Zaświadczenie o dochodach

Podsumowanie artykułu

W trakcie ubiegania się o kredyty bankowe najczęściej potrzebne jest zaświadczenie o dochodach, które potwierdzi wysokość osiąganych dochodów, na podstawie których bank weryfikuje zdolność kredytową. Podobny dokument jest potrzebny dla zobowiązań pozabankowych - wtedy najczęściej wystarczające jest oświadczenie pożyczkobiorcy o dochodach. Niestety nie ma uniwersalnego druku takiego dokumentu, a każda instytucja może wymagać zaświadczenia w innej formie.

Zdobycie zaświadczenia o dochodach to obecnie podstawa, aby móc ubiegać się o kredyt w banku. Takie dokumenty są wydawane jednorazowo, a banki mają indywidualne formularze do uzupełnienia i podpisania przez pracodawców. Pismo będące zaświadczeniem o dochodach wystawia pracodawca na prośbę swojego pracownika. Warto dodać, że wydanie zaświadczenia powinno być bezpłatne.

Złożenie wniosku o zaświadczenie o dochodach do pracodawcy może odbyć się w formie pisemnej lub ustnej - tak naprawdę wiele zależy od tego, jakie są relację pomiędzy kredytobiorcą a pracodawcą. Prosząc o taki dokument, warto dokładnie przeanalizować czy otrzymane pismo zawiera wszystkie wymagane informacje oraz czytelne podpisy wraz z pieczątkami z zakładu pracy. W przeciwnym razie bank może odrzucić złożone zaświadczenie i wymagać jego powtórnego doręczenia, oczywiście jako nową wersję. 

Czym jest zaświadczenie o dochodach? Definicja

Zaświadczenie o dochodach to oficjalny dokument, który dotyczy szczegółów odnośnie do zatrudnienia kredytobiorcy. Najważniejsze informacje zawarte w wydawanych zaświadczeniach o dochodach to: wysokość miesięcznych zarobków, przyznawane premie oraz okres zatrudnienia.

Dla banków komercyjnych to najważniejsze informacje, które umożliwiają szybką i dokładną ocenę zdolności kredytowej i wiarygodności potencjalnego klienta, który złożył wniosek kredytowy. Pismo wydawane przez pracodawcę zawsze jest przygotowywane na wyłączny wniosek pracownika.

Uzyskanie zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów jest możliwe nawet w ten sam dzień po złożeniu prośby u pracodawcy. Warto dodać, że czas oczekiwania na zaświadczenie w tym przypadku nie jest uregulowany prawnie. Zupełnie inaczej wydawane są zaświadczenia o dochodach od ZUS i Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Jakie informacje zawiera zaświadczenie o dochodach?

Podstawowe informacje, które są zawarte w zaświadczeniu o dochodach to przede wszystkim wysokość miesięcznych dochodów, wysokość osiąganych premii, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy oraz okres zatrudnienia pracownika. Pozostałe dane, które są niezbędne, aby dokument był ważny i akceptowany przez bank to:

 • data wystawienia,
 • czytelny podpis pracodawcy wraz z pieczątką firmową,
 • dane pracownika (PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 • nazwa obejmowanego stanowiska,
 • data rozpoczęcia zatrudnienia,
 • wskazanie składników wynagrodzenia (podstawa, premie i prowizje),
 • podpis pracownika.

Warto też dodać, że dobrze przygotowane zaświadczenie o dochodach od pracodawcy powinno zawierać kilka dodatkowych klauzul informujących o tym, że pracodawca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, a pracownik:

 • nie jest w okresie wypowiedzenia,
 • nie korzysta ze zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni,
 • ma obniżone wynagrodzenie z tytułu pożyczki pracowniczej,
 • przebywa na urlopie macierzyńskim.

Ogólnie rzecz biorąc, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać kompletne dane identyfikujące podatnika, pracownika lub urząd wydający dokument oraz podpisy stron. Tak przygotowane pismo powinno zostać zaakceptowane przez bank i włączone do weryfikacji.

Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu - kiedy może się przydać?

Jest mnóstwo sytuacji, w których niezbędne będzie zdobycie zaświadczenia o dochodach oraz stabilności zatrudnienia. Taki dokument można pozyskać od Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawcy. Pozyskanie informacji o zatrudnieniu na piśmie przydaje się w takich sytuacjach, jak:

 • wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny, gotówkowy, hipoteczny,
 • ubieganie się o leasing lub pożyczkę samochodową,
 • chęć podżyrowania zobowiązania innego kredytobiorcy,
 • podpisywanie umowy biznesowej B2B,
 • rozłożenie zaległości w ZUS na raty,
 • ubieganie się o zasiłek urzędowy od pomocy społecznej,
 • chęć zmiany wysokości alimentów.

Choć zaświadczenie o dochodach jest przydatne w wielu sytuacjach, to jednak najczęściej jest wykorzystywane na etapie ubiegania się o kredyty bankowe i pozabankowe formy finansowania. 

Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie - różnice

Różnice pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem o dochodach są kosmetyczne, gdyż obydwa te dokumenty zawierają podobne informacje o zatrudnieniu oraz osiąganych zarobkach. Niemniej jednak wydanie zaświadczenia o dochodach wymaga interwencji pracodawcy lub innych organów państwowych, które mają wgląd w dochody potencjalnych kredytobiorcy.

Oświadczenie o dochodach to dokument, który może samodzielnie przygotować osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę. To pismo, które informuje o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy, ale bez podpisu pracodawcy. Z takiej opcji przedstawiania informacji o dochodach korzystają osoby, które z pewnych powodów nie chcą, aby zakład pracy dowiedział się o zaciąganych zobowiązaniach finansowych.

Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego - jak je zdobyć?

Otrzymanie zaświadczenia o dochodach i składkach od Urzędu Skarbowego jest dość proste, a wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów i odprowadzonych składkach na podatek dochodowy możesz złożyć w dowolnym momencie:

 • za pośrednictwem serwisu e-PUAP,
 • przez e-Urząd Skarbowy.

Możesz też ubiegać się o dokument wystawiany przez Urząd Skarbowy osobiście w wybranej placówce urzędu lub pocztą. Dokumenty przyjmowane i wydawane drogą elektroniczną są bezpłatne, natomiast te w formie tradycyjnej wiążą się z wydatkiem 17 złotych opłaty skarbowej.

W tym przypadku czas oczekiwania na zaświadczenie o zarobkach jest wydawane w terminie 7 dni od czasu złożenia wniosku do urzędu. 

Jak banki weryfikują dochody kredytobiorcy? Alternatywy dla zaświadczenia o dochodach

Instytucje finansowe w Polsce sprawdzają wiarygodność potencjalnych klientów na wiele sposobów. Analitycy banku sprawdzają nie tylko informacje przedstawione w zaświadczeniu o dochodach na druku od pracodawcy, ale także kilka innych dokumentów. Dopiero wtedy są w stanie dokładnie zweryfikować rzetelność kredytobiorcy i wydać decyzję o przyznaniu, np. kredytu hipotecznego. Jakie to dokumenty?

 • wyciągi z konta bankowego z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy,
 • weryfikacja tożsamości przy pomocy aplikacji Instantor lub Kontomatik,
 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zarobkach z Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, że to w kwestii banku leży wydanie ostatecznej decyzji kredytowej, dlatego na etapie składania wniosku zawsze warto zadbać o kompletność oddawanych dokumentów. Zaświadczenie o dochodach to dokument, który mimo wszystko stanowi podstawę do rozpoczęcia oceny zdolności kredytowej potencjalnego klienta.

Jak zdobyć zaświadczenie o dochodach od pracodawcy? Krok po kroku

Pozyskiwanie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy przejść kilka kroków, a następnie dostarczyć przygotowany i podpisany dokument do banku wraz z wnioskiem kredytowym. To znacznie ułatwia i przyśpiesza procedury weryfikacyjne.

Poniżej znajdziesz krótki poradnik, jak najszybciej załatwić zaświadczenie o dochodach od pracodawcy.

 1. Złóż w biurze pracodawcy, np. w kadrach wniosek o wydanie zaświadczenia o odchodach. Możesz to zrobić słownie, ale wtedy nie masz potwierdzenia, że ów dyspozycja została przekazana pracodawcy.
 2. Poczekaj na przygotowanie dokumentu - najczęściej do kilku dni.
 3. Odbierz gotowe zaświadczenie z biura swojego zakładu pracy.
 4. Sprawdź poprawność wpisanych danych na zaświadczeniu oraz obecność podpisów i pieczątek.

Jeśli wszystko się zgadza, możesz przekazać zaświadczenie do wglądu w banku i czekać na dalszą weryfikację. W praktyce praktycznie nie zdarza się, aby pracodawca odmówił wydania zaświadczenia o zarobkach. Przygotowanie takiego pisma zajmuje tylko kilkanaście minut i nic nie kosztuje. Z tego tytułu pracodawcy nie robią żadnych problemów z wydaniem potwierdzenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika.

Czy zaświadczenie o dochodach jest niezbędne do kredytu bankowego? To warto wiedzieć!

Na etapie ubiegania się o kredyt bankowy zawsze warto odpowiednio wcześnie uzyskać zaświadczenie o dochodach. Nawet jeśli bank nie będzie wymagał takiego dokumentu, jedno posiadanie może znacznie przyśpieszyć czas potrzebny na wydanie ostatecznej decyzji kredytowej. W przypadku kredytów mieszkaniowych takie dokumenty dochodowe są wręcz niezbędne.

Co jednak w przypadku kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego? To najczęściej formy finansowania opiewające na znacznie mniejsze kwoty. Niemniej jednak warto mieć aktualne zaświadczenie o wysokości dochodu, aby nieco usprawnić procedury bankowe i zwiększyć swoje szanse na kredyt. Warto dodać, że przy zobowiązaniach na niewielkie kwoty banki akceptują alternatywnie takie dokumenty, jak:

 • wyciąg z konta bankowego,
 • deklaracja podatkowa PIT za poprzedni rok,
 • oświadczenie pracownika o osiąganych dochodach.

W dniu złożenia wniosku kredytowego zawsze warto mieć ze sobą komplet dokumentów dochodowych. Jeśli nie przygotujesz się do procesu ubiegania się o nowe zobowiązanie, czas potrzebny na weryfikację wniosku może wydłużyć się nawet do kilku dni. 

Jakie błędy mogą pojawić się w zaświadczeniu o dochodach?

W trakcie przygotowywania zaświadczenia o dochodach mogą pojawić się pewne drobne błędy wymagające korekty. Najczęściej wynika to z błędu związanego z czynnikiem ludzkim. Kilka najpowszechniejszych niedociągnięć, które powodują, że zaświadczenie o zarobkach trzeba przygotowywać ponownie to: brak podpisu i pieczęci pracodawcy, zaświadczenie przygotowane w formie niezgodnej ze wzorem banku, brak kluczowych informacji na temat zatrudnienia, np. data rozpoczęcia umowy.

Czy samozatrudnione osoby muszą dostarczać zaświadczenie o dochodach?

W takiej sytuacji nie ma konieczności przygotowywania takiego dokumentu. Dla banku będą istotne inne pisma, jak np. zeznania podatkowe, rozliczenia PIT, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne dokumenty finansowe potwierdzające dochody kredytobiorcy.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o dochodach od pracodawcy?

Większość zaświadczeń o dochodach zgodnie z wymogami banków jest ważne przez 30 dni od daty sporządzenia dokumentu. Po tym czasie należy przygotować nowe zaświadczenie.

Jaka kara grozi za podanie nieprawdziwych informacji w zaświadczeniu o dochodach?

Zgodnie z Art. 286 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdziwych informacji w zaświadczeniach o dochodach może zostać nałożona kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat oraz karze grzywny lub ograniczenia wolności. w przypadku spraw wyższej wagi. 

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczka dla zadłużonych - co to takiego?

Pożyczki dla osób zadłużonych to najczęściej pozabankowe formy finansowania, które na etapie ubiegania się o wsparcie nie wymagają zbyt wielu formalności do załatwienia. W przypadku osób z zadłużeniami jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie zdobycie dodatkowej gotówki na dowolnie wybrany cel. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych pożyczek bez BIK […]

Czytaj wpis
Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to osoba, która zdecydowała się na złożenie podpisu na wekslu oraz jest za niego w 100% odpowiedzialna i zobowiązana do ewentualnego uregulowania zadłużenia. Mianem dłużnika wekslowego nazywamy też: remitenta, trasanta, indosanta, awalistę oraz wyręczyciela. Szczegółowe wyjaśnienia tych pojęć znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Dłużników wekslowych dzielimy na wtórnych oraz głównych. Zgodnie z […]

Czytaj wpis
Koszty komornicze - co to za opłaty?

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności. Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty […]

Czytaj wpis
Giełda długów i wierzytelności

Jest wiele metod, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy od dłużników. Często wybieranym rozwiązaniem jest giełda wierzytelności, z której może skorzystać praktycznie każdy - zarówno bank, firma pożyczkowa, pożyczkodawca niezwiązany z instytucjami finansowymi, a także podmioty gospodarcze. A zatem czym jest giełda długów? To serwis online, gdzie można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. W praktyce jest to […]

Czytaj wpis
Zwolnienie z PCC

Ministerstwo Finansów w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych, postanowiło nieco znowelizować przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych z rynku wtórnego. To danina, która wynosi aktualnie 2% wartości nabywanej nieruchomości. W przypadku obiektów o znacznej wartości okazuje się, że podatek od czynności cywilnoprawnych pochłania znaczną część budżetu przeznaczonego na zakup domu lub mieszkania. […]

Czytaj wpis
Dziedziczenie długów - jak uniknąć odpowiedzialności?

W Polsce obowiązują przepisy Prawa spadkowego, które zmieniają się wraz z wprowadzanymi nowelizacjami ustaw. Niemniej jednak to podstawowy dokument prawny, który wyjaśnia zasady dziedziczenia długów, a także majątku po osobach zmarłych. Prawo spadkowe jest po prostu zbiorem informacji i przepisów regulujących wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem - nieruchomości, pieniędzy, a nawet długów spadkowych. Na pewno […]

Czytaj wpis
Auto na raty - czy warto?

Kupując nowy samochód, najczęściej wiąże się to z wydatkiem sumy wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Z tego względu na rynku pojawiły się oferty leasingów konsumenckich, które umożliwiają zakup auta na raty. Umowa finansowa nowego lub używanego samochodu ma podobne warunki jak standardowy kredyt gotówkowy, […]

Czytaj wpis
Pożyczka w domu klienta

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób po prostu nie ma czasu na to, aby osobiście dopełnić formalności związanych z kredytem w banku. To samo tyczy się zobowiązań pozabankowych. Są też inne sytuacje, w których pożyczka bez wychodzenia z domu jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z rodziny zobaczył, że zaciągnąłeś nowe zobowiązanie lub […]

Czytaj wpis
Jak działa kredyt oddłużeniowy?

Kredytobiorcy z problemami związanymi ze spłatą aktualnych zobowiązań finansowych poszukują jak najkorzystniejszych opcji, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Kiedy rata kredytu okazuje się zbyt wysoka, wiele osób podejmuje pochopne decyzje i zaciąga kolejne zobowiązania pozabankowe i bankowe. To rzutuje nie tylko negatywnie na wysokość ewentualnej zdolności kredytowej, ale także może z czasem generować problemy […]

Czytaj wpis
Czym jest wskaźnik LTV?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny, musisz dokładnie przeanalizować sytuację na rynku finansowym i ustalić maksymalną wartość nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić. Instytucje finansowe podczas weryfikacji wniosków sprawdzają wiele kryteriów, które rzutują na Twoje szanse uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania. Kluczowym czynnikiem w trakcie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy jest […]

Czytaj wpis
Podatek PCC, czyli podatek od kupna mieszkania

Koszty związane z nabyciem nieruchomości to nie tylko kwota zakupu mieszkania, ale także wszystkie koszty dodatkowe oraz kredytowe, które musisz ponieść jako potencjalny nabywca. Decydując się na kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego już wtedy narażasz się na dość wysokie koszty - przede wszystkim odsetki do zapłaty na rzecz banku. […]

Czytaj wpis
Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa ma z góry ustalone warunki spłaty zobowiązania. Każda instytucja finansowa w Polsce ustala warunki i terminy spłaty indywidualnie, tak, aby dopasować wysokość miesięcznych rat i terminy płatności do potrzeb klienta. Musisz zatem wiedzieć, że harmonogram spłaty kredytu obowiązuje w przypadku kredytów: gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, ratalnych, firmowych, a nawet dla […]

Czytaj wpis
1 2 3 7

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL