Koszty komornicze - co to za opłaty?

Podsumowanie artykułu

Koszty komornicze to opłaty, które są naliczane w przypadku egzekucji długu przez osoby pełniące funkcję komornika sądowego. To dodatkowe opłaty egzekucyjne, które pobiera komornik na poczet spłaty swojego wynagrodzenia za prowadzone działania windykacyjne. Wszystkie koszty komornicze są obliczane na podstawie wartości zadłużenia, którego odzyskaniem zajmuje się komornik. To oznacza, że kwoty należne do uregulowania przez dłużnika mogą być naprawdę spore.

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności.

Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty komornicze rzędu do kilkuset złotych, a dla dłużnika każda dodatkowa złotówka kosztów może być sporym problemem.

Postępowanie egzekucyjne długu - jak przebiega?

Proces postępowania egzekucyjnego przeprowadzanego przez komornika jest przeprowadzany na wniosek wierzyciela. Dopiero wtedy następuje ściągnięcie kwoty potrzebnej do uregulowania zadłużenia.

Aby mogło dojść do rozpoczęcia egzekucji komorniczej, sąd musi wydać odpowiedni wyrok, który zostanie opatrzony klauzulą wykonalności. To właśnie wtedy rozpoczynają się procedury i działania komornicze, które mają na celu wyegzekwowanie kwoty potrzebnej do uregulowania zadłużenia.

Uwaga! Sąd ma prawo nałożyć na komornika obowiązek egzekwowania długu w określony sposób, np. poprzez pobieranie środków z wynagrodzenia, renty albo emerytury.

Dłużnik zawsze otrzymuje powiadomienie o rozpoczęciu egzekucji, np. listownie. Nawet jeśli zawiadomienie nie zostanie odebrane na czas, egzekucja zawsze dochodzi do skutku. Dokładne przepisy dotyczące pracy komornika oraz kosztów z tym związanych można znaleźć w Ustawie o kosztach komorniczych.

Ile wynoszą koszty komornicze?

Koszty komornicze obejmują nie tylko przygotowanie oraz wysyłkę korespondencji do dłużnika, ale także wszelkiego rodzaju działania podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb wierzyciela czy nawet umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Podstawowe opłaty egzekucyjne wynoszą 10% wartości zadłużenia. Dodatkowo obowiązuje opłata stała od wniosku wysłanego bezpośrednio do dłużnika w celach informacyjnych o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym. Warto wiedzieć, że 10% jest liczone od całej kwoty egzekwowanej przez komornika i dotyczy egzekucji renty, emerytury, wynagrodzenia oraz zajęcia środków na rachunku bankowym.

Dodatkowe koszty komornicze to preferencyjna opłata egzekucyjna, która wynosi 3%. Te wydatki również ponosi dłużnik, wobec którego są prowadzone działania egzekucyjne. Obowiązuje wyłącznie dłużników, którzy w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o wszczęciu postępowania uregulują swoje zadłużenie w części lub w całości.

Pozostałe wydatki to opłaty przy umorzeniu egzekucji komorniczej. Wierzyciel pokrywa te koszty, jeśli z własnej woli zdecyduje się na umorzenie postępowania. Dłużnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów, jeśli umorzenie będzie następstwem spłaty całości zobowiązania lub zostanie zawarte porozumienie pomiędzy stronami.

Ostatnia grupa kosztów komorniczych to bezpodstawne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tutaj opłata wynosi 10% wartości zadłużenia i zapłaci ją wierzyciel, jeśli wszczęcie postępowania okaże się bezzasadne. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, kiedy wierzyciel nie ma dowodów, które będą potwierdzały kwotę zadłużenia.

Dodatkowe opłaty komornicze - o czym warto wiedzieć?

Koszty związane z wysłaniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a także dodatkowe opłaty ściągane od dłużnika to:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej - 400 złotych,
 • wniosek o wprowadzenie syndyka lub zarządcy - 400 złotych,
 • dodatkowa opłata za utrudnianie czynności komorniczych - 400 złotych,
 • doręczenie pisma bezpośrednio przez komornika - 40 złotych,
 • sporządzenie protokołu stanu faktycznego podczas egzekucji - 400 złotych,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości lub konieczności opróżnienia lokalu - 2000 złotych.

Opłaty egzekucyjne w Polsce w przypadku kosztów komorniczych są jednolite i obejmują wartości 3, 5 oraz 10% wartości zadłużenia.

Opłaty egzekucyjne a praca komornika - rodzaje opłat

Rozróżniamy trzy podstawowe grupy, gdzie za egzekucję świadczeń niepieniężnych i pieniężnych pobierane są określone kwoty ustalone ustawowo na podstawie wartości procentowych liczonych od kwoty zadłużenia.

 1. Podstawowe opłaty egzekucyjne - wynoszą w większości przypadków 10% wartości zadłużenia. Ta stawka obowiązuje w przypadku egzekucji przeprowadzanych z nieruchomości, wynagrodzenia za prace, świadczeń emerytalnych oraz środków zgromadzonych na koncie w banku.
 2. Preferencyjna opłata egzekucyjna - wynosi 3% i dotyczy tylko pewnej części dłużników, wobec których wszczęto postępowanie egzekucji komorniczej. Taka forma jest dostępna tylko dla dłużników, którzy zdecydowali się spłacić część lub cały dług, ale dopiero po wszczęciu postępowania.
 3. Opłata przy umorzeniu - jej wartość to 5% zadłużenia i jest naliczana na poczet wierzyciela lub dłużnika, zależnie od powodów umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych komornik może pobierać od dłużnika opłatę w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Kwota wolna od zajęcia - ile wynosi?

Konkretna kwota wolna od zajęcia komorniczego jest uzależniona od minimalnej pensji krajowej ustalanej przez rząd. Kwota wolna zawsze jest równowartością 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. To oznacza, że z roku na rok środki, których komornik nie może zająć będą coraz większej wartości - wynika to ze względu na ciągły wzrost minimalnej pensji w kraju.

Kto ponosi koszty komornicze?

W znacznej większości przypadków koszty komornicze w 100% pokrywa dłużnik, wobec którego przeprowadzane są czynności egzekucji komorniczej. Niemniej jednak wierzyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niektóre opłaty, w następujących sytuacjach:

 • złożenie wniosku dotyczącego umorzenia postępowania egzekucyjnego na życzenie wierzyciela, które nie będzie skutkiem zawarcia ugody pomiędzy stronami,
 • złożenie nieuzasadnionego wniosku o rozpoczęcie postępowania egzekucji komorniczej, co zostanie potwierdzone brakiem dowodów.

Warto też dodać, że wierzyciel może zostać obciążony kosztami komorniczymi, kiedy dojdzie do umorzenia postępowania z powodu biernej postawy lub całkowitej bezczynności wobec odzyskiwania długu.

Jeśli w ciągu kilku lat zostały zaciągnięte trudne kredyty, które okazały się problematyczne w spłacie, może dojść do tego, że rozpocznie się postępowanie egzekucyjne realizowane przez komornika. Wtedy wierzyciel ma prawo ubiegać się o odzyskanie środków poprzez działania egzekucyjne, a wszelkie koszty komornika poniesie dłużnik.

Jak uniknąć kosztów komorniczych?

Po rozpoczęciu procesu odzyskiwania długów w ramach postępowania egzekucyjnego praktycznie nie da się uniknąć konieczności spłaty zadłużenia oraz naliczenia kosztów komorniczych zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych. Dłużnicy mogą jednak powołać się na trudną sytuację finansową i złożyć wniosek o unieważnienie kosztów komorniczych lub rozłożenie płatności na raty.

Alternatywnie można zdecydować się na kredyt dla zadłużonych, który pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków nawet z komornikiem, który zajął już konto bankowe. Pieniądze pozyskane w ramach takiej oferty można przeznaczyć na spłatę komornika, aby uniknąć naliczania dalszych kosztów komorniczych za prowadzone działania egzekucyjne.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Komornik może zająć do 25% otrzymywanej emerytury, jeśli zadłużenie jest związane ze zobowiązaniami niealimentacyjnymi. To stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Jeśli w grę wchodzi egzekucja długów alimentacyjnych, wtedy komornik może zająć do 60% wartości otrzymywanej emerytury.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik podczas prowadzenia czynności egzekucyjnych związanych z odzyskaniem kwoty należnej na rzecz wierzyciela nie może zająć: zapasów żywności oraz opału, przedmiotów użytku domowego niezbędnych dla dłużnika, narzędzi potrzebnych do pracy zarobkowej dłużnika, produktów leczniczych oraz przeznaczonych do nauki.

Jakie świadczenia są wyłączone z egzekucji komorniczej?

Z egzekucji komorniczej wyłączone są świadczenia wychowawcze, rodzinne, integracyjne oraz te wypłacane z pomocy społecznej. Dodatkowo komornik nie może zająć dodatków porodowych oraz świadczeń wypłacanych sierotom.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Raty 0%: Na czym polegają zakupy na raty zero procent i na co uważać?

Nie brakuje osób, które uważają, że raty 0 to tylko chwyt marketingowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż nie! Sieci handlowe przy współpracy z bankami są w stanie zaproponować finansowanie sprzętu RTV i AGD. Tego typu usługa dostępna jest także przy zakupie aut czy w sklepach meblowych. Jak zatem działa nieoprocentowana pożyczka? Czy zaciągając ją, […]

Czytaj wpis
Brakuje Ci na ratę kredytu? Wypróbuj 5 sprawdzonych rozwiązań

Na dzień przed pobraniem raty kredytu zaglądasz na konto i nagle oblewa Cię zimny pot. Brak wystarczających środków! Nie chcesz zepsuć swojej historii kredytowej i kolejny raz musisz wymyślić jak zorganizować pieniądze. Trzeba się spieszyć, ale nie warto panikować. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, co zrobić w tego typu sytuacjach. Jak koszty kredytu wpływają na portfele […]

Czytaj wpis
Kredyt samochodowy: Co warto o nim wiedzieć i jak wybrać najlepszy dla siebie kredyt na samochód?

Carl Benz uznawany jest za twórcę pierwszego samochodu. Choć na początku żartowano z jego wynalazku, że „straszy konie”, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez auta. Często jest ono niezbędne, aby dojechać do pracy, zawieźć pociechy do szkoły czy wyjechać na wakacje. Zdarza się, że samochód to element „kultu”, przedmiot kolekcjonerski lub po prostu marzenie. […]

Czytaj wpis
Zwrot podatku za 2023. Na jaką kwotę możesz liczyć?

W 2023 roku nie było dużych zmian w systemie podatkowym. Reforma wprowadzająca Polski ład w 2022 r. sprawiła, że większość podatników rozlicza się obecnie na skali podatkowej. Większa kwota wolna od podatku przyczyniła się do tego, że część osób w ogóle nie odprowadza podatku, a więc nie ma co liczyć na zwrot z urzędu skarbowego. […]

Czytaj wpis
Jak zawiesić działalność zarejestrowaną w CEIDG przez Internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej to sytuacja, w której chcesz lub musisz na pewien czas wstrzymać prowadzenie swojej firmy. Najczęstszą jej przyczyną jest utrata płynności, która prowadzi do trudności w opłacaniu kosztów, składek i podatków. Obowiązujące w kraju przepisy zapewniają możliwość zawieszenia działalności.  W artykule odpowiemy m.in. na pytania: Czytaj dalej i poznaj więcej szczegółów. Jak przeprowadzić […]

Czytaj wpis
Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygoda i standard w biznesie

Stanie w kolejkach do urzędu nikomu nie służy, dlatego przedsiębiorcy korzystają z narzędzi, umożliwiających ich ominięcie. Jednym z nich jest podpis elektroniczny, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, ale możesz nim także podpisać dokument cyfrowy i zatwierdzić zmiany w KRS lub CEIDG. Co warto wiedzieć o podpisie elektronicznym i jak go uzyskać? Czym jest podpis kwalifikowany? […]

Czytaj wpis
Zakupy w sklepie internetowym - gdzie zgłosić oszustwo?

Choć rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że jesteśmy w stanie zamawiać towary i usługi o wiele szybciej, to jednak generuje to spore ryzyko wyłudzeń. Cyberprzestępcy czyhają na nieświadomych użytkowników internetu, którzy bez dłuższego namysłu klikają we wszystkie otrzymywane linki. Te są tworzone wyłącznie po to, aby wyłudzić pieniądze. Realizując zakupy przez internet, zwracajmy […]

Czytaj wpis
Wezwanie do zapłaty

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie nagminnego unikania odpowiedzialności i braku jakichkolwiek wpłat na poczet wierzytelności może otrzymać wezwanie do zapłaty. Wysyłanie pism o z przedsądowym, czyli ostatecznym wezwaniem do zapłaty to działania wierzycieli, które mają na celu polubowne załatwienie sprawy z dłużnikiem. To formalny dokument, który jest przygotowywany najczęściej wtedy, […]

Czytaj wpis
Czym jest płatność odroczona?

Płatności odroczone to nowoczesne usługi finansowe, które z roku na rok zyskują na popularności. To jednak wcale nie oznacza, że taka metoda realizowania płatności za zakup usług i produktów jest w 100% bezpieczna. Kiedy sięgamy po metodę płatności odroczonej, kupujemy towary albo usługi i płacimy za nie dopiero za jakiś czas. Takie formy płatności udostępniają […]

Czytaj wpis
Czym jest kosztorys budowlany?

Mianem kosztorysu budowlanego nazywamy dokument, który zawiera wyszczególnione wszystkie koszty związane z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Choć rodzaje kosztorysów są różne i mogą zawierać całkowicie odmienne informacje, to jednak standardem w przypadku kosztorysu budowlanego są takie dane, jak: To dokument finansowy, który ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron powiązanej z transakcją budowy domu lub innej […]

Czytaj wpis
Licytacja komornicza za długi

Każdy wierzyciel ma prawo do tego, aby ubiegać się spłaty pełnej kwoty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika wraz z należnymi odsetkami. Jeśli windykacja polubowna, terenowa, a nawet wysyłanie monitów o zadłużeniu nie przynosi żadnych efektów, wtedy może dojść do egzekucji komorniczej. Aby licytacja mieszkania na poczet spłaty zobowiązań finansowych mogła zostać zrealizowana, komornik musi mieć tzw. […]

Czytaj wpis
Dlaczego warto korzystać z usług doradcy kredytowego?

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z doradcą kredytowym. To przede wszystkim dostęp do kompleksowego wsparcia w zakresie porównywania, poszukiwania oraz wnioskowania o kredyty i pożyczki. Jako klient profesjonalnego biura kredytowego możesz w każdym momencie skorzystać z usług doradcy kredytowego i zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji finansowych. Chcesz dowiedzieć się, jak działa […]

Czytaj wpis
1 2 3 9

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL