystkie wymagane informacje oraz czytelne podpisy wraz z pieczątkami z zakładu pracy. W przeciwnym razie bank może odrzucić złożone zaświadczenie i wymagać jego powtórnego doręczenia, oczywiście jako nową wersję. 

Czym jest zaświadczenie o dochodach? Definicja

Zaświadczenie o dochodach to oficjalny dokument, który dotyczy szczegółów odnośnie do zatrudnienia kredytobiorcy. Najważniejsze informacje zawarte w wydawanych zaświadczeniach o dochodach to: wysokość miesięcznych zarobków, przyznawane premie oraz okres zatrudnienia.

Dla banków komercyjnych to najważniejsze informacje, które umożliwiają szybką i dokładną ocenę zdolności kredytowej i wiarygodności potencjalnego klienta, który złożył wniosek kredytowy. Pismo wydawane przez pracodawcę zawsze jest przygotowywane na wyłączny wniosek pracownika.

Uzyskanie zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów jest możliwe nawet w ten sam dzień po złożeniu prośby u pracodawcy. Warto dodać, że czas oczekiwania na zaświadczenie w tym przypadku nie jest uregulowany prawnie. Zupełnie inaczej wydawane są zaświadczenia o dochodach od ZUS i Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Jakie informacje zawiera zaświadczenie o dochodach?

Podstawowe informacje, które są zawarte w zaświadczeniu o dochodach to przede wszystkim wysokość miesięcznych dochodów, wysokość osiąganych premii, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy oraz okres zatrudnienia pracownika. Pozostałe dane, które są niezbędne, aby dokument był ważny i akceptowany przez bank to:

 • data wystawienia,
 • czytelny podpis pracodawcy wraz z pieczątką firmową,
 • dane pracownika (PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 • nazwa obejmowanego stanowiska,
 • data rozpoczęcia zatrudnienia,
 • wskazanie składników wynagrodzenia (podstawa, premie i prowizje),
 • podpis pracownika.

Warto też dodać, że dobrze przygotowane zaświadczenie o dochodach od pracodawcy powinno zawierać kilka dodatkowych klauzul informujących o tym, że pracodawca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, a pracownik:

 • nie jest w okresie wypowiedzenia,
 • nie korzysta ze zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni,
 • ma obniżone wynagrodzenie z tytułu pożyczki pracowniczej,
 • przebywa na urlopie macierzyńskim.

Ogólnie rzecz biorąc, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać kompletne dane identyfikujące podatnika, pracownika lub urząd wydający dokument oraz podpisy stron. Tak przygotowane pismo powinno zostać zaakceptowane przez bank i włączone do weryfikacji.

Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu - kiedy może się przydać?

Jest mnóstwo sytuacji, w których niezbędne będzie zdobycie zaświadczenia o dochodach oraz stabilności zatrudnienia. Taki dokument można pozyskać od Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawcy. Pozyskanie informacji o zatrudnieniu na piśmie przydaje się w takich sytuacjach, jak:

 • wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny, gotówkowy, hipoteczny,
 • ubieganie się o leasing lub pożyczkę samochodową,
 • chęć podżyrowania zobowiązania innego kredytobiorcy,
 • podpisywanie umowy biznesowej B2B,
 • rozłożenie zaległości w ZUS na raty,
 • ubieganie się o zasiłek urzędowy od pomocy społecznej,
 • chęć zmiany wysokości alimentów.

Choć zaświadczenie o dochodach jest przydatne w wielu sytuacjach, to jednak najczęściej jest wykorzystywane na etapie ubiegania się o kredyty bankowe i pozabankowe formy finansowania. 

Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie - różnice

Różnice pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem o dochodach są kosmetyczne, gdyż obydwa te dokumenty zawierają podobne informacje o zatrudnieniu oraz osiąganych zarobkach. Niemniej jednak wydanie zaświadczenia o dochodach wymaga interwencji pracodawcy lub innych organów państwowych, które mają wgląd w dochody potencjalnych kredytobiorcy.

Oświadczenie o dochodach to dokument, który może samodzielnie przygotować osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę. To pismo, które informuje o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy, ale bez podpisu pracodawcy. Z takiej opcji przedstawiania informacji o dochodach korzystają osoby, które z pewnych powodów nie chcą, aby zakład pracy dowiedział się o zaciąganych zobowiązaniach finansowych.

Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego - jak je zdobyć?

Otrzymanie zaświadczenia o dochodach i składkach od Urzędu Skarbowego jest dość proste, a wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów i odprowadzonych składkach na podatek dochodowy możesz złożyć w dowolnym momencie:

 • za pośrednictwem serwisu e-PUAP,
 • przez e-Urząd Skarbowy.

Możesz też ubiegać się o dokument wystawiany przez Urząd Skarbowy osobiście w wybranej placówce urzędu lub pocztą. Dokumenty przyjmowane i wydawane drogą elektroniczną są bezpłatne, natomiast te w formie tradycyjnej wiążą się z wydatkiem 17 złotych opłaty skarbowej.

W tym przypadku czas oczekiwania na zaświadczenie o zarobkach jest wydawane w terminie 7 dni od czasu złożenia wniosku do urzędu. 

Jak banki weryfikują dochody kredytobiorcy? Alternatywy dla zaświadczenia o dochodach

Instytucje finansowe w Polsce sprawdzają wiarygodność potencjalnych klientów na wiele sposobów. Analitycy banku sprawdzają nie tylko informacje przedstawione w zaświadczeniu o dochodach na druku od pracodawcy, ale także kilka innych dokumentów. Dopiero wtedy są w stanie dokładnie zweryfikować rzetelność kredytobiorcy i wydać decyzję o przyznaniu, np. kredytu hipotecznego. Jakie to dokumenty?

 • wyciągi z konta bankowego z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy,
 • weryfikacja tożsamości przy pomocy aplikacji Instantor lub Kontomatik,
 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zarobkach z Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, że to w kwestii banku leży wydanie ostatecznej decyzji kredytowej, dlatego na etapie składania wniosku zawsze warto zadbać o kompletność oddawanych dokumentów. Zaświadczenie o dochodach to dokument, który mimo wszystko stanowi podstawę do rozpoczęcia oceny zdolności kredytowej potencjalnego klienta.

Jak zdobyć zaświadczenie o dochodach od pracodawcy? Krok po kroku

Pozyskiwanie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy przejść kilka kroków, a następnie dostarczyć przygotowany i podpisany dokument do banku wraz z wnioskiem kredytowym. To znacznie ułatwia i przyśpiesza procedury weryfikacyjne.

Poniżej znajdziesz krótki poradnik, jak najszybciej załatwić zaświadczenie o dochodach od pracodawcy.

 1. Złóż w biurze pracodawcy, np. w kadrach wniosek o wydanie zaświadczenia o odchodach. Możesz to zrobić słownie, ale wtedy nie masz potwierdzenia, że ów dyspozycja została przekazana pracodawcy.
 2. Poczekaj na przygotowanie dokumentu - najczęściej do kilku dni.
 3. Odbierz gotowe zaświadczenie z biura swojego zakładu pracy.
 4. Sprawdź poprawność wpisanych danych na zaświadczeniu oraz obecność podpisów i pieczątek.

Jeśli wszystko się zgadza, możesz przekazać zaświadczenie do wglądu w banku i czekać na dalszą weryfikację. W praktyce praktycznie nie zdarza się, aby pracodawca odmówił wydania zaświadczenia o zarobkach. Przygotowanie takiego pisma zajmuje tylko kilkanaście minut i nic nie kosztuje. Z tego tytułu pracodawcy nie robią żadnych problemów z wydaniem potwierdzenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika.

Czy zaświadczenie o dochodach jest niezbędne do kredytu bankowego? To warto wiedzieć!

Na etapie ubiegania się o kredyt bankowy zawsze warto odpowiednio wcześnie uzyskać zaświadczenie o dochodach. Nawet jeśli bank nie będzie wymagał takiego dokumentu, jedno posiadanie może znacznie przyśpieszyć czas potrzebny na wydanie ostatecznej decyzji kredytowej. W przypadku kredytów mieszkaniowych takie dokumenty dochodowe są wręcz niezbędne.

Co jednak w przypadku kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego? To najczęściej formy finansowania opiewające na znacznie mniejsze kwoty. Niemniej jednak warto mieć aktualne zaświadczenie o wysokości dochodu, aby nieco usprawnić procedury bankowe i zwiększyć swoje szanse na kredyt. Warto dodać, że przy zobowiązaniach na niewielkie kwoty banki akceptują alternatywnie takie dokumenty, jak:

 • wyciąg z konta bankowego,
 • deklaracja podatkowa PIT za poprzedni rok,
 • oświadczenie pracownika o osiąganych dochodach.

W dniu złożenia wniosku kredytowego zawsze warto mieć ze sobą komplet dokumentów dochodowych. Jeśli nie przygotujesz się do procesu ubiegania się o nowe zobowiązanie, czas potrzebny na weryfikację wniosku może wydłużyć się nawet do kilku dni. 

Jakie błędy mogą pojawić się w zaświadczeniu o dochodach?

W trakcie przygotowywania zaświadczenia o dochodach mogą pojawić się pewne drobne błędy wymagające korekty. Najczęściej wynika to z błędu związanego z czynnikiem ludzkim. Kilka najpowszechniejszych niedociągnięć, które powodują, że zaświadczenie o zarobkach trzeba przygotowywać ponownie to: brak podpisu i pieczęci pracodawcy, zaświadczenie przygotowane w formie niezgodnej ze wzorem banku, brak kluczowych informacji na temat zatrudnienia, np. data rozpoczęcia umowy.

Czy samozatrudnione osoby muszą dostarczać zaświadczenie o dochodach?

W takiej sytuacji nie ma konieczności przygotowywania takiego dokumentu. Dla banku będą istotne inne pisma, jak np. zeznania podatkowe, rozliczenia PIT, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne dokumenty finansowe potwierdzające dochody kredytobiorcy.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o dochodach od pracodawcy?

Większość zaświadczeń o dochodach zgodnie z wymogami banków jest ważne przez 30 dni od daty sporządzenia dokumentu. Po tym czasie należy przygotować nowe zaświadczenie.

Jaka kara grozi za podanie nieprawdziwych informacji w zaświadczeniu o dochodach?

Zgodnie z Art. 286 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdziwych informacji w zaświadczeniach o dochodach może zostać nałożona kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat oraz karze grzywny lub ograniczenia wolności. w przypadku spraw wyższej wagi. 

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności.  W artykule odpowiemy m.in. na pytania: Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów. Jak przeprowadzić […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Czym jest kosztorys budowlany?

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak: To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej […]

Czytaj wpis
Licytacja komornicza za długi

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL