Koszty komornicze - co to za opłaty?

Podsumowanie artykułu

Koszty komornicze to opłaty, które są naliczane w przypadku egzekucji długu przez osoby pełniące funkcję komornika sądowego. To dodatkowe opłaty egzekucyjne, które pobiera komornik na poczet spłaty swojego wynagrodzenia za prowadzone działania windykacyjne. Wszystkie koszty komornicze są obliczane na podstawie wartości zadłużenia, którego odzyskaniem zajmuje się komornik. To oznacza, że kwoty należne do uregulowania przez dłużnika mogą być naprawdę spore.

Wszystkie czynności realizowane przez komornika są odpłatne. Niestety odzyskiwanie należności (nawet tych niewielkich) zawsze wiąże się z naliczeniem kosztów komorniczych. Te są uzależnione od wartości odzyskanych środków na poczet spłaty wierzytelności.

Postępowanie egzekucyjne to czynności, które polegają na odzyskaniu zaległych wierzytelności, które nie zostały dotychczas spłacone przez dłużnika. Nawet niewielkie kwoty zadłużenia mogą generować koszty komornicze rzędu do kilkuset złotych, a dla dłużnika każda dodatkowa złotówka kosztów może być sporym problemem.

Postępowanie egzekucyjne długu - jak przebiega?

Proces postępowania egzekucyjnego przeprowadzanego przez komornika jest przeprowadzany na wniosek wierzyciela. Dopiero wtedy następuje ściągnięcie kwoty potrzebnej do uregulowania zadłużenia.

Aby mogło dojść do rozpoczęcia egzekucji komorniczej, sąd musi wydać odpowiedni wyrok, który zostanie opatrzony klauzulą wykonalności. To właśnie wtedy rozpoczynają się procedury i działania komornicze, które mają na celu wyegzekwowanie kwoty potrzebnej do uregulowania zadłużenia.

Uwaga! Sąd ma prawo nałożyć na komornika obowiązek egzekwowania długu w określony sposób, np. poprzez pobieranie środków z wynagrodzenia, renty albo emerytury.

Dłużnik zawsze otrzymuje powiadomienie o rozpoczęciu egzekucji, np. listownie. Nawet jeśli zawiadomienie nie zostanie odebrane na czas, egzekucja zawsze dochodzi do skutku. Dokładne przepisy dotyczące pracy komornika oraz kosztów z tym związanych można znaleźć w Ustawie o kosztach komorniczych.

Ile wynoszą koszty komornicze?

Koszty komornicze obejmują nie tylko przygotowanie oraz wysyłkę korespondencji do dłużnika, ale także wszelkiego rodzaju działania podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb wierzyciela czy nawet umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Podstawowe opłaty egzekucyjne wynoszą 10% wartości zadłużenia. Dodatkowo obowiązuje opłata stała od wniosku wysłanego bezpośrednio do dłużnika w celach informacyjnych o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym. Warto wiedzieć, że 10% jest liczone od całej kwoty egzekwowanej przez komornika i dotyczy egzekucji renty, emerytury, wynagrodzenia oraz zajęcia środków na rachunku bankowym.

Dodatkowe koszty komornicze to preferencyjna opłata egzekucyjna, która wynosi 3%. Te wydatki również ponosi dłużnik, wobec którego są prowadzone działania egzekucyjne. Obowiązuje wyłącznie dłużników, którzy w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o wszczęciu postępowania uregulują swoje zadłużenie w części lub w całości.

Pozostałe wydatki to opłaty przy umorzeniu egzekucji komorniczej. Wierzyciel pokrywa te koszty, jeśli z własnej woli zdecyduje się na umorzenie postępowania. Dłużnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów, jeśli umorzenie będzie następstwem spłaty całości zobowiązania lub zostanie zawarte porozumienie pomiędzy stronami.

Ostatnia grupa kosztów komorniczych to bezpodstawne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tutaj opłata wynosi 10% wartości zadłużenia i zapłaci ją wierzyciel, jeśli wszczęcie postępowania okaże się bezzasadne. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, kiedy wierzyciel nie ma dowodów, które będą potwierdzały kwotę zadłużenia.

Dodatkowe opłaty komornicze - o czym warto wiedzieć?

Koszty związane z wysłaniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a także dodatkowe opłaty ściągane od dłużnika to:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej - 400 złotych,
 • wniosek o wprowadzenie syndyka lub zarządcy - 400 złotych,
 • dodatkowa opłata za utrudnianie czynności komorniczych - 400 złotych,
 • doręczenie pisma bezpośrednio przez komornika - 40 złotych,
 • sporządzenie protokołu stanu faktycznego podczas egzekucji - 400 złotych,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości lub konieczności opróżnienia lokalu - 2000 złotych.

Opłaty egzekucyjne w Polsce w przypadku kosztów komorniczych są jednolite i obejmują wartości 3, 5 oraz 10% wartości zadłużenia.

Opłaty egzekucyjne a praca komornika - rodzaje opłat

Rozróżniamy trzy podstawowe grupy, gdzie za egzekucję świadczeń niepieniężnych i pieniężnych pobierane są określone kwoty ustalone ustawowo na podstawie wartości procentowych liczonych od kwoty zadłużenia.

 1. Podstawowe opłaty egzekucyjne - wynoszą w większości przypadków 10% wartości zadłużenia. Ta stawka obowiązuje w przypadku egzekucji przeprowadzanych z nieruchomości, wynagrodzenia za prace, świadczeń emerytalnych oraz środków zgromadzonych na koncie w banku.
 2. Preferencyjna opłata egzekucyjna - wynosi 3% i dotyczy tylko pewnej części dłużników, wobec których wszczęto postępowanie egzekucji komorniczej. Taka forma jest dostępna tylko dla dłużników, którzy zdecydowali się spłacić część lub cały dług, ale dopiero po wszczęciu postępowania.
 3. Opłata przy umorzeniu - jej wartość to 5% zadłużenia i jest naliczana na poczet wierzyciela lub dłużnika, zależnie od powodów umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lutego 2018 r.o kosztach komorniczych w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych komornik może pobierać od dłużnika opłatę w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Kwota wolna od zajęcia - ile wynosi?

Konkretna kwota wolna od zajęcia komorniczego jest uzależniona od minimalnej pensji krajowej ustalanej przez rząd. Kwota wolna zawsze jest równowartością 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. To oznacza, że z roku na rok środki, których komornik nie może zająć będą coraz większej wartości - wynika to ze względu na ciągły wzrost minimalnej pensji w kraju.

Kto ponosi koszty komornicze?

W znacznej większości przypadków koszty komornicze w 100% pokrywa dłużnik, wobec którego przeprowadzane są czynności egzekucji komorniczej. Niemniej jednak wierzyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niektóre opłaty, w następujących sytuacjach:

 • złożenie wniosku dotyczącego umorzenia postępowania egzekucyjnego na życzenie wierzyciela, które nie będzie skutkiem zawarcia ugody pomiędzy stronami,
 • złożenie nieuzasadnionego wniosku o rozpoczęcie postępowania egzekucji komorniczej, co zostanie potwierdzone brakiem dowodów.

Warto też dodać, że wierzyciel może zostać obciążony kosztami komorniczymi, kiedy dojdzie do umorzenia postępowania z powodu biernej postawy lub całkowitej bezczynności wobec odzyskiwania długu.

Jeśli w ciągu kilku lat zostały zaciągnięte trudne kredyty, które okazały się problematyczne w spłacie, może dojść do tego, że rozpocznie się postępowanie egzekucyjne realizowane przez komornika. Wtedy wierzyciel ma prawo ubiegać się o odzyskanie środków poprzez działania egzekucyjne, a wszelkie koszty komornika poniesie dłużnik.

Jak uniknąć kosztów komorniczych?

Po rozpoczęciu procesu odzyskiwania długów w ramach postępowania egzekucyjnego praktycznie nie da się uniknąć konieczności spłaty zadłużenia oraz naliczenia kosztów komorniczych zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych. Dłużnicy mogą jednak powołać się na trudną sytuację finansową i złożyć wniosek o unieważnienie kosztów komorniczych lub rozłożenie płatności na raty.

Alternatywnie można zdecydować się na kredyt dla zadłużonych, który pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków nawet z komornikiem, który zajął już konto bankowe. Pieniądze pozyskane w ramach takiej oferty można przeznaczyć na spłatę komornika, aby uniknąć naliczania dalszych kosztów komorniczych za prowadzone działania egzekucyjne.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Komornik może zająć do 25% otrzymywanej emerytury, jeśli zadłużenie jest związane ze zobowiązaniami niealimentacyjnymi. To stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Jeśli w grę wchodzi egzekucja długów alimentacyjnych, wtedy komornik może zająć do 60% wartości otrzymywanej emerytury.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik podczas prowadzenia czynności egzekucyjnych związanych z odzyskaniem kwoty należnej na rzecz wierzyciela nie może zająć: zapasów żywności oraz opału, przedmiotów użytku domowego niezbędnych dla dłużnika, narzędzi potrzebnych do pracy zarobkowej dłużnika, produktów leczniczych oraz przeznaczonych do nauki.

Jakie świadczenia są wyłączone z egzekucji komorniczej?

Z egzekucji komorniczej wyłączone są świadczenia wychowawcze, rodzinne, integracyjne oraz te wypłacane z pomocy społecznej. Dodatkowo komornik nie może zająć dodatków porodowych oraz świadczeń wypłacanych sierotom.

Finaum

FINAUM - Centrum finansowe specjalizujące się w kredytach i pożyczkach. Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Zobacz także podobne artykuły

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej – jak wziąć finansowanie?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to propozycja dla osób z zadłużeniem lub tych, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku. Dzięki tego rodzaju produktom finansowym nawet osoby z wpisem w rejestrach dłużników mogą w krótkim czasie zdobyć potrzebne pieniądze. Tego typu pożyczki dostępne są przeważnie przez internet, a to umożliwia uzyskanie potrzebnych […]

Czytaj wpis
Pożyczka z komornikiem i złym BIKiem - czym jest i kto może skorzystać?

Niekorzystna sytuacja finansowa może dotknąć każdego, a jedna nieprzemyślana decyzja pociągnie za sobą lawinę problemów. Jeśli zmagasz się z zajęciem komorniczym, to najpewniej musisz stawiać czoła nie tylko konieczności spłaty zadłużenia, ale także innym pilnym wydatkom. Co robić? W takich sytuacjach pożyczki z komornikiem i złym BIKiem mogą być ratunkiem, dla tych osób, które w […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej: Gdzie szukać? Jakie warunki?

Trudna sytuacja życiowa i niska zdolność kredytowa to słaba perspektywa pozyskania kapitału od banku. Tradycyjne instytucje finansowe są zobligowane do dokładnej analizy swoich klientów. W związku z tym często odmawiają udzielenia kredytu osobom, które mają negatywną historię kredytową. Czy to oznacza definitywny brak szans na zewnętrzne finansowanie? Otóż nie.   Istnieją firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki dla […]

Czytaj wpis
Pożyczka dla bezrobotnych – jak otrzymać pożyczkę na raty dla bezrobotnego?

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont, wakacje, wymianę sprzętów RTV i AGD to w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. Co więcej, możesz wziąć raty 0% i nie zapłacisz ani złotówki kosztów. Jednak nie każdy znajduje się w tak komfortowej pozycji. Osoby bezrobotne często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania, gdyż dla banków są niewygodnymi klientami. […]

Czytaj wpis
Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych: Sprawdź, jak działają pożyczki długoterminowe online

Niektórzy mówią, że lepiej jest mieć długi niż krótki. Ważny jest także ruch oceanu. Ty też nie pomyślałeś o katamaranie, prawda? Dlatego lepiej zajmijmy się finansami. W artykule przybliżymy, czym są pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, kto ich udziela, a także ile i na jak długo można pożyczyć pieniądze. Umówmy się, że sama nazwa pożyczki wskazuje, […]

Czytaj wpis
15 sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej

Drobna pożyczka czy milionowa transakcja na zakup nieruchomości przy użyciu kredytu wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona sytuacją kredytobiorcy w momencie składania wniosku. Na jej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku o finansowanie. Co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową i uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości? W artykule przyjrzymy się sposobom […]

Czytaj wpis
Pożyczka na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź, kredyt na urlop i wczasy last minute!

Wakacje od dziecka kojarzą się z wolnością, beztroską i przyjemnościami. Wraz z wiekiem nadal ważne są trzy elementy, ale masz dużo więcej możliwości. Zamiast kopać piłkę na trzepaku lub rozdawać head shoty w Counter-Strike’a możesz odwiedzić polskie góry, morze, puszczę lub Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Poza tym czeka na Ciebie cały świat i masa ciekawych […]

Czytaj wpis
Konsolidacja chwilówek: Kredyt na spłatę chwilówek to zdrowsze finanse osobiste?

Chwila za chwilą płynie, a chwilówka za chwilówką mogą ten euforyczny i poetycki stan brutalnie przerwać. W momencie, gdy jeden dług spłacasz kolejnym, zaczynasz wpadać w spiralę pogłębiających się długów. Prowadzi to do destabilizacji budżetu domowego i prowadzi do rosnących kosztów i poważniejszych problemów. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli czujesz, że zapada Ci się […]

Czytaj wpis
Kredyt na ślub i wesele – czy warto?

Dla wielu osób wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jest to niezapomniana chwila, którą chcesz uczcić w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Rosnące oczekiwania społeczne i presji medialnej sprawiają, że wiele par decyduje się wziąć kredyt na ślub i wesele. Czy warto pożyczyć pieniądze, aby stworzyć „ten” wymarzony scenariusz? Zdania są podzielone, ale nie […]

Czytaj wpis
6 błędów przy ubieganiu się o kredyt – na co uważać?

W momencie, gdy wnioskujesz o kredyt, liczysz na zgodę banku lub firmy pożyczkowej. Jednocześnie liczysz, że decyzją, którą podjąłeś, jest rozsądna i korzystna finansowo. Droga do upragnionego celu bywa pełna pułapek i błędów, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu, czy masz […]

Czytaj wpis
Pożyczka pozabankowa online – co to jest? Jakie są jej rodzaje popularnych chwilówek?

Pożyczki pozabankowe to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularny sposób pożyczania pieniędzy wśród Polaków. To wyjątkowo atrakcyjne produkty finansowe na niewielkie wydatki, z błyskawicznym procesem wnioskowania i z formalnościami, które załatwisz online. Pojawienie się pożyczek pozabankowych otworzyło drzwi dla dużego grona klientów. Wśród nich znalazły się także te osoby, które zostały odrzucone przez banki. Proces […]

Czytaj wpis
Konto osobiste – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym narzędziem finansowym, z którego Ty także korzystasz to konto osobiste. Jest to miejsce, gdzie wpływa Twoje wynagrodzenie, przechowujesz środki, a także zarządzasz swoimi wydatkami. Do rachunku podpięty może być popularny debet, a także na niego przelewane są pieniądze z kredytów. Co jeszcze warto wiedzieć o koncie osobistym? W artykule przyjrzymy się rachunkom bieżącym. Podpowiemy, […]

Czytaj wpis
1 2 3 11

Szukasz kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi FINAUM. Podczas bezpłatnej konsultacji postaramy Ci się pomóc rozwiązać problemy dotyczące kredytów i pożyczek.
PROJEKT STRONY WWW I OPIEKA MARKETINGOWA:
RIKONA.PL